Tel./faks (8 5) 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Pamokų tvarkaraštis

 

Vilniaus „Ateities“ mokyklos pamokų tvarkaraštis 2019 – 2020 m.m.

 

 

0A 0B 1A 1B 1V 2A 2B 2V 3A 3B 3V 3G 4A
4B 4V 4G 5A 5B 5V 6A 6B 6V 7A 7B 7V 8A
        8B 9A 9B 10A 10B        

 


 

0A klasė     Klasės auklėtoja Tatjana Levina (218 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

8.00-8.50

Individuali veikla su vaikais

8.50-9.25

Lietuvių kalba Lietuvių kalba Matematika Kūno kultūra Kūno kultūra

9.45-10.20

Šokis

Logopedas Gimtoji kalba Gimtoji kalba Gimtoji kalba

10.30-11.05

Dailė ir darbeliai

Matematika Muzika Logopedas Matematika

11.15-11.50

Matematika

Gimtoji kalba Gimtoji kalba Matematika Dailė ir darbeliai

12.00-12.35

Gimtoji kalba

Gimtoji kalba Pasaulio pažinimas Gimtoji kalba  
12.35-14.30 Individuali veikla su vaikais

 

0B klasė     Klasės auklėtoja Galina Ponadiožina (271 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

8.00-8.50

Individuali veikla su vaikais

8.50-9.25

Gimtoji kalba

Šokis Muzika Lietuvių kalba Kūno kultūra

9.45-10.20

Gimtoji kalba

Matematika Kūno kultūra Matematika Matematika

10.30-11.05

Matematika

Gimtoji kalba Gimtoji kalba Logopedas Gimtoji kalba

11.15-11.50

Pasaulio pažinimas

Logopedas Lietuvių kalba Gimtoji kalba Dailė ir darbeliai

12.00-12.35

Dailė ir darbeliai

Gimtoji kalba Matematika Gimtoji kalba  
12.35-14.30 Individuali veikla su vaikais

 

1A klasė     Klasės auklėtoja Viktorija Kovger (113 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

    Konsultacinė pamoka Klasės valandėlė    
1 Lietuvių kalba Gimtoji kalba Matematika

Gimtoji kalba

Gimtoji kalba

2

Matematika Matematika Dorinis ugdymas Dailė ir darbeliai Kūno kultūra

3

Gimtoji kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba Dailė ir darbeliai Matematika

4

Gimtoji kalba Šokis Kūno kultūra Lietuvių kalba Lietuvių kalba

5

Muzika Gimtoji kalba Gimtoji kalba Pasaulio pažinimas Pasaulio pažinimas

6

      Muzika  

 

1B klasė     Klasės auklėtoja Nina Dobrovolskaja (107 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

0          

1

Lietuvių kalba Matematika Kūno kultūra Matematika Lietuvių kalba

2

Gimtoji kalba Šokis Dorinis ugdymas Kūno kultūra Gimtoji kalba

3

Muzika Gimtoji kalba Muzika Lietuvių kalba Pasaulio pažinimas

4

Gimtoji kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba Gimtoji kalba Dailė ir darbeliai

5

Gimtoji kalba Gimtoji kalba Matematika Gimtoji kalba Dailė ir darbeliai

6

Klasės valandėlė   Pasaulio pažinimas   Konsultacinė pamoka

 

1V klasė     Klasės auklėtoja Jelena Pipirienė (227 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

0 Klasės valandėlė     Konsultacinė pamoka  

1

Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba Gimtoji kalba Kūno kultūra

2

Matematika Gimtoji kalba Dorinis ugdymas Lietuvių kalba Lietuvių kalba

3

Gimtoji kalba Šokis Kūno kultūra Matematika Matematika

4

Muzika Matematika Gimtoji kalba Gimtoji kalba Gimtoji kalba

5

Pasaulio pažinimas Gimtoji kalba Dailė ir darbeliai

Muzika

Pasaulio pažinimas

6

    Dailė ir darbeliai

 

 


2A klasė
    Klasės auklėtoja 
Jelena Semenovič (106/1 kab.) 

Nr.

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

0  

Klasės valandėlė

  Konsultacinė pamoka  

1

Gimtoji kalba Matematika Dorinis ugdymas Muzika Matematika

2

Gimtoji kalba Muzika Gimtoji kalba Gimtoji kalba Gimtoji kalba

3

Šokis Gimtoji kalba Gimtoji kalba Matematika Dailė ir darbeliai

4

Matematika Anglų kalba Matematika Anglų kalba Dailė ir darbeliai

5

Lietuvių kalba Lietuvių kalba Kūno kultūra Kūno kultūra Lietuvių kalba

6

Pasaulio pažinimas Pasaulio pažinimas   Lietuvių kalba  

 

2B klasė     Klasės auklėtoja Ana Jankovskaja (109 kab.) 

Nr.

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

0   Klasės valandėlė   Konsultacinė pamoka  

1

Gimtoji kalba Muzika Dorinis ugdymas Anglų kalba Gimtoji kalba

2

Gimtoji kalba Matematika Matematika Muzika Gimtoji kalba

3

Lietuvių kalba Anglų kalba Gimtoji kalba Matematika Matematika

4

Šokis Gimtoji kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba

5

Matematika Dailė ir darbeliai Pasaulio pažinimas Kūno kultūra Pasaulio pažinimas

6

  Dailė ir darbeliai Kūno kultūra Gimtoji kalba  

 

2V klasė     Klasės auklėtoja Viktorija Sadovskaja (229 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

0   Konsultacinė pamoka Klasės valandėlė    

1

Gimtoji kalba Anglų kalba Dorinis ugdymas Gimtoji kalba Lietuvių kalba

2

Gimtoji kalba Matematika Muzika Matematika Matematika

3

Matematika Gimtoji kalba Kūno kultūra Anglų kalba Muzika

4

Lietuvių kalba Lietuvių kalba Matematika Pasaulio pažinimas Gimtoji kalba

5

Šokis Dailė ir darbeliai Gimtoji kalba Lietuvių kalba Gimtoji kalba

6

Pasaulio pažinimas Dailė ir darbeliai   Kūno kultūra  

 

3A klasė     Klasės auklėtoja Liudmila Triščenko (106 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

0   Konsultacinė pamoka      

1

Matematika Kūno kultūra Anglų kalba Gimtoji kalba Matematika

2

Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba Gimtoji kalba Lietuvių kalba

3

Anglų kalba Matematika Matematika Lietuvių kalba Gimtoji kalba

4

Gimtoji kalba Gimtoji kalba Dorinis ugdymas Muzika Dailė ir darbeliai

5

Gimtoji kalba Muzika Kūno kultūra Pasaulio pažinimas Dailė ir darbeliai

6

  Pasaulio pažinimas Gimtoji kalba Šokis Klasės valandėlė

 

3B klasė     Klasės auklėtoja Svetlana Chizovec (115 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

0         Konsultacinė pamoka

1

Lietuvių kalba Gimtoji kalba Matematika Gimtoji kalba Matematika

2

Gimtoji kalba Gimtoji kalba Anglų kalba Gimtoji kalba Muzika

3

Gimtoji kalba Muzika Lietuvių kalba Pasaulio pažinimas Gimtoji kalba

4

Anglų kalba Matematika Dorinis ugdymas Šokis Pasaulio pažinimas

5

Matematika Lietuvių kalba Kūno kultūra Dailė ir darbeliai Lietuvių kalba

6

Kūno kultūra Lietuvių kalba Klasės valandėlė Dailė ir darbeliai  


3V klasė
    Klasės auklėtoja 
Tereza Mackelo (114 kab.) 

Nr.

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

0       Konsultacinė pamoka  

1

Kūno kultūra Matematika Lietuvių kalba Gimtoji kalba Lietuvių kalba

2

Muzika Anglų kalba Matematika Lietuvių kalba Matematika

3

Lietuvių kalba Pasaulio pažinimas Dorinis ugdymas Muzika Gimtoji kalba

4

Matematika Lietuvių kalba Kūno kultūra Gimtoji kalba Gimtoji kalba

5

Gimtoji kalba Dailė ir darbeliai Gimtoji kalba Šokis Anglų kalba

6

Klasės valandėlė Dailė ir darbeliai Gimtoji kalba Pasaulio pažinimas  

 

3G klasė     Klasės auklėtoja Irina Grigorieva (232 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

0       Klasės valandėlė Konsultacinė pamoka

1

Muzika Kūno kultūra Gimtoji kalba Lietuvių kalba Gimtoji kalba
2 Gimtoji kalba Gimtoji kalba Matematika Matematika

Matematika

3

Gimtoji kalba Lietuvių kalba Dorinis ugdymas Šokis Gimtoji kalba

4

Matematika Gimtoji kalba Kūno kultūra Muzika Dailė ir darbeliai

5

Pasaulio pažinimas Anglų kalba Lietuvių kalba Anglų kalba Dailė ir darbeliai

6

Lietuvių kalba Pasaulio pažinimas Lietuvių kalba    

 

4A klasė     Klasės auklėtoja Irina Šaranova (105 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

0     Konsultacinė pamoka    

1

Anglų kalba Matematika Matematika Matematika Anglų kalba

2

Gimtoji kalba Kūno kultūra Kūno kultūra Gimtoji kalba Muzika

3

Muzika Gimtoji kalba Gimtoji kalba Gimtoji kalba Lietuvių kalba

4

Lietuvių kalba Gimtoji kalba Gimtoji kalba Dailė ir darbeliai Matematika

5

Matematika Lietuvių kalba Dorinis ugdymas Pasaulio pažinimas Šokis

6

Klasės valandėlė Pasaulio pažinimas Lietuvių kalba Lietuvių kalba  

 

4B klasė     Klasės auklėtoja Teresa Ustinovič (108 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

0 Konsultacinė pamoka       Klasės valandėlė

1

Gimtoji kalba Gimtoji kalba Gimtoji kalba Gimtoji kalba Matematika

2

Muzika Kūno kultūra Kūno kultūra Gimtoji kalba Anglų kalba

3

Gimtoji kalba Matematika Lietuvių kalba Matematika Šokis

4

Matematika Gimtoji kalba Matematika Pasaulio pažinimas Lietuvių kalba

5

Lietuvių kalba Dailė ir darbeliai Dorinis ugdymas Lietuvių kalba Muzika

6

Anglų kalba Lietuvių kalba Pasaulio pažinimas    

 

4V klasė     Klasės auklėtoja Ana Ranceva  (276 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

0     Klasės valandėlė Konsultacinė pamoka  

1

Gimtoji kalba Gimtoji kalba Kūno kultūra Matematika Muzika

2

Gimtoji kalba Gimtoji kalba Matematika Gimtoji kalba Gimtoji kalba

3

Matematika Lietuvių kalba Anglų kalba Gimtoji kalba Anglų kalba

4

Matematika Matematika Muzika Lietuvių kalba Šokis

5

Pasaulio pažinimas Kūno kultūra Lietuvių kalba Pasaulio pažinimas Lietuvių kalba

6

Lietuvių kalba   Dorinis ugdymas Dailė ir darbeliai  

 

4G klasė     Klasės auklėtoja Margarita Stankevič (225 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

0     Konsultacinė pamoka    

1

Gimtoji kalba Gimtoji kalba Kūno kultūra Gimtoji kalba Matematika
2

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba Lietuvių kalba Anglų kalba Šokis

3

Gimtoji kalba Gimtoji kalba Matematika Lietuvių kalba Lietuvių kalba

4

Matematika Matematika Anglų kalba Matematika Muzika

5

Pasaulio pažinimas Pasaulio pažinimas Muzika Gimtoji kalba Gimtoji kalba

6

Klasės valandėlė Kūno kultūra Dorinis ugdymas Dailė ir darbeliai  

 

5A klasė     Klasės auklėtoja Agata Butnorienė (279 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Dalykas

kab.

Antradienis

Dalykas

kab.

Trečiadienis

Dalykas

kab.

Ketvirtadienis

Dalykas

kab.

Penktadienis

Dalykas

kab.

0

Kons. pamoka (Lietuvių k.)

279

 

 

 

 

1

Anglų k./Lietuvių k.

292 / 279

Istorija

141

Lietuvių k./Inf. tech.

279 / 220

Kūno kultūra

264

Lietuvių k./Tikyba

279 / 242

2

Lietuvių k./Anglų k.

279 / 288

Lietuvių k./Anglų k.

279 / 288

Inf. tech./Lietuvių k.

222 / 279

Gamta ir žmogus

238

Etika / Lietuvių k.

253 / 279

3

Kūno kultūra

264

Anglų k./Lietuvių k.

292 / 279

Matematika

136

Dailė

170

Istorija

141

4

Gimtoji kalba

147

Kūno kultūra

264

Gimtoji kalba

147

Anglų k./Lietuvių k.

292 / 279

Muzika

177

5

Gimtoji kalba

147

Matematika

136

Technologijos

172

Lietuvių k./Anglų k.

279 / 288

Matematika

136

6

Matematika

136

Gimtoji kalba

147

Technologijos

172

Gimtoji kalba

147

Gamta ir žmogus

238

7

Kons. pamoka (Matematika)

136

Klasės valandėlė

279

 

Kons. pamoka (Anglų k.)

274

 

 

5B klasė     Klasės auklėtoja Violeta Antanavičiūtė (172 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Dalykas

kab.

Antradienis

Dalykas

kab.

Trečiadienis

Dalykas

kab.

Ketvirtadienis

Dalykas

kab.

Penktadienis

Dalykas

kab.

0

Kons. pamoka (Matematika)

136

 

Kons. pamoka (Lietuvių k.)

279

 

 

1

Matematika

136

Gimtoji kalba

147

Gimtoji kalba

147

Gimtoji kalba

147

Istorija

141

2

Kūno kultūra

264

Matematika

136

Muzika

177

Lietuvių kalba

148 / 279

Anglų kalba

290 / 291

3

Lietuvių kalba

148 / 279

Anglų kalba

290 / 291

Technologijos

172

Kūno kultūra

264

Lietuvių kalba

148 / 279

4

Lietuvių kalba

148 / 279

Istorija

141

Technologijos

172

Anglų kalba

290 / 291

Matematika

136

5

Gamta ir žmogus

238

Kūno kultūra

264

Lietuvių kalba

148 / 279

Dailė

230

Gimtoji kalba

147

6

Dorinis ugdymas

253 / 242

Informacinės technologijos

222 / 220

Gamta ir žmogus

238

Matematika

136

Gimtoji kalba

147

7

 

 

Klasės valandėlė

172

Kons. pamoka (Anglų k.)

274

 

 

5V klasė     Klasės auklėtoja Daniel Tučkovskij (141 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Dalykas

kab.

Antradienis

Dalykas

kab.

Trečiadienis

Dalykas

kab.

Ketvirtadienis

Dalykas

kab.

Penktadienis

Dalykas

kab.

0

 

 

Klasės valandėlė

141

Kons. pamoka (Lietuvių k.)

285

Kons. pamoka (Matematika)

137

1

Kūno kultūra

264

Informacinės technologijos

222 / 220

Technologijos

172

Istorija

141

Matematika

137

2

Anglų kalba

274 / 292

Matematika

137

Technologijos

172

Matematika

137

Gamta ir žmogus

241

3

Gimtoji kalba

147

Lietuvių kalba

285 / 287

Lietuvių kalba

285 / 287

Lietuvių kalba

285 / 287

Lietuvių kalba

285 / 287

4

Gamta ir žmogus

241

Gimtoji kalba

147

Lietuvių kalba

285 / 287

Kūno kultūra

264

Anglų kalba

274 / 292

5

Dorinis ugdymas

253 / 242

Gimtoji kalba

147

Anglų kalba

274 / 292

Gimtoji kalba

147

Istorija

141

6

Matematika

137

Kūno kultūra

264

Gimtoji kalba

147

Dailė

270

Muzika

177

7

 

 

 

Kons. pamoka (Anglų k.)

274

 

 

6A klasė     Klasės auklėtoja Ana Koltan (138 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Dalykas

kab.

Antradienis

Dalykas

kab.

Trečiadienis

Dalykas

kab.

Ketvirtadienis

Dalykas

kab.

Penktadienis

Dalykas

kab.

0

 

Kons. pamoka (Lietuvių k.)

281

 

Kons. pamoka (Anglų k.)

290

Kons. pamoka (Matematika)

138

1

Anglų kalba

290 / 291

Anglų kalba

290 / 291

Istorija

136

Kūno kultūra

264

Matematika

138

2

Istorija

136

Gimtoji kalba

147

Gimtoji kalba

147

Matematika

138

Gimtoji kalba

147

3

Kūno kultūra

264

Dailė

230

Lietuvių kalba

279 / 281

Lietuvių kalba

279 / 281

Gimtoji kalba

147

4

Dorinis ugdymas

253 / 242

Kūno kultūra

264

Muzika

177

Gimtoji kalba

147

Geografija

241

5

Technologijos

172

Lietuvių kalba

279 / 281

Matematika

138

Informacinės technologijos

222 / 220

Gamta ir žmogus

238

6

Technologijos

172

Lietuvių kalba

279 / 281

Anglų kalba

290 / 291

Gamta ir žmogus

238

Lietuvių kalba

279 / 281

7

Matematika

138

Žmogaus sauga

250

Geografija

241

 

Klasės valandėlė

138

 

6B klasė     Klasės auklėtoja Ona Jankauskaitė (148 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Dalykas

kab.

Antradienis

Dalykas

kab.

Trečiadienis

Dalykas

kab.

Ketvirtadienis

Dalykas

kab.

Penktadienis

Dalykas

kab.

0

Kons. pamoka (Matematika)

140

 

Kons. pamoka (Lietuvių k.)

148

Kons. pamoka (Anglų k.)

290

 

1

Istorija

141

Lietuvių kalba

148 / 287

Lietuvių kalba

148 / 287

Gamta ir žmogus

238

Gimtoji kalba

147

2

Kūno kultūra

264

Technologijos

172

Lietuvių kalba

148 / 287

Gimtoji kalba

147

Lietuvių kalba

148 / 287

3

Gamta ir žmogus

238

Technologijos

172

Istorija

141

Kūno kultūra

264

Geografija

241

4

Anglų kalba

288 / 290

Dailė

230

Anglų kalba

288 / 290

Dorinis ugdymas

253 / 242

Žmogaus sauga

250

5

Matematika

140

Kūno kultūra

264

Geografija

241

Lietuvių kalba

148 / 287

Anglų kalba

288 / 290

6

Gimtoji kalba

147

Gimtoji kalba

147

Matematika

140

Informacinės technologijos

222 / 220

Matematika

140

7

Muzika

177

Gimtoji kalba

147

Klasės valandėlė

148

Matematika

140

 

 

6V klasė     Klasės auklėtoja Sofija Smirnova (241 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Dalykas

kab.

Antradienis

Dalykas

kab.

Trečiadienis

Dalykas

kab.

Ketvirtadienis

Dalykas

kab.

Penktadienis

Dalykas

kab.

0

 

Klasės valandėlė

241

Kons. pamoka (Matematika)

138

Kons. pamoka (Anglų k.)

288

Kons. pamoka (Lietuvių k.)

284

1

Kūno kultūra

264

Geografija

241

Muzika

177

Lietuvių kalba

142 / 279

Geografija

241

2

Gamta ir žmogus

243

Anglų kalba

291 / 292

Istorija

140

Technologijos

172

Matematika

138

3

Istorija

141

Gimtoji kalba

146

Matematika

138

Technologijos

172

Gimtoji kalba

146

4

Anglų kalba

291 / 292

Lietuvių kalba

142 / 279

Lietuvių kalba

142 / 279

Kūno kultūra

264

Lietuvių kalba

142 / 279

5

Matematika

138

Dailė

230

Gimtoji kalba

146

Anglų kalba

291 / 292

Lietuvių kalba

142 / 279

6

Gimtoji kalba

146

Kūno kultūra

264

Gimtoji kalba

146

Dorinis ugdymas

253 / 242

Gamta ir žmogus

243

7

 

Informacinės technologijos

222 / 220

Žmogaus sauga

250

Matematika

138

 

 

7A klasė     Klasės auklėtoja Aneta Nijazova-Elsayed (220 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Dalykas

kab.

Antradienis

Dalykas

kab.

Trečiadienis

Dalykas

kab.

Ketvirtadienis

Dalykas

kab.

Penktadienis

Dalykas

kab.

0

 

Klasės valandėlė

220

Modulis (Lietuvių k.)

287

Kons. pamoka (Anglų k.)

290

Kons. pamoka (Lietuvių k.)

181

1

Technologijos

172

Biologija

238

Matematika

140

Lietuvių kalba

287 / 281

Lietuvių kalba

287 / 281

2

Technologijos

172

Lietuvių kalba

287 / 281

Gimtoji kalba

247

Lietuvių kalba

287 / 281

Gimtoji kalba

247

3

Gimtoji kalba

247

Kūno kultūra

264

Geografija

241

Anglų kalba

290 / 292

Anglų kalba

290 / 292

4

Gimtoji kalba

247

Anglų kalba

290 / 292

Istorija

141

Biologija

238

Kūno kultūra

264

5

Istorija

141

Dailė

170

Lietuvių kalba

287 / 281

Matematika

140

Matematika

140

6

Matematika

140

Gimtoji kalba

247

Fizika

243

Geografija

241

Dorinis ugdymas

253 / 242

7

Informacinės technologijos

222 / 220

 

Kons. pamoka (Matematika)

140

Muzika

177

 


7B klasė     Klasės auklėtoja Ana Mikelevič (137 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Dalykas

kab.

Antradienis

Dalykas

kab.

Trečiadienis

Dalykas

kab.

Ketvirtadienis

Dalykas

kab.

Penktadienis

Dalykas

kab.

0

 

Kons. pamoka (Matematika)

137

Modulis (Lietuvių k.)

287

Kons. pamoka (Anglų k.)

290

 

1

Gimtoji kalba

147

Matematika

137

Fizika

243

Matematika

137

Technologijos

172

2

Gimtoji kalba

147

Biologija

238

Matematika

137

Anglų kalba

288 / 292

Technologijos

172

3

Anglų kalba

288 / 292

Gimtoji kalba

147

Istorija

141

Biologija

238

Dorinis ugdymas

253 / 242

4

Informacinės technologijos

222 / 220

Lietuvių kalba

281 / 287

Geografija

241

Lietuvių kalba

281 / 287

Lietuvių kalba

281 / 287

5

Matematika

137

Anglų kalba

288 / 292

Gimtoji kalba

147

Geografija

241

Lietuvių kalba

281 / 287

6

Muzika

177

Dailė

170

Lietuvių kalba

281 / 287

Istorija

141

Kūno kultūra

264

7

Kūno kultūra

264

Klasės valandėlė

137

Kons. pamoka (Lietuvių k.)

287

Gimtoji kalba

147

 

 

7V klasė     Klasės auklėtoja Teresa Zubova (243 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Dalykas

kab.

Antradienis

Dalykas

kab.

Trečiadienis

Dalykas

kab.

Ketvirtadienis

Dalykas

kab.

Penktadienis

Dalykas

kab.

0

 

 

Modulis / Kons. (Lietuvių k.)

287 / 281

Kons. pamoka (Anglų k.)

290

 

1

Gimtoji kalba

247

Lietuvių kalba

281 / 235

Biologija

238

Geografija

241

Biologija

238

2

Gimtoji kalba

247

Geografija

241

Anglų kalba

292 / 288

Matematika

136

Lietuvių kalba

281 / 235

3

Matematika

136

Kūno kultūra

264

Gimtoji kalba

247

Istorija

141

Gimtoji kalba

247

4

Muzika

177

Gimtoji kalba

247

Lietuvių kalba

281 / 235

Technologijos

172

Kūno kultūra

264

5

Lietuvių kalba

281 / 235

Istorija

141

Informacinės technologijos

222 / 220

Technologijos

172

Dorinis ugdymas

253 / 242

6

Lietuvių kalba

281 / 235

Anglų kalba

292 / 288

Matematika

136

Fizika

243

Anglų kalba

292 / 288

7

Klasės valandėlė

243

Matematika

136

Kons. pamoka (Matematika)

136

Dailė

170

 


8A klasė     Klasės auklėtoja Danuta Lisovskaja (136 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Dalykas

kab.

Antradienis

Dalykas

kab.

Trečiadienis

Dalykas

kab.

Ketvirtadienis

Dalykas

kab.

Penktadienis

Dalykas

kab.

0

Kons. pamoka (Lietuvių k.)

281

Kons. pamoka (Matematika)

136

 

Modulis  (Lietuvių k.)

281

 

1

Gimtoji kalba

146

Matematika

136

Lietuvių kalba

281 / 142

Anglų kalba

291 / 290

Fizika

243

2

Gimtoji kalba

146

Chemija

250

Gimtoji kalba

146

Gimtoji kalba

146

Geografija

241

3

Lietuvių kalba

281 / 142

Lietuvių kalba

281 / 142

Biologija

238

Dorinis ugdymas

253 / 242

Kūno kultūra

264

4

Lietuvių kalba

281 / 142

Technologijos

172

Matematika

136

Matematika

136

Gimtoji kalba

146

5

Žmogaus sauga

250

Anglų kalba

291 / 290

Anglų kalba

291 / 290

Lietuvių kalba

281 / 142

Istorija

137

6

Kūno kultūra

264

Muzika

177

Istorija

141

Dailė

230

Matematika

136

7

Geografija

241

Fizika

243

Kons. pamoka (Anglų k.)

291

Chemija

250

Klasės valandėlė

136


8B klasė     Klasės auklėtoja Svetlana Tretjakova (146 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Dalykas

kab.

Antradienis

Dalykas

kab.

Trečiadienis

Dalykas

kab.

Ketvirtadienis

Dalykas

kab.

Penktadienis

Dalykas

kab.

0

Kons. pamoka (Lietuvių k.)

142

 

Kons. pamoka (Matematika)

137

Modulis  (Lietuvių k.)

281

 

1

Lietuvių kalba

235 / 142

Gimtoji kalba

146

Matematika

137

Gimtoji kalba

146

Geografija

250

2

Lietuvių kalba

235 / 142

Gimtoji kalba

146

Biologija

238

Lietuvių kalba

235 / 142

Istorija

141

3

Gimtoji kalba

146

Chemija

250

Lietuvių kalba

235 / 142

Lietuvių kalba

235 / 142

Kūno kultūra

264

4

Istorija

141

Žmogaus sauga

250

Gimtoji kalba

146

Matematika

137

Anglų kalba

291 / 290

5

Anglų kalba

291 / 290

Matematika

137

Fizika

243

Dailė

230

Fizika

243

6

Kūno kultūra

264

Anglų kalba

291 / 290

Muzika

177

Chemija

250

Technologijos

172

7

Matematika

137

Geografija

241

Kons. pamoka (Anglų k.)

291

Dorinis ugdymas

253 / 242

Klasės valandėlė

146

 

9A klasė     Klasės auklėtoja Irina Maslak (247 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Dalykas

kab.

Antradienis

Dalykas

kab.

Trečiadienis

Dalykas

kab.

Ketvirtadienis

Dalykas

kab.

Penktadienis

Dalykas

kab.

0

 

 

Modulis  (Lietuvių k.)

235

Kons. pamoka (Liet. k. / mat-ka)

235 / 137

Kons. pamoka (Anglų k.)

292

1

Informacinės technologijos

222 / 220

Fizika

243

Lietuvių kalba

285 / 235

Lietuvių kalba

285 / 235

Istorija

135

2

Geografija

241

Gimtoji kalba

247

Lietuvių kalba

285 / 235

Kūno kultūra

264

Matematika

137

3

Lietuvių kalba

285 / 235

Gimtoji kalba

247

Chemija

250

Chemija

250

Fizika

243

4

Matematika

137

Muzika

177

Anglų kalba

291 / 290

Gimtoji kalba

247

Dorinis ugdymas

253 / 242

5

Kūno kultūra

264

Biologija

238

Dailė

170

Biologija

238

Anglų kalba

291 / 290

6

Anglų kalba

291 / 290

Technologijos

172

Gimtoji kalba

247

Geografija

241

Gimtoji kalba

247

7

Istorija

141

Technologijos

Ekonomika ir verslumas

137

Matematika

137

Laisvės kovų ist. 171

Klasės valandėlė

247

 

9B klasė     Klasės auklėtoja Jelena Ignatovič (222 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Dalykas

kab.

Antradienis

Dalykas

kab.

Trečiadienis

Dalykas

kab.

Ketvirtadienis

Dalykas

kab.

Penktadienis

Dalykas

kab.

0

Kons. pamoka (Anglų k.)

292

Kons. pamoka (Lietuvių k.)

285

Modulis  (Lietuvių k.)

235

Kons. pamoka (Matematika)

136

 

1

Geografija

241

Muzika

177

Anglų kalba

291 / 292

Matematika

136

Anglų kalba

291 / 292

2

Matematika

136

Matematika

138

Dailė

230

Kūno kultūra

264

Fizika

243

3

Dorinis ugdymas

253 / 242

Istorija

141

Gimtoji kalba

146

Geografija

241

Ekonomika ir verslumas

137

4

Lietuvių kalba

235 / 285

Gimtoji kalba

146

Istorija

141

Gimtoji kalba

146

Lietuvių kalba

235 / 285

5

Kūno kultūra

264

Gimtoji kalba

146

Lietuvių kalba

235 / 285

Chemija

250

Gimtoji kalba

146

6

Informacinės technologijos

222 / 220

Biologija

238

Lietuvių kalba

235 / 285

Technologijos

172

Chemija

250

7

Biologija

238

Anglų kalba

291 / 292

Fizika

243

Technologijos

Laisvės kovų ist. 171

Klasės valandėlė

222

 

10A klasė     Klasės auklėtoja Olga Ulevičiūtė (140 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Dalykas

kab.

Antradienis

Dalykas

kab.

Trečiadienis

Dalykas

kab.

Ketvirtadienis

Dalykas

kab.

Penktadienis

Dalykas

kab.

0

Kons. pamoka (Rusų k.)

147

Kons. pamoka (Anglų k.)

290

Modulis  (Lietuvių k.)

285

Kons. pamoka (Matematika)

140

Kons. pamoka (Lietuvių k)

285

1

Matematika

140

Pilietiškumo pagrindai

140

Istorija

140

Matematika

140

Matematika

140

2

Anglų kalba

290 / 291

Muzika

177

Anglų kalba

290 / 291

Anglų kalba

290 / 291

Lietuvių kalba

285 / 142

3

Geografija

241

Fizika

243

Gimtoji kalba

238

Gimtoji kalba

147

Chemija

250

4

Kūno kultūra

264

Chemija

250

Gimtoji kalba

238

Pilietiškumo pagrindai

140

Biologija

238

5

Informacinės technologijos

222 / 220

Lietuvių kalba

285 / 142

Matematika

140

Dorinis ugdymas

253

Kūno kultūra

264

6

Lietuvių kalba

285 / 142

Lietuvių kalba

285 / 142

Technologijos

(Statybin. m-la)

Lietuvių kalba

285 / 142

Istorija

140

7

Gimtoji kalba

238

Dailė

170

 

Fizika

243

Klasės valandėlė

140

 

10B klasė     Klasės auklėtoja Jurijus Tarakanovas (142 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Dalykas

kab.

Antradienis

Dalykas

kab.

Trečiadienis

Dalykas

kab.

Ketvirtadienis

Dalykas

kab.

Penktadienis

Dalykas

kab.

0

Klasės valandėlė

142

Kons. pamoka (Anglų k.)

290

Kons. p. /  mod. (Lietuvių k.)

142 / 285

Kons. pamoka (Matematika)

138

 

1

Fizika

243

Lietuvių kalba

285 / 142

Matematika

138

Matematika

138

Lietuvių kalba

285 / 142

2

Biologija

238

Lietuvių kalba

285 / 142

Istorija

140

Informacinės technologijos

222 / 220

Chemija

250

3

Anglų kalba

291 / 290

Muzika

177

Anglų kalba

291 / 290

Gimtoji kalba

247

Pilietiškumo pagrindai

136

4

Kūno kultūra

264

Dailė

170

Gimtoji kalba

247

Lietuvių kalba

285 / 142

Gimtoji kalba

247

5

Lietuvių kalba

285 / 142

Istorija

140

Gimtoji kalba

247

Fizika

243

Kūno kultūra

264

6

Matematika

138

Chemija

250

Technologijos

(Statybin. m-la)

Anglų kalba

291 / 290

Matematika

138

7

Dorinis ugdymas

253 / 242

Pilietiškumo pagrindai

141

 

Geografija

241

Kons. pamoka (Rusų k.)

247