Tel./faks (8-5) 2478447
Adresas: S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Mėnesių veiklos planai

2017 - 2018 MOKSLO METAI

 

PATVIRTINTA

Mokyklos direktoriaus 

įsakymu Nr. V-1

2018-01-02

 

 

VILNIAUS „ATEITIES“ MOKYKLOS

 

2018 M. SAUSIO MĖN.

 

DARBO PLANAS

 

Eil. Nr.

RENGINYS

DIENA

VALANDA

VIETA

ATSAKINGAS ASMUO

PASTABOS

 

Mokinių Žiemos (Kalėdų) atostogos gruodžio 27 d. – sausio 3 d.

Neformalaus ugdymo diena – ekskursijos, išvykos, mugė „Aš myliu savo miestą“sausio 8 diena

1.

METODINĖ VEIKLA

1.1.

Pedagogų tarybos posėdis

3 d. 11.00 171 kab.
L. Kobrina
S. Butautienė
 

1.1.1.

Mokyklos Tarybos veiklos 2017 m. aptarimas ir 2018 m. planai.
3 d. 11.00 171 kab. V. Sadovskaja  
1.1.2.
Mokytojų supažindinimas su PUPP organizavimo ir vykdymo instrukcijomis.
3 d. 11.00 171 kab. L.Kobrina  

1.2.

Metodinių grupių pirmininkų susirinkimas tema „Integruotos pamokos“
16 d. 11.25 Direktoriaus kabinetas I. Prosniakovas  
1.3.
III Vilniaus miesto teatro festivalis „Zvenit Janvarskaja vjuga“.
23 d. 12.00 Aktų salė
B. Kozlov
L. Kobrina
O. Valentienė
 

2.

UGDYMO PROCESO INSPEKTAVIMAS IR ORGANIZAVIMAS

2.1.
Dalyvavimas UPC ir Britų tarybos programoje „Tyrinėjimo menas: partnerystes kuriančioms mokykloms“.

4 d.

11 d.

4, 6 pamoka 241 kab.
N. Kirilova
S. Butautienė
V. Antanavičiūtė
L. Kobrina
Integruotos Geografijos Technologijos Matematikos pamokos
2.2.
Dalyvavimas UPC ir Britų tarybos programoje „Tyrinėjimo menas: partnerystes kuriančioms mokykloms“.
Pagal atskirą grafiką
14.30 - 17.30 171 kab. Mokytojų klubas  
2.3.
Respublikinis ekonominis žaidimas „Verslo simuliacija „Titan“, 9 A, 9B klasės
Pagal atskirą grafiką   254 kab. A. Mikelevič Po pamokų
2.4. Mokyklinių olimpiadų organizavimas ir vykdymas          
2.4.1.
9-10 klasių lietuvių kalbos olimpiada (I etapas)
11 d. 9.00 - 11.30 235 kab.
A. Liesauskienė
J. Kudirkienė
N. Stundžytė
O. Jankauskaitė
Budintys mokytojai:
L. Jermolajeva
(1 pamoka),
N. Kirilova
(2 pamoka),
S. Smirnova
(3 pamoka)
2.4.2.
Anglų k. olimpiada 2-10 kl.
III savaitė
   
I. Miler
Anglų kalbos mokytojai
Pagal atskirą įsakymą
2.5.
Atvira klasės valandėlė integruota su tikybos pamoka „Kalėdų laikas“, 5B, 5V klasės
11 d. 6 pamoka 171 kab.
G. Svirobovič
T. Zubova
A. Mikelevič
 
2.6.
1-4 klasių meninio skaitymo konkursas „Tau, Lietuva“
24 d.
4 pamoka – 1-2 kl.
5 pamoka – 3-4 kl.
Aktų salė
R. Tichonova
O. Valentienė
J. Kudirkienė
O. Beliauskienė
A. Stogienė
D. Ponomarenko
 
2.7.
8-10 klasių istorijos kontroliniai darbai.
IV savaitė
   
N. Ivanova
B. Kozlov
Per istorijos pamokas
2.8.
Atviros istorijos pamokos. 9A, B, 8B klasės.
Pagal atskirą grafiką
    N. Ivanova
B. Kozlov
 
2.9.
10 klasių mokinių supažindinimas pasirašytinai su PUPP organizavimo ir vykdymo Aprašo instrukcijomis.
15 d. 7 pamoka 250 kab.
L. Kobrina
A. Koltan
V. Mardosienė
 
2.10.
NEC atliktų tyrimų 2, 4, 6, 8 klasėse apie mikroklimatą mokykloje, klasėse, namuose pristatymas.
23 d. 8.00 171 kab.
S. Butautienė
J. Ignatovič
 
2.11.
Mokyklos 2017 m. įsivertinimo ir pažangos mokinių ir tėvų apklausos pristatymas.
23 d. 8.00 171 kab.
L. Kobrina
S. Butautienė
A. Nijazova-
Elsayed
V. Antanavičiūtė
 
2.12.
9 B klasės rusų kalbos ir technologijos integruoto projekto „Skanus, sveikas ir ekonomiškas maistas“ pristatymas.
30 d. 6, 7 pamoka 172 kab.
N. Kirilova
V. Antanavičiūtė
 

3.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLA

3.1.
Pradinių klasių mokinių darbų Kalėdinė mugė.
8 d. 11.00 Pradinių klasių rekreacija
S. Butautienė
A. Veršilo
S. Aleinikovas
pradinių klasių mokytojai
 
3.2.
Neformalaus ugdymo diena – ekskursijos, išvykos „Aš myliu savo miestą“, 5-10 klasės.
8 d. 9.00 - 12.00 Vilnius
L. Kobrina
5-10 klasių klasės vadovai,
mokytojai dalykininkai
Išvykos grafikas pakabintas mokytojų kambaryje, po išvykos po 5 nuotraukos priduoti L. Kobrinai
3.3.
Stačiatikių Kalėdos. „Kalėdinės pasakos“ 2- 3 kl.
10 d. 6 pamoka Aktų salė
N. Grudzinskienė
V. Nikulin
2-4 kl. vadovai
 
3.4.
Laisvės gynėjų dienos minėjimas (informacinių stendų apipavidalinimas, filmų peržiūra)
12 d.  
Mokyklos fojė
B. Kozlov
R. Tichonova
Klasės vadovai
 
3.5.
Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“
12 d. 8.00  
N. Stundžytė
L. Kobrina
S. Aleinikovas
 
3.6.
Karjeros ugdymas: 9A klasės ekskursija į VU skaičiavimo centrą. Sisteminis programuotojas.
16 d. 12.00   N. Kirilova  
3.7.
Liaudies instrumentų koncertas „Aš myliu Lietuvą“. 1-4 kl.
17 d.
3 pamoka – 0-2 klasės,
4 pamoka – 3-4 klasės
 
L. Kobrina
A. Veršilo
Pradinių klasių mokytojai
Koncertas mokamas – 2 Eur.

4.

NEFORMALAUS UGDYMO IR KITI MOKYKLOS RENGINIAI

4.1.
Informacinio stendo, skirto mokinių lankomumui, apipavidalinimas
Iki 26 d.  
Prie mokytojų kambario
L. Kobrina
A. Nijazova-Elsayed
 
4.2.
Tėvų švietimas. Tėvų pagalba ruošiant namų darbus specialiųjų poreikių mokiniams.
25 d. 17.30 240 kab.
S. Butautienė
L. Jankovskaja
VGK specialistai
 
4.3.
Projektas „Mano laisvi pasirinkimai 2017-2018“, 3-4 užsiėmimai

15 d.

29 d.

14.40

140

141

A. Pilkionienė
A. Nijazova –
Elsayed
D. Zdanevičienė
 

 

Paruošė:  S. Butautienė, L. Kobrina

 

ANKSTESNIŲ MĖNESIŲ DARBO PLANAI

 

Rugpjūčio - Rugsejo

 

Spalio

 

Lapkričio