Kraunasi...

Informacija dėl ugdymo proceso organizavimo

Nuo lapkričio 3 d. priešmokyklinis ir pradinis ugdymas organizuojamas įprastu kontaktiniu būdu mokykloje, jeigu Vilniaus m. savivaldybė nenusprendžia kitaip.

 

Nuo lapkričio 3 d. 5-10 klasių mokiniams ugdymas vykdomas nuotoliniu būdu mokyklos virtualioje aplinkoje Teams platformoje pagal įprastą pamokų tvarkaraštį. Vilniaus „Ateities“ mokyklos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas. 


Detaliau »

Праздник посвящения в первоклассники

9 октября в нашей школе состоялся праздник Посвящения в первоклассники.

 

Наши малыши стали настоящими первоклассниками: они прошли все испытания, показали себя на сцене очень дружными, умными и смелыми ребятами. Помогали им в этом их учителя и ученики 7а класса, которые вели этот праздник. 


Detaliau »

Karjeros, profesinio orientavimo diena

Spalio 5 d. mokykloje vyko karjeros, profesinio orientavimo diena. 3C klasės mokiniai (klasės vadovė Viktorija Sadovskaja) ir 4C klasės mokiniai (klasės vadovė Tereza Mackelo) dalyvavo edukacinėje pamokoje „Druskos kelias: nuo seniausių iki šių laikų“


Detaliau »

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro informacija

Prašome susipažinti su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro informacija „Ką daryti, jeigu Jums patvirtinta COVID-19 liga“. Daugiau naudingos informacijos skyrelyje Tėvams -> Naudingos nuorodos, skelbimai.


Dėl konkurso Vilniaus „Ateities" mokyklos direktoriaus pareigoms užimti

Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2020 m. rugsėjo 22 d. paskelbė konkursą į Vilniaus „Ateities" mokyklos direktoriaus pareigas. Konkurso skelbimo nuorodą galite rasti ČIA.

 


Ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo tvarkos aprašas

Skelbiame Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 30-2065/20 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintą Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašą. Tvarka yra parengta vadovaujantis VESOC sprendimais, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijomis.

 

Vilniaus „Ateities“ mokyklos ugdymo proceso organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo tvarka 2020–2021 mokslo metais.

 

Kviečiame susipažinti ir prašome visų atsakingai laikytis!