Tel./faks (8 5) 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

PADĖKOS GIMTOSIOS (RUSŲ) KALBOS, ISTORIJOS IR DORINIO UGDYMO DALYKINĖS SAVAITĖS ORGANIZATORIAMS

R e i š k i u p a d ė k ą už nuoširdų darbą, organizuojant gimtosios (rusų) kalbos, istorijos ir dorinio ugdymo dalykinę savaitę šiems mokytojams:

 

Direktorius Ivanas Prosniakovas