Tel./faks (8-5) 2478447
Adresas: S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Direkciniai pasitarimai su mokytojais metodinėse grupėse

Iškilusių 2017-2018 m. m. problemų išsiaiškinimas ir sprendimo būdai. Preliminaraus krūvio aptarimas - paskirstymas

 

Dalyvauja: 5-10 klasių mokytojai

Pradžia: 10.00

Vieta: direktoriaus kabinetas

Atsakingi: Administracija, Mokyklos Tarybos pirmininkė, Profsąjungos pirmininkė

VGK posėdis

VGK veiklos ataskaita. Vaiko pagalbos specialistų (logopedo, psichologo, soc. pedagogo, spec. pedagogo) ataskaitų aptarimas

 

Ptradžia: 10.00

Vieta: 238 kab.

Atsakinga: S. Butautienė

10 klasių paskutinio skambučio šventė

Pradžia: 12.00

Vieta: Aktų salė

Atsakingi: Mokyklos administracija, klasių vadovai

Renginiai:

1. Paskutinio skambučio šventės:

 

5 klasės

Pradžia: 9.30

Vieta: Aktų salė

 

6-7 klasės

Pradžia: 11.00

Vieta: Aktų salė

 

8-9 klasės

Pradžia: 12.30

Vieta: Aktų salė

 

2. Mokinių priėmimo į mokyklą komisijos 2 posėdis

 

Pradžia: 14.00

Vieta: 282 kab.

Atsakingi: S. Butautienė, Komisijos nariai

Pedagogų tarybos posėdis

Lankomumo III trimestro ir metų mokinių pasiekimų analizė, pažangos pokyčiai, mokinių socialinė-pilietinė veikla (5-10 kl.)

 

Dalyvauja: 5-10 klasų mokytojai

Pradžia: 14.40

Vieta: 171 kab.

Atsakingi: I. Prosniakovas, S. Butautienė, L. Kobrina

Mokytojų, dirbančių su mokiniais užsieniečiais, pasitarimas

Pradžia: 8.00

Vieta: 238 kab.

Atsakinga: S. Butautienė