Tel./faks (8 5) 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Mėnesių veiklos planai

2019 - 2020 MOKSLO METAI

 

PATVIRTINTA

Mokyklos direktoriaus 

įsakymu Nr. V-107

2019-09-30

 

 

VILNIAUS „ATEITIES“ MOKYKLOS

 

2019 M. SPALIO MĖN.

 

DARBO PLANAS

 

Eil. Nr.

RENGINYS

DIENA

VALANDA

VIETA

ATSAKINGAS ASMUO

PASTABOS

 
 
Atostogos spalio 28 d. – spalio 31 d.
Neformalaus ugdymo dienaKarjeros, profesinio orientavimo dienaspalio 4 diena
1.

METODINĖ VEIKLA

1.1. Pedagogų susirinkimas: „Darbo grafikas. Nuotolinis darbas.“ 1 d. 8.00 171

I. Prosniakovas

L. Kobrina

J. Stručkienė

Dalyvavimas būtinas

1.2. Seminaras „Integruotas ugdymas panaudojant edukacines aplinkas – kelias į sėkmingą mokymąsi” 4 d. 12.00  

I. Prosniakovas

O. Valentienė
 
1.3. Šeštadieninės mokyklos „Šaltinėlis“ atidarymas 12 d. 10.00  

J. Stručkienė

Mokytojai, dirbantys šeštadieninėje mokykloje
Pagal sudarytą tvarkaraštį
1.4.
Pedagogų susirinkimas: „Kūrybinės dirbtuvės“ (mokyklos jubiliejus)
28 d. 10.00 171 I. Prosniakovas Dalyvavimas būtinas
1.5. Mokytojų, dirbančių toje pačioje klasėje, bendravimo veiklos stebėjimas ir įvertinimas (atvejų analizė) 29 d. 9.00-9.45 prad. mokykla

J. Stručkienė

A. Nijazova-Elsayed

Klasių vadovai

Mokytojai dalykininkai
171 kab.
10.00-10.20 5 kl.
10.20-10.40 6 kl.
10.40-11.00 7 kl.
11.00-11.20 8 kl.
11.20-11.40 9 kl.
11.40-12.00 10 kl.
1.6. Mokytojų, dirbančių su mokiniais, atvykusiais iš užsienio, susirinkimas 30 d. 10.00 171

J. Stručkienė

Mokytojai
Rugsėjo 20 d. susirinkimas neįvyko
1.7. Higienos normų atitikimo saugos ir sveikatos reikalavimams patikra (kabinetų apšvietimas, suolų atitikimas pagal ūgį ir mokinio sveikatos būklė, mokinių laikysena pamokose, judrieji žaidimai pertraukų metu) Visą mėnesį    

S. Aleinikovas

D. Zdanevičienė
Patikrinimo pažymos pristatymas

2.

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS IR INSPEKTAVIMAS

2.1. Užsienio kalbos diagnostinis testavimas (5 kl.) I sav.    

I. Miler

Anglų k. mokytojos
 
2.2. Mokyklinės olimpiados, konkursai, projektai, parodos
2.2.1.

Konstitucijos egzaminas 5-10 kl. I etapas

1-4 klasių kūrybinė užduotis „Mano namai – Laisva Lietuva!“
3 d. 9.00

247

250

253

242

L. Kobrina

B. Kozlov

D. Tučkovskij

I. Šaranova

T. Mackelo

M. Stankevič

Pagal įsakymą

Iki 7 d. išsiųsti  geriausius darbus
2.2.2. Anglų kalbos, matematikos, lietuvių k., pasaulio pažinimo  KINGS olimpiados kvalifikacinis turas  1-11 d.    

I. Miler

O. Ulevičiūtė

A. Mikelevič

A. Lesauskienė

T. Mackelo
 
2.2.3. Projekto „Metų laikai. Ruduo.“ I d. pristatymas - kūrybinių darbų paroda III savaitė   II aukštas

V. Sadovskaja

 J. Pipirienė
2v ir 1v klasės
2.2.4. Kūrybinių darbų paroda „Mano rojaus sodas“, „Tai aš – tai mes“ III savaitė     A. Voroncova 5-7 klasės
2.3. Adaptacinis periodas 1 ir 5 klasėse (mokinių veiklos stebėjimas pamokų ir pertraukų metu, individualūs pokalbiai su mokytojais, mokiniais ir jų tėvais) Visą mėnesį    

L. Kobrina

J. Stručkienė

N. Serova

T. Gvozdova

1, 5 klasių vadovės

 
2.4. Klasių valandėlių lankymas, stebint 1, 5 klasių adaptaciją, kolektyvų formavimą Visą mėnesį     L. Kobrina  
2.5. Atviros integruotos pamokos
2.5.1. Atvira biologijos pamoka-praktinis darbas „Kaip surasti pasislėpusį krakmolą“ 23 d. 10.40 238 S. Kanapickienė 8a klasė
2.5.2. Atvira integruota pamoka „Senovės Graikijos mitai“ 22 d. 10.40 146 S. Tretjakova 6v klasė
2.6. 5-6 klasių kvadrato varžybos 17, 24 d. 8.00 Sporto salė

J. Tarakanovas

M. R. Rudinskis
 
2.7. Gamtamokslinio ugdymo ir geografijos dalykinė savaitė 1-10 klasių mokiniams 21-25 d.    

T. Zubova

T. Mackelo

Pagal sudarytą planą
2.7.1.

Ekologinė akcija „Saugokim  mišką“.:

- makulatūros surinkimas;

- medžio  sodinimas mokyklos kiemelyje;
21-25 d.    

T. Zubova

S. Kanapickienė

S. Smirnova
6v klasė, 7-10 klasės
2.8.

Spalio 25 d. - Konstitucijos diena. Pilietiškumo pamokos

 PUG-10 kl.
21-25 d.    

L. Kobrina

B. Kozlov

D. Tučkovskij

Pradinių klasių mokytojai
Istorijos, pasaulio pažinimo pamokų metu
2.9. Elektroninio dienyno pildymas, mokinių pasiekimų, lankomumo stebėjimas, darbo su klase stebėjimas 28-31 d.    

L. Kobrina

J. Stručkienė
 
2.10. Kontrolinių darbų grafiko laikymosi stebėsena Visą mėnesį    

L. Kobrina

J. Stručkienė
 

3.

NEFORMALAUS UGDYMO IR KITI MOKYLOS RENGINIAI

3.1. Edukacinė pamoka-išvyka į Markučius (A. Puškinas „Eugenijus Oneginas“) 3 d. 10.50  

I. Maslak

L. Jermolajeva
10a ir 10b klasės 
3.2.

Mokytojo dienos minėjimas.

Karjeros, profesinio orientavimo diena.

PUG-10 kl.
4 d. 1-4 pamoka Klasėse

L. Kobrina

J. Stručkienė

B. Kozlov

Klasių vadovai
Pagal įsakymą
3.3. Edukacinė-pažintinė ekskursija į Druskininkus (tikslas – kolektyvo formavimas adaptaciniu periodu) 3 d.     V. Antanavičiūtė 5b klasė
3.4. Ekskursija į A. Puškino muziejų Markučiuose 9 d. 10.00 - 12.00   T. Mackelo 3a klasė
3.5. Kultūros paso renginys: edukacinė dailės pamoka „Grafika“ 10 d. 12.10   L. Triščenko 3a klasė
3.6. Pirmokų „krikštynos“ 11 d. 10.40 Aktų salė

1 kl. vadovai

N. Grudzinskienė Muzikos ir choreografijos mokytojai
 
3.7. Spektaklio „Užburta princesė“ peržiūra 15 d.   Rusų dramos teatras I. Grigorieva 3g klasė
3.8. Edukacinė ekskursija į Taliną ir Tartu  mokslo centrą AHHAA  18-19 d.     S. Smirnova 6v klasė
3.9. Susitikimas su Petrozavodsko choru „Vivat“. Kūrybinės dirbtuvės 21 d. 12.00-14.30 171, aktų salė

L. Kobrina

J. Antonovas

S. Tretjakova

N. Grudzinskienė

M. Presnova 
8b klasė
3.10. Ekskursija į zoologijos sodą „Zoopark“  25 d. 9.30 Verkių g. 26 M. Stankevič 4g klasė
3.11. Penktokų „krikštynos“ 25 d. 13.45 Aktų salė

5 kl. vadovai

B. Kozlov

choreografijos ir muzikos mokytojai
 

4.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

4.1. Vaikų burnos higienos įgūdžius stiprinantis projektas   „Graži šypsena“ 1 d. 8.50-11.15 Klasėse

Lektorius J. Masevič

1 kl. vadovai

1 pam.-1a kl.

2 pam.-1b kl.

3 pam.-1v kl.
4.2. 7-ų kasių susitikimas su policijos pareigūne. Pokalbis „Mano teisės ir atsakomybės“ 25 d. 8.50 Klasėse

A. Nijazova-Elsayed

Klasių vadovai
Trukmė – 20 min. kiekvienai klasei
4.3. Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija: „Kaip išvengti traumų mokykloje“     Per kl. valandėles D. Zdanevičienė 6-os klasės
4.4. Psichikos sveikata: „Mano nauji „kitokie“ draugai     Per kl. valandėles D. Zdanevičienė 5-os klasės
4.5. Asmens higiena ir užkrečiamųjų ligų profilaktika     Per kl. valandėles D. Zdanevičienė 1-4 klasės
4.6. Paskaita 6-ų klasių mergaitėms apie sveikos mitybos ir sveiko reguliaraus fizinio aktyvumo naudą 17 d. 10.40 171

L. Kobrina

Klasių vadovai
Lektorius VSB

5.

KARJEROS UGDYMAS

5.1. „Pasimatuok profesiją. Gydytojas terapeutas“ 4 d.   114

T. Mackelo

Tėvai
3v klasė
5.2. „Pasimatuok profesiją. Kinologas“ 4 d.   227

J. Pipirienė

Tėvai
1v klasė
5.3. „Pasimatuok profesiją. Medicinos darbuotojas (slaugytojas)“ 4 d.   109

A. Jankovskaja

Liudmila Smirnovienė
2b klasė
5.4. Susitikimas su policijos pareigūnais 4 d. 11.00 val. Aktų salė

B. Kozlov

Klasių vadovai
8-10 klasės
5.5. Mokslinis šou „Atradėjas“ – mokslinė laboratorija „ant ratų“ 4 d. 9.30-11.00 105 I. Šaranova 4a klasė
5.6. Kultūros paso renginys „Inžinierius“ 4 d. 8.00-9.15 276 A. Ranceva 4v klasė
5.7. Kultūros paso renginys „Keramikos menas. Užsiėmimai“ 4 d. 8.45-10.30   V. Sadovskaja 2v klasė

 


Paruošė:  L. Kobrina, S. Stručkienė

 

ANKSTESNIŲ MĖNESIŲ DARBO PLANAI