Tel./faks (8-5) 2478447
Adresas: S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Mėnesių veiklos planai

2017 - 2018 MOKSLO METAI

 

PATVIRTINTA

Mokyklos direktoriaus 

įsakymu Nr. V-37

2018-03-29

 

 

VILNIAUS „ATEITIES“ MOKYKLOS

 

2018 M. BALANDŽIO MĖN.

 

DARBO PLANAS

 

Eil. Nr.

RENGINYS

DIENA

VALANDA

VIETA

ATSAKINGAS ASMUO

PASTABOS

1.

Mokinių Pavasario (Velykų) atostogos 2018 m. balandžio 3–6 d.

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS IR INSPEKTAVIMAS

1.1.

Pedagogų posėdis.
Supažindinimas su NMPP, PUPP, PISA organizavimo ir
vykdymo tvarkos aprašu
4 d. 10.00 171
I. Prosniakovas
S. Butautienė
L. Kobrina
Dalyvauja visi mokytojai

1.2.

Civilinės saugos mokymai 5 d. 10.00
Aktų salė
S. Aleinikovas Dalyvauja visi mokytojai
1.3. PUPP          
1.3.1. Užsienio kalbos (anglų) pasiekimų lygių testas 26 d.  
136
137
138
L. Kobrina
I. Gončarova
O. Gric
 
1.4. OECD PISA 2018          
1.4.1.
Tarptautinis penkiolikmečių tyrimas
26 d. 8.00 - 13.00
220
222
L. Kobrina
J. Ignatovič
A. Nijazova-Elsayed
A. Vinikas
P. Purpurovič
Dalyvauja 8-10 kl. pagal sąrašą
1.5. NMPP vykdymas:      
S. Butautienė
2, 4, 6, 8 klasių vadovai,
mokytojai dalykininkai
Pagal atskirą direktoriaus įsakymą
1.5.1. 2 klasės – rašymas, 1 dalis 23 d. 9.00 - 9.45  
1.5.2. 2 klasės - matematika 25 d. 9.00 - 9.45  
1.5.3. 4 klasės - rašymas 23 d. 9.00 - 9.45  
1.5.4. 4 klasės - matematika 25 d. 9.00 - 9.45  
1.5.5. 6 klasės - rašymas 17 d. 9.00 - 9.45  
1.5.6. 6 klasės - skaitymas 19 d. 9.00 - 9.45  
1.5.7. 6 klasės - matematika 25 d. 9.00 - 9.45  
1.5.8. 6 klasės - klausimynas 25 d. 3 pamoka  
1.5.9. 8 klasės - rašymas 16 d. 9.00 - 10.00  
1.5.10. 8 klasės - matematika 18 d. 9.00 - 10.00  
1.5.11. 8 klasės - skaitymas 20 d. 9.00 - 10.00  
1.5.12. 8 klasės – socialiniai mokslai 24 d. 9.00 - 10.00  
1.5.13. 8 klasės – gamtos mokslai 26 d. 9.00 - 10.00  
1.5.14. 8 klasės - klausimynas 26 d. 6 pamoka  
1.6. Bandomasis PUPP matematikos patikrinimas 18 d. 1-2 pamoka 136 136

A. Koltan 

D. Lisovskaja

Dalyvauja 10 klasės
1.7.
Socialinės-pilietinės veiklos patikra TAMO dienyne. Patikrinimo rezultatai
I savaitė     S. Butautienė  
1.8.
Lietuvių kalbos įskaita, baigiantiems lietuvių kalbos išlyginamąją programą (2-ieji kalbos mokymosi metai)
19 d. 8.00 - 8.40 148
J. Kudirkienė - pirmininkė
H. Prosniakova
J. Stručkienė
 

2.

METODINĖ VEIKLA

2.1.

Anglų kalbos mokytojų praktinės veiklos stebėjimas ir analizė. Tikslas - IT ir vaizdinių priemonių naudojimas pamokose
Visą mėnesį
   
I. Prosniakovas,
L. Kobrina
S. Butautienė
 

2.2.

Elektroninio dienyno pildymo analizė
I savaitė    
S. Butautienė
L. Kobrina
I. Miler
 

2.3.

4 klasių mokinių ir jų tėvų apklausa dėl tolimesnio mokymosi (pageidavimai ir prioritetai)
     
S. Butautienė
V. Sadovskaja
S. Nanevič
A. Veršilo
 

2.4.

10 klasių mokinių tolimesnio mokymosi poreikių analizė
     
L. Kobrina
A. Koltan
V. Mardosienė
 
2.5. Integruotos pamokos:          
2.5.1.
Matematikos ir biologijos integruota pamoka „Apie rūkymo žalą matematikiškai“
25 d. 6 pamoka 137
A. Mikelevič
S. Kanapickienė
5b klasė
2.5.2.
Integruota matematikos ir lietuvių kalbos pamoka „Skaičiai iki 100 matematikoje ir lietuvių liaudies žaidimuose bei skaičiuotėse“
13 d. 3 pamoka 232
I. Grigorieva
O. Bieliauskienė
D. Ponomarenko
1g klasė
2.5.3.
Integruota lietuvių kalbos ir dorinio ugdymo pamoka „Draugystė – didžiausias turtas“
26 d. 5 pamoka  
R. Tichonova
V. Kovger
3a klasė
2.5.4.
Integruota gimtosios kalbos ir istorijos pamoka „Karo nuspalvinti puslapiai“
26 d. 2-3 pamoka 146
S. Tretjakova
N. Ivanova
6b klasė
2.6.
Skaitovų konkursas „It‘s springtime!“, 3-4 kl.
11 d. 5 pamoka
Aktų
salė
I. Jerofejeva  
2.7. Velykiniai susitikimai 12 d. 7 pamoka 242
G. Svirobovič
N. Riabčuk
N. Grudzinskienė
N. Ivanova
5-8 klasių mokiniai pagal atskirą sąrašą
2.8. Anglų kalbos olimpiada 12 d. 13.00
Vilniaus Šeškinės pradinė mokykla
I. Jerofejeva
Dalyvauja 3a kl. mokinys  E. Nameiko ir 4a kl. mokinė K. Peršukevič
2.9.
XVIII Nacionalinis mokinių Č. Kudabos geografijos konkursas
14 d. 9.00 LEU S. Smirnova
6-10 klasių mokiniai pagal atskirą įsakymą

3.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLA

3.1.
Susitikimas su Simonu Dailide „Savanorystė – būdas pažinti save ir pakeisti pasaulį“
12 d. 13.45 Aktų salė S. Kanapickienė  
3.2. VGK posėdis 18 d. 14.30 Direktoriaus kabinetas
S. Butautienė
VGK
 
3.3.
Projektas „Mano laisvi pasirinkimai 2017-2018“, 8 užsiėmimas
16 d. 14.40
140
141
A. Pilkionienė
A. Nijazova–Elsayed
D. Zdanevičienė
 
3.4.
Dalyvavimas atsiskaitomojoje konferencijoje VSC projekte „Mokiniai mokiniams“ II etapo užbaigimas, pamokų, kurias vedė mokiniai, pristatymas
   
Vilniaus m. savivaldybė
S. Butautienė
S. Kanapickienė
Mokiniai 8a:
D.Olechnovič
E.Borisevičius
J. Kaminska
E. Venslovaitė
G.Muchamed-jarova

4.

KARJEROS UGDYMAS

4.1.
Susitikimas su Vilniaus Mykolo Riomerio universiteto atstovu
III savaitė
 
Aktų salė
S. Smirnova 9-10 klasės

5.

NEFORMALUS UGDYMAS

5.1. Paroda „Velykų motyvai“
Visą mėnesį
   
V. Antanavičiūtė
N. Riabčuk
J. Antonov
J. Pipirienė
 
5.2.
2-ų klasių piešinių paroda, skirta projektui „Rusų liaudies pasakos“
20 d.  
Pradinių klasių fojė
I. Šaranova
T. Ustinovič
N. Gagarina
G. Zinkovskaja
 
5.3. Išvyka į miestą „Vilniaus gatvės“ 13 d.     V. Kovger 3a klasė
5.4. Teatro diena 16 d.   LVJC J. Pipirienė  
5.5.
Edukacinė diena muziejuje. Valdovų rūmai
17 d.     A. Veršilo 4a klasė
5.6. Išvyka į Botanikos sodą 20 d.     I. Grigorieva 1g klasė
5.7.
1-ų klasių šventė „Atsisveikinimas su elementoriumi“
27 d. 10.00
Aktų salė
L. Triščenko
S. Chizovec
T. Mackelo
I. Grigorieva
Muzikos ir choreografijos mokytojai
 
5.8.
Edukacinė-pažintinė išvyka į Varšuvos Koperniko centrą
5-6 d.    
V. Antanavičiūtė
J. Stručkienė
J. Tarakanovas
 
5.9. Konkursas „Temidė“ 12 d. 13.00 6-asis policijos komisariatas T. Zubova 9a kl. mokinų komanda

 

Paruošė:  S. Butautienė, L. Kobrina

 

ANKSTESNIŲ MĖNESIŲ DARBO PLANAI

 

Rugpjūčio - Rugsejo

 

Spalio

 

Lapkričio

 

Gruodžio

 

Sausio

 

Vasario