Tel./faks (8-5) 2478447
Adresas: S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Finansinė ataskaita

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

 

 

INFORMACIJA

APIE VILNIAUS „ATEITIES“ MOKYKLOS BIUDŽETINIŲ IR NEBIUDŽETINIŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ

2016 METAIS

 

Eil. Nr.

Išlaidų pavadinimas

„Krepšelio“ lėšos (biudžeto 10 str.) (EUR)

Labdaros ir paramos (2 proc.) lėšos (EUR)

Patalpų nuomos lėšos (EUR)

1.

Ugdymo priemonėms (daiktams, inventoriui)

2041,44

459,99

646,66

2.

Naujiems šviestuvams ir jų įrengimui

-

4418,17

237,62

3.

Mokyklos pastato priežiūrai, remontui, apipavidalinimui, aplinkos tvarkymui

8,21

-

3213,62

4.

Naujos iškabos pagaminimui

-

-

-

5.

Naujų kompiuterių, multimedijos, ekranų įsigijimui

4857,02

361,77

-

6.

Kompiuterinės bazės remontas, priežiūra, modernizavimas, tonerių keitimas ir pan.

1951,02

-

-

7.

Kanceliarinės prekės renginiams, egzaminams, mokyklos veiklos administravimui

1442,31

29,65

111,68

8.

Mokytojų ir mokinių tėvų mobiliojo ryšio apmokėjimui

-

244,11

1236,94

9.

Mokinių ir mokytojų dalyvavimo tarptautiniuose, respublikiniuose ir miesto renginiuose ir išvykose apmokėjimui

-

1180,00

35,00

10.

Medicinos kabineto aprūpinimui vaistais ir med. priemonėmis

-

-

151,02

11.

Mokyklos reorganizavimo reikmėms (antspaudai, registravimas)

-

-

-

 

Viso per metus:

10300,00

6693,69

5632,60