Tel./faks (8 5) 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Pamokų tvarkaraštis

 

Vilniaus „Ateities“ mokyklos pamokų tvarkaraštis 2018 – 2019 m.m.

 

 

0A 0B 1A 1B 1V 2A 2B 2V 2G 3A 3B 3V 3G
4A 4B 4V 5A 5B 5V 6A 6B 6V 7A 7B 8A 8B
          9A 9B 10A 10B        

 


 

0A klasė     Klasės auklėtoja Tatjana Levina (218 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

8.00-8.50

Individuali veikla su vaikais

8.50-9.25

Muzika

Matematika Matematika Matematika Lietuvių kalba

9.45-10.20

Gimtoji kalba

Šokis Lietuvių kalba Logopedas Kūno kultūra

10.30-11.05

Matematika

Logopedas Gimtoji kalba Gimtoji kalba Gimtoji kalba

11.15-11.50

Gimtoji kalba

Gimtoji kalba Kūno kultūra Pasaulio pažinimas Matematika

12.00-12.35

Dailė ir darbeliai

Gimtoji kalba Gimtoji kalba Dailė ir darbeliai  
12.35-14.30 Individuali veikla su vaikais

 

0B klasė     Klasės auklėtoja Galina Ponadiožina (271 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

8.00-8.50

Individuali veikla su vaikais

8.50-9.25

Gimtoji kalba

Lietuvių kalba Gimtoji kalba Lietuvių kalba Gimtoji kalba

9.45-10.20

Šokis

Matematika Matematika Muzika Kūno kultūra

10.30-11.05

Matematika

Gimtoji kalba Gimtoji kalba Gimtoji kalba Matematika

11.15-11.50

Gimtoji kalba

Gimtoji kalba Kūno kultūra Matematika Dailė ir darbeliai

12.00-12.35

Dailė ir darbeliai

Pasaulio pažinimas      
12.35-14.30 Individuali veikla su vaikais

 

1A klasė     Klasės auklėtoja Ana Veršilo (107 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

    Konsultacinė pamoka Klasės valandėlė    
1 Gimtoji kalba Gimtoji kalba Gimtoji kalba

Gimtoji kalba

Gimtoji kalba

2

Lietuvių kalba Gimtoji kalba Kūno kultūra Kūno kultūra Dailė ir darbeliai

3

Muzika Lietuvių kalba Dorinis ugdymas Lietuvių kalba Dailė ir darbeliai

4

Gimtoji kalba Matematika Lietuvių kalba Matematika Muzika

5

Matematika Šokis Matematika Pasaulio pažinimas Pasaulio pažinimas

 

1B klasė     Klasės auklėtoja Nina Gagarina (276 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

0   Klasės valandėlė     Konsultacinė pamoka

1

Lietuvių kalba Matematika Matematika Matematika Matematika

2

Gimtoji kalba Gimtoji kalba Kūno kultūra Gimtoji kalba Lietuvių kalba

3

Gimtoji kalba Šokis Dorinis ugdymas Kūno kultūra Muzika

4

Muzika Lietuvių kalba Gimtoji kalba Dailė ir darbeliai Gimtoji kalba

5

Pasaulio pažinimas Pasaulio pažinimas Lietuvių kalba Dailė ir darbeliai Gimtoji kalba

 

1V klasė     Klasės auklėtoja Viktorija Sadovskaja (229 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

0   Konsultacinė pamoka Klasės valandėlė    

1

Gimtoji kalba Matematika Lietuvių kalba Matematika Kūno kultūra

2

Gimtoji kalba Lietuvių kalba Kūno kultūra Gimtoji kalba Matematika

3

Lietuvių kalba Gimtoji kalba Dorinis ugdymas Gimtoji kalba Lietuvių kalba

4

Matematika Šokis Gimtoji kalba Dailė ir darbeliai Gimtoji kalba

5

Muzika Pasaulio pažinimas Muzika

Dailė ir darbeliai

Pasaulio pažinimas

 

2A klasė     Klasės auklėtoja Liudmila Triščenko (106 kab.) 

Nr.

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

0          

1

Matematika Gimtoji kalba Kūno kultūra Anglų kalba Gimtoji kalba

2

Lietuvių kalba Gimtoji kalba Matematika Matematika Gimtoji kalba

3

Gimtoji kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba Pasaulio pažinimas

4

Gimtoji kalba Matematika Dorinis ugdymas Kūno kultūra Muzika

5

Anglų kalba Muzika Dailė ir darbeliai Gimtoji kalba Lietuvių kalba

6

Šokis Pasaulio pažinimas Dailė ir darbeliai Klasės valandėlė  
7     Konsultacinė pamoka    

 

2B klasė     Klasės auklėtoja Svetlana Chizovec (115 kab.) 

Nr.

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

0     Konsultacinė pamoka    

1

Gimtoji kalba Muzika Kūno kultūra Gimtoji kalba Matematika

2

Matematika Matematika Lietuvių kalba Gimtoji kalba Gimtoji kalba

3

Anglų kalba Gimtoji kalba Matematika Anglų kalba Gimtoji kalba

4

Šokis Gimtoji kalba Dorinis ugdymas Pasaulio pažinimas Lietuvių kalba

5

Lietuvių kalba Lietuvių kalba Dailė ir darbeliai Lietuvių kalba Muzika

6

Pasaulio pažinimas Klasės valandėlė Dailė ir darbeliai Kūno kultūra  

 

2V klasė     Klasės auklėtoja Tereza Mackelo (114 kab.) 

Nr.

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

0          

1

Lietuvių kalba Kūno kultūra Lietuvių kalba Gimtoji kalba Lietuvių kalba

2

Matematika Gimtoji kalba Matematik Anglų kalba Matematik

3

Pasaulio pažinimas Muzika Gimtoji kalba Matematik Pasaulio pažinimas

4

Anglų kalba Lietuvių kalba Gimtoji kalba Lietuvių kalba Gimtoji kalba

5

Šokis Gimtoji kalba Dorinis ugdymas Dailė ir darbeliai Gimtoji kalba

6

Konsultacinė pamoka Klasės valandėlė Kūno kultūra Dailė ir darbeliai Muzika

 

2G klasė     Klasės auklėtoja Irina Grigorieva (232 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

0 Klasės valandėlė        

1

Gimtoji kalba Lietuvių kalba Gimtoji kalba Gimtoji kalba Lietuvių kalba

2

Anglų kalba Muzika Gimtoji kalba Lietuvių kalba Muzika

3

Šokis Gimtoji kalba Matematika Matematika Matematika

4

Lietuvių kalba Gimtoji kalba Lietuvių kalba Anglų kalba Gimtoji kalba

5

Pasaulio pažinimas Matematika Dorinis ugdymas Kūno kultūra Dailė ir darbeliai

6

  Pasaulio pažinimas Kūno kultūra Konsultacinė pamoka Dailė ir darbeliai

 

3A klasė     Klasės auklėtoja Irina Šaranova (105 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

0   Klasės valandėlė      

1

Gimtoji kalba Gimtoji kalba Anglų kalba Lietuvių kalba Anglų kalba

2

Gimtoji kalba Gimtoji kalba Dorinis ugdymas Pasaulio pažinimas Lietuvių kalba

3

Matematika Matematika Kūno kultūra Gimtoji kalba Matematika

4

Muzika Matematika Matematika Gimtoji kalba Šokis

5

Pasaulio pažinimas Lietuvių kalba Lietuvių kalba Muzika Gimtoji kalba

6

Lietuvių kalba Kūno kultūra Konsultacinė pamoka   Dailė ir darbeliai

 

3B klasė     Klasės auklėtoja Teresa Ustinovič (108 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

0   Klasės valandėlė Konsultacinė pamoka    

1

Gimtoji kalba Lietuvių kalba Dorinis ugdymas Gimtoji kalba Matematika

2

Gimtoji kalba Matematika Lietuvių kalba Lietuvių kalba Gimtoji kalba

3

Matematika Gimtoji kalba Anglų kalba Muzika Šokis

4

Pasaulio pažinimas Gimtoji kalba Matematika Gimtoji kalba Anglų kalba

5

Lietuvių kalba Kūno kultūra Kūno kultūra Matematika Pasaulio pažinimas

6

Muzika     Dailė ir darbeliai Lietuvių kalba


3V klasė
    Klasės auklėtoja 
Ana Ranceva  (276 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

0 Konsultacinė pamoka       Klasės valandėlė

1

Gimtoji kalba Gimtoji kalba Dorinis ugdymas Pasaulio pažinimas Matematika

2

Gimtoji kalba Lietuvių kalba Anglų kalba Matematika Šokis

3

Matematika Pasaulio pažinimas Matematika Gimtoji kalba Gimtoji kalba

4

Lietuvių kalba Matematika Lietuvių kalba Muzika Gimtoji kalba

5

Muzika Kūno kultūra Kūno kultūra Lietuvių kalba Dailė ir darbeliai

6

Anglų kalba   Gimtoji kalba Lietuvių kalba  

 

3G klasė     Klasės auklėtoja Margarita Stankevič (225 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

0       Konsultacinė pamoka Klasės valandėlė

1

Gimtoji kalba Gimtoji kalba Matematika Gimtoji kalba Matematika

2

Muzika Gimtoji kalba Dorinis ugdymas Matematika Gimtoji kalba

3

Gimtoji kalba Matematika Kūno kultūra Muzika Pasaulio pažinimas

4

Matematika Anglų kalba Gimtoji kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba

5

Lietuvių kalba Lietuvių kalba Pasaulio pažinimas Lietuvių kalba Šokis

6

  Kūno kultūra Dailė ir darbeliai Anglų kalba  

 

4A klasė     Klasės auklėtoja Viktorija Kovger (113 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

0       Klasės valandėlė  

1

Matematika Gimtoji kalba Lietuvių kalba Gimtoji kalba Gimtoji kalba

2

Lietuvių kalba Matematika Matematika Matematika Pasaulio pažinimas

3

Muzika Lietuvių kalba Šokis Lietuvių kalba Kūno kultūra

4

Gimtoji kalba Lietuvių kalba Anglų kalba Muzika Dailė ir darbeliai

5

Gimtoji kalba Pasaulio pažinimas Gimtoji kalba Gimtoji kalba Dailė ir darbeliai

6

Konsultacinė pamoka Kūno kultūra Dorinis ugdymas   Anglų kalba

 

4B klasė     Klasės auklėtoja Jelena Semenovič (106 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

0         Klasės valandėlė

1

Kūno kultūra Matematika Gimtoji kalba Lietuvių kalba Kūno kultūra

2

Gimtoji kalba Gimtoji kalba Pasaulio pažinimas Lietuvių kalba Lietuvių kalba

3

Gimtoji kalba Gimtoji kalba Lietuvių kalba Matematika Anglų kalba

4

Lietuvių kalba Muzika Šokis Gimtoji kalba Dailė ir darbeliai

5

Matematika Pasaulio pažinimas Matematika Gimtoji kalba Dailė ir darbeliai

6

  Anglų kalba Dorinis ugdymas Muzika  
7     Konsultacinė pamoka    

 

4V klasė     Klasės auklėtoja Jelena Pipirienė (227 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

0 Klasės valandėlė     Konsultacinė pamoka  

1

Matematika Gimtoji kalba Muzika Kūno kultūra Matematika

2

Muzika Gimtoji kalba Matematika Gimtoji kalba Anglų kalba

3

Lietuvių kalba Dailė ir darbeliai Gimtoji kalba Matematika Lietuvių kalba

4

Gimtoji kalba Dailė ir darbeliai Gimtoji kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba

5

Pasaulio pažinimas Anglų kalba Šokis Gimtoji kalba Pasaulio pažinimas

6

  Lietuvių kalba Dorinis ugdymas   Kūno kultūra

 

5A klasė     Klasės auklėtoja Ana Koltan 138 kab.

Nr.

Pirmadienis

Dalykas

kab.

Antradienis

Dalykas

kab.

Trečiadienis

Dalykas

kab.

Ketvirtadienis

Dalykas

kab.

Penktadienis

Dalykas

kab.

0

 

Kons. pamoka (Matematika)

138

Kons. pamoka (Liet. kalba)

281

 

 

1

Matematika

138

Kūno kultūra

264

Gamta ir žmogus

238

Anglų kalba

290 / 291

Gimtoji kalba

147

2

Informacinės technologijos

222 / 220

Matematika

138

Anglų kalba

290 / 291

Matematika

138

Gimtoji kalba

147

3

Lietuvių kalba

281 / 279

Lietuvių kalba

281 / 279

Istorija

141

Lietuvių kalba

281 / 279

Kūno kultūra

264

4

Anglų kalba

290 / 291

Gimtoji kalba

147

Lietuvių kalba

281 / 279

Gamta ir žmogus

238

Istorija

141

5

Dorinis ugdymas

253 / 242

Technologijos

172

Lietuvių kalba

281 / 279

Dailė

230

Muzika

177

6

Gimtoji kalba

147

Technologijos

172

 

Gimtoji kalba

147

Klasės valandėlė

138

7

 

 

Kons. pamoka (Anglų kalba)

290

   

 

5B klasė     Klasės auklėtoja Ona Jankauskaitė 148 kab.

Nr.

Pirmadienis

Dalykas

kab.

Antradienis

Dalykas

kab.

Trečiadienis

Dalykas

kab.

Ketvirtadienis

Dalykas

kab.

Penktadienis

Dalykas

kab.

0

Klasės valandėlė

148

 

 

 

 

1

Lietuvių kalba

148 / 287

Gimtoji kalba

147

Istorija

141

Matematika

140

Gamta ir žmogus

238

2

Gimtoji kalba

147

Kūno kultūra

264

Lietuvių kalba

148 / 287

Anglų kalba

290 / 288

Matematika

140

3

Informacinės technologijos

222 / 220

Matematika

140

Technologijos

172

Gimtoji kalba

147

Gimtoji kalba

147

4

Matematika

140

Lietuvių kalba

148 / 287

Technologijos

172

Gimtoji kalba

147

Istorija

141

5

Anglų kalba

290 / 288

Lietuvių kalba

148 / 287

Anglų kalba

290 / 288

Muzika

177

Lietuvių kalba

148 / 287

6

Dorinis ugdymas

253 / 242

Dailė

230

Kons. pamoka (Liet. kalba)

148

Gamta ir žmogus

238

Kūno kultūra

264

7

 

 

Kons. pamoka (Anglų kalba)

290

Kons. pamoka (Matematika)

140

 

 

5V klasė     Klasės auklėtoja Sofija Smirnova 241 kab.

Nr.

Pirmadienis

Dalykas

kab.

Antradienis

Dalykas

kab.

Trečiadienis

Dalykas

kab.

Ketvirtadienis

Dalykas

kab.

Penktadienis

Dalykas

kab.

0

Klasės valandėlė

241

 

 

Kons. pamoka (Matematika)

138

Kons. pamoka (Liet. kalba)

279

1

Informacinės technologijos

222 / 220

Lietuvių kalba

242 / 279

Gimtoji kalba

146

Dailė

230

Matematika

138

2

Lietuvių kalba

242 / 279

Lietuvių kalba

242 / 279

Gimtoji kalba

146

Anglų kalba

291 / 292

Gamta ir žmogus

241

3

Dorinis ugdymas

253 / 242

Kūno kultūra

264

Matematika

138

Matematika

138

Lietuvių kalba

242 / 279

4

Matematika

138

Gamta ir žmogus

241

Istorija

141

Istorija

141

Anglų kalba

291 / 292

5

Gimtoji kalba

146

Gimtoji kalba

146

Anglų kalba

291 / 292

Technologijos

172

Kūno kultūra

264

6

 

Muzika

177

Lietuvių kalba

242 / 279

Technologijos

172

Gimtoji kalba

146

7

 

 

Kons. pamoka (Anglų kalba)

290

 

Klasės valandėlė

241

 

6A klasė     Klasės auklėtojaAneta Nijazova-Elsayed 220 kab.

Nr.

Pirmadienis

Dalykas

kab.

Antradienis

Dalykas

kab.

Trečiadienis

Dalykas

kab.

Ketvirtadienis

Dalykas

kab.

Penktadienis

Dalykas

kab.

0

 

 

Kons. pamoka (Liet. kalba)

287

Kons. pamoka (Anglų kalba)

288

 

1

Matematika

140

Lietuvių kalba

288 / 281

Informacinės technologijos

222 / 220

Anglų kalba

288 / 292

Matematika

140

2

Lietuvių kalba

288 / 281

Lietuvių kalba

288 / 281

Dailė

230

Istorija

141

Lietuvių kalba

288 / 281

3

Geografija

241

Gimtoji kalba

247

Gimtoji kalba

247

Technologijos

172

Istorija

141

4

Anglų kalba

288 / 292

Anglų kalba

288 / 292

Gimtoji kalba

247

Lietuvių kalba

288 / 281

Dorinis ugdymas

253 / 242

5

Gimtoji kalba

247

Matematika

140

Geografija

241

Kūno kultūra

264

Gamta ir žmogus

238

6

Kūno kultūra

264

Gamta ir žmogus

238

Muzika

177

Matematika

140

Gimtoji kalba

247

7

Kons. pamoka (Matematika)

140

Klasės valandėlė

220

Žmogaus sauga

250

Technologijos

172

 

 

6B klasė     Klasės auklėtoja Ana Mikelevič 137 kab.

Nr.

Pirmadienis

Dalykas

kab.

Antradienis

Dalykas

kab.

Trečiadienis

Dalykas

kab.

Ketvirtadienis

Dalykas

kab.

Penktadienis

Dalykas

kab.

0

 

Kons. pamoka (Matematika)

137

 

Kons. pamoka (Anglų kalba)

288

Kons. pamoka (Liet. kalba)

287

1

Matematika

137

Matematika

137

Lietuvių kalba

287 / 281

Technologijos

172

Matematika

137

2

Istorija

141

Anglų kalba

288 / 292

Geografija

241

Technologijos

172

Istorija

141

3

Anglų kalba

288 / 292

Gamta ir žmogus

238

Gimtoji kalba

147

Anglų kalba

288 / 292

Lietuvių kalba

287 / 281

4

Gimtoji kalba

147

Kūno kultūra

264

Gimtoji kalba

147

Informacinės technologijos

222 / 220

Lietuvių kalba

287 / 281

5

Lietuvių kalba

287 / 281

Gimtoji kalba

147

Matematika

137

Gimtoji kalba

147

Dorinis ugdymas

253 / 242

6

Lietuvių kalba

287 / 281

Žmogaus sauga

250

Muzika

177

Dailė

230

Gamta ir žmogus

238

7

 

Istorija

141

Klasės valandėlė

137

Kūno kultūra

264

 

 

6V klasė     Klasės auklėtoja Teresa Zubova 243 kab.

Nr.

Pirmadienis

Dalykas

kab.

Antradienis

Dalykas

kab.

Trečiadienis

Dalykas

kab.

Ketvirtadienis

Dalykas

kab.

Penktadienis

Dalykas

kab.

0

Kons. pamoka (Liet. kalba)

284

Kons. pamoka (Matematika)

136

 

Kons. pamoka (Anglų kalba)

288

 

1

Geografija

241

Matematika

136

Gimtoji kalba

247

Gamta ir žmogus

243

Gimtoji kalba

247

2

Anglų kalba

288 / 292

Dailė

230

Matematika

136

Lietuvių kalba

284 / 281

Gamta ir žmogus

243

3

Istorija

141

Anglų kalba

288 / 292

Lietuvių kalba

284 / 281

Matematika

136

Technologijos

172

4

Lietuvių kalba

284 / 281

Gimtoji kalba

247

Geografija

241

Anglų kalba

288 / 292

Technologijos

172

5

Kūno kultūra

264

Gimtoji kalba

247

Muzika

177

Informacinės technologijos

222 / 220

Matematika

136

6

Gimtoji kalba

247

Lietuvių kalba

284 / 281

Lietuvių kalba

284 / 281

Kūno kultūra

264

Dorinis ugdymas

253 / 242

7

Žmogaus sauga

238

Klasės valandėlė

243

Istorija

141

 

 

 

7A klasė     Klasės auklėtoja Danuta Lisovskaja 136 kab.

Nr.

Pirmadienis

Dalykas

kab.

Antradienis

Dalykas

kab.

Trečiadienis

Dalykas

kab.

Ketvirtadienis

Dalykas

kab.

Penktadienis

Dalykas

kab.

0

 

  

Kons. pamoka (Matematika)

136

Kons. pamoka (Anglų kalba)

290

Kons. pamoka (Liet. kalba)

142

1

Lietuvių kalba

142 / 281

Anglų kalba

290 / 291

Matematika

136

Kūno kultūra

264

Lietuvių kalba

142 / 281

2

Gimtoji kalba

146

Biologija

238

Lietuvių kalba

142 / 281

Biologija

238

Dorinis ugdymas

253 / 242

3

Anglų kalba

290 / 291

Matematika

136

Gimtoji kalba

146

Anglų kalba

290 / 291

Matematika

136

4

Kūno kultūra

264

Lietuvių kalba

142 / 281

Gimtoji kalba

146

Matematika

136

Gimtoji kalba

146

5

Geografija

241

Lietuvių kalba

142 / 281

Informacinės technologijos

222 / 220

Fizika

243

Gimtoji kalba

146

6

Istorija

141

Muzika

177

Geografija

241

Dailė

230

Technologijos

172

7

 

Klasės valandėlė

136

 

Istorija

141

Technologijos

172


7B klasė     Klasės auklėtoja Svetlana Tretjakova 146 kab.

Nr.

Pirmadienis

Dalykas

kab.

Antradienis

Dalykas

kab.

Trečiadienis

Dalykas

kab.

Ketvirtadienis

Dalykas

kab.

Penktadienis

Dalykas

kab.

0

Kons. pamoka (Lietuvių kalba)

142

 

 

Kons. pamoka (Anglų kalba)

290

Kons. pamoka (Matematika)

136

1

Gimtoji kalba

146

Geografija

241

Dailė

230

Kūno kultūra

264

Gimtoji kalba

146

2

Anglų kalba

290 / 291

Anglų kalba

290 / 291

Matematika

136

Fizika

243

Gimtoji kalba

146

3

Lietuvių kalba

142 / 25

Gimtoji kalba

146

Lietuvių kalba

142 / 235

Lietuvių kalba

142 / 235

Dorinis ugdymas

253 / 242

4

Kūno kultūra

264

Matematika

136

Lietuvių kalba

142 / 235

Anglų kalba

290 / 291

Biologija

238

5

Matematika

136

Muzika

177

Technologijos

172

Biologija

238

Matematika

136

6

Geografija

241

Lietuvių kalba

142 / 235

Technologijos

172

Istorija

141

Istorija

141

7

Informacinės technologijos

222 / 220

Klasės valandėlė

146

Gimtoji kalba

146

 

 


8A klasė     Klasės auklėtoja Irina Maslak 247 kab.

Nr.

Pirmadienis

Dalykas

kab.

Antradienis

Dalykas

kab.

Trečiadienis

Dalykas

kab.

Ketvirtadienis

Dalykas

kab.

Penktadienis

Dalykas

kab.

0

 

 

Kons. pamoka (Liet. kalba)

285

Kons. pamoka (Anglų kalba)

292

 

1

Kūno kultūra

264

Gimtoji kalba

247

Fizika

243

Muzika

177

Anglų kalba

291 / 292

2

Lietuvių kalba

285 / 235

Matematika

137

Lietuvių kalba

285 / 235

Kūno kultūra

264

Gimtoji kalba

247

3

Gimtoji kalba

247

Geografija

241

Integruota pam. (Mat. / IT)

254

Biologija

238

Matematika

137

4

Gimtoji kalba

247

Lietuvių kalba

285 / 235

Dailė

230

Lietuvių kalba

285 / 235

Fizika

243

5

Istorija

141

Lietuvių kalba

285 / 23

Gimtoji kalba

247

Anglų kalba

291 / 292

Chemija

250

6

Matematika

137

Anglų kalba

291 / 292

Istorija

141

Dorinis ugdymas

253 / 242

Geografija

241

7

Kons. pamoka (Matematika)

137

Chemija

250

Technologijos

172

 

Klasės valandėlė

247


8B klasė     Klasės auklėtoja Jelena Ignatovič 222 kab.

Nr.

Pirmadienis

Dalykas

kab.

Antradienis

Dalykas

kab.

Trečiadienis

Dalykas

kab.

Ketvirtadienis

Dalykas

kab.

Penktadienis

Dalykas

kab.

0

Kons. pamoka (Matematika)

136

 

 

Kons. pamoka (Anglų kalba)

292

 

1

Kūno kultūra

264

Gimtoji kalba

146

Chemija

250

Matematika

136

Matematika

136

2

Istorija

141

Gimtoji kalba

146

Technologijos

172

Kūno kultūra

264

Anglų kalba

291 / 292

3

Lietuvių kalba

285 / 287

Dailė

230

Lietuvių kalba

285 / 287

Lietuvių kalba

285 / 287

Gimtoji kalba

146

4

Geografija

241

Biologija

238

Lietuvių kalba

285 / 287

Dorinis ugdymas

253 / 242

Chemija

250

5

Matematika

136

Anglų kalba

291 / 292

Gimtoji kalba

146

Istorija

141

Geografija

241

6

Gimtoji kalba

146

Lietuvių kalba

285 / 287

Matematika

136

Anglų kalba

291 / 292

Fizika

243

7

Kons. pamoka (Lietuvių kalba)

285

Muzika

177

Klasės valandėlė

222

Fizika

243

 

 

9A klasė     Klasės auklėtoja Olga Ulevičiūtė 140 kab.

Nr.

Pirmadienis

Dalykas

kab.

Antradienis

Dalykas

kab.

Trečiadienis

Dalykas

kab.

Ketvirtadienis

Dalykas

kab.

Penktadienis

Dalykas

kab.

0

Kons. pamoka (Anglų kalba)

291

Kons. pamoka (Matematika)

140

 

Kons. pamoka (Lietuvių kalba)

285

 

1

Gimtoji kalba

147

Matematika

140

Geografija

241

Biologija

238

Fizika

243

2

Matematika

140

Istorija

141

Chemija

250

Informacinės technologijos

222 / 220

Lietuvių kalba

285 / 142

3

Kūno kultūra

264

Lietuvių kalba

285 / 142

Muzika

177

Matematika

140

Biologija

238

4

Lietuvių kalba

285 / 142

Anglų kalba

291 / 290

Anglų kalba

291 / 290

Kūno kultūra

264

Ekonomika ir verslumas

137

5

Lietuvių kalba

285 / 142

Geografija

241

Dailė

170

Istorija

141

Gimtoji kalba

147

6

Anglų kalba

291 / 290

Gimtoji kalba

147

Fizika

243

Chemija

250

Gimtoji kalba

147

7

 

Klasės valandėlė

140

Technologijos

(Statybininkų mokykla)

Dorinis ugdymas

253 / 242

Laisvės kovų ist. 140

 

9B klasė     Klasės auklėtoja Jolanta Stručkienė 142 kab.

Nr.

Pirmadienis

Dalykas

kab.

Antradienis

Dalykas

kab.

Trečiadienis

Dalykas

kab.

Ketvirtadienis

Dalykas

kab.

Penktadienis

Dalykas

kab.

0

Kons. pamoka (Anglų kalba)

291

 

 

 

Kons. pamoka (Matematika)

138

1

Anglų kalba

291 / 290

Matematika

138

Ekonomika ir verslumas

137

Lietuvių kalba

142 / 285

Geografija

241

2

Matematika

138

Gimtoji kalba

247

Gimtoji kalba

247

Lietuvių kalba

142 / 285

Biologija

238

3

Kūno kultūra

264

Anglų kalba

291 / 290

Anglų kalba

291 / 290

Fizika

243

Gimtoji kalba

247

4

Istorija

141

Fizika

243

Muzika

177

Kūno kultūra

264

Matematika

138

5

Chemija

250

Biologija

238

Lietuvių kalba

142 / 285

Dorinis ugdymas

253 / 242

Istorija

141

6

Lietuvių kalba

142 / 285

Dailė

232

Geografija

241 

Informacinės technologijos

222 / 220

Chemija

250

7

Gimtoji kalba

247

Kons. pamoka (Liet. kalba)

142

Technologijos

(Statybininkų mokykla)

Klasės valandėlė

142

Laisvės kovų ist. 140

 

10A klasė     Klasės auklėtoja Natalija Kirilova 147 kab.

Nr.

Pirmadienis

Dalykas

kab.

Antradienis

Dalykas

kab.

Trečiadienis

Dalykas

kab.

Ketvirtadienis

Dalykas

kab.

Penktadienis

Dalykas

kab.

0

 

 

 

Kons. pamoka (Lietuvių kalba)

235

Kons. pamoka (Matematika)

136

1

Anglų kalba

274 / 292

Fizika

243

Gimtoji kalba

147

Lietuvių kalba

287 / 235

Dorinis ugdymas

253

2

Kūno kultūra

264

Gimtoji kalba

147

Gimtoji kalba

147

Lietuvių kalba

287 / 235

Technologijos

172

3

Istorija

141

Lietuvių kalba

287 / 235

Matematika

136

Kūno kultūra

264

Chemija

250

4

Lietuvių kalba

287 / 235

Matematika

136

Biologija

238

Fizika

243

Geografija

241

5

Gimtoji kalba

147

Istorija

141

Lietuvių kalba

287 / 235

Matematika

136

Anglų kalba

274 / 292

6

Informacinės technologijos

222 / 220

Pilietiškumo pagrindai

141

Chemija

250

Muzika

177

Matematika

136

7

Klasės valandėlė

147

Anglų kalba

274 / 292

 

Dailė

231

Pilietiškumo pagrindai

141

8  

Kons. pamoka (Anglų kalba)

274

     

 

10B klasė     Klasės auklėtoja Violeta Antanavičiūtė 172 kab.

Nr.

Pirmadienis

Dalykas

kab.

Antradienis

Dalykas

kab.

Trečiadienis

Dalykas

kab.

Ketvirtadienis

Dalykas

kab.

Penktadienis

Dalykas

kab.

0

 

 

 

Klasės valandėlė

172

Kons. pamoka (Liet. kalba)

285

1

Pilietiškumo pagrindai

141

Lietuvių kalba

285 / 148

Lietuvių kalba

285 / 148

Gimtoji kalba

147

Lietuvių kalba

285 / 148

2

Kūno kultūra

264

Lietuvių kalba

285 / 148

Muzika

177

Gimtoji kalba

147

Matematika

136

3

Gimtoji kalba

147

Gimtoji kalba

147

Geografija

241

Kūno kultūra

264

Anglų kalba

291 / 292

4

Informacinės technologijos

222 / 220

Chemija

250

Matematika

136

Istorija

141

Istorija

141

5

Anglų kalba

291 / 292

Matematika

136

Biologija

238

Lietuvių kalba

285 / 148

Technologijos

172

6

Chemija

250

Fizika

243

Anglų kalba

291 / 292

Matematika

136

Pilietiškumo pagrindai

141

7

Dorinis ugdymas

253 / 242

Dailė

170

Fizika

243

Kons. pamoka (Matematika)

136

 

8  

Kons. pamoka (Anglų kalba)

274