Tel./faks (8-5) 2478447
Adresas: S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Mėnesių veiklos planai

2017 - 2018 MOKSLO METAI

 

PATVIRTINTA

Mokyklos direktoriaus 

įsakymu Nr. V-44

2018-04-25

 

 

VILNIAUS „ATEITIES“ MOKYKLOS

 

2018 M. GEGUŽĖS MĖN.

 

DARBO PLANAS

 

Eil. Nr.

RENGINYS

DIENA

VALANDA

VIETA

ATSAKINGAS ASMUO

PASTABOS

1.

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS, RENGINIAI

1.1.

PUPP          
1.1.1.
Lietuvių kalba ir literatūra (raštu) I dalis
28 d. 9.00 - 10.40
136
137
138
L. Kobrina
J. Kudirkienė
Pagal atskirą direktoriaus įsakymą
1.1.2.
Lietuvių kalba ir literatūra (raštu) II dalis
29 d. 9.00 - 11.30 136
137
138
L. Kobrina
J. Kudirkienė
Pagal atskirą direktoriaus įsakymą

1.2.

OECD PISA 2018          
1.2.1.
Tarptautinis penkiolikmečių tyrimas.
3 d. 8.00 - 13.00
220
222
L. Kobrina
J. Ignatovič
A. Nijazova-
Elsayed
A. Vinikas
P. Purpurovič
Dalyvauja 8-10 kl. mok. pagal sąrašą
1.3.
NMPP: Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas
         
  Standartizuotų testų vykdymas:
1.3.1. 2 klasės – skaitymas 2 d. 9.00 - 9.45  
S. Butautienė
2, 4, 6, 8 klasių
vadovai,
mokytojai
dalykininkai
Pagal atskirą direktoriaus įsakymą
1.3.2. 4 klasės – skaitymas 2 d. 9.00 - 9.45  
1.3.3. 4 klasės – pasaulio pažinimas 4 d. 9.00 - 9.45  
1.3.4. 4 klasės – klausimynas 4 d. 3 pamoka  
1.4.
NMPP rezultatų pirminė analinė.
30 d. 8.00 171 S. Butautienė  
1.5.
Signalinių pažymių vedimas, jų aptarimas klasėse su mokiniais, individualūs pokalbiai su tėvais
Iki 05-11     Klasių vadovai  
1.6.
Metiniai kontroliniai darbai 1, 3, 5, 7, 9 klasėse:
- gimtoji kalba
- matematika
- lietuvių kalba
 
I savaitė
III savaitė
II savaitė
   
A. Veršilo
N. Kirilova
D. Lisovskaja
R. Tichonova
 
1.7.
Bandomasis PUPP rusų kalbos patikrinimas.
3 d.
1-4 pamokos
9.00-13.50
241
243
 
Dalyvauja
10 klasės
1.8.
2, 4, 6, 8 klasių anglų kalbos metinių ir lygių nustatymo testų rašymas.
III savaitė
Per anglų
kalbos
pamokas
 
I. Miler
I. Jerofejeva
 
1.9.
TAMO dienyno patikrinimas, pastabų mokytojams surašymas. Elektroninio dienyno pildymo analizė.
III savaitė    
S. Butautienė
L. Kobrina
I. Miler
 
1.10.
Šeštadieninės mokyklos „Šaltinėlis“ darbo užbaigimas (pokalbiai su tėvais, mokiniais), prašymų pateikimas.
2 d.     S. Butautienė  
1.11.
1-ų klasių pamoka planetariume „Surask žvaigždutę danguje“.
11 d.    
L. Triščenko
S. Chizovec
T. Mackelo
 
1.12.
2-ų klasių projekto „Rusiškos liaudies pasakos“ prezentacija. Mokinių darbų paroda.
18 d. 2 pamoka  
I. Šaranova
T. Ustinovič
N. Gagarina
G. Zinkovskaja
 
1.13.
Būsimų 5-ų klasių vadovų pamokų lankymas 4-ose klasėse.
Visą
mėnesį
   
A. Koltan
O. Jankauskaitė
S. Smirnova
 
1.14.
1-10 klasių tėvų susirinkimai tema: „Tėvų supažindinimas 
su signaliniais III trimestro ir metiniais pažymiais“.
17 d. 17.30  
S. Butautienė
L. Kobrina
Klasės vadovai
Mokytojai
dalykininkai
savo
kabinetuose
laukia tėvų nuo 18.00 val. iki 19.00 val.
1.15.
Tėvų prašymų dėl mokinių tolimesnio mokymo (modulių, konsultacinių valandų, neformalaus ugdymo valandų) rinkimas ir analizė.
17 d.    
S. Butautienė
L. Kobrina
Klasės vadovai
Per tėvų
susirinkimus
1.16.
Lietuvių kalbos įskaita besimokantiems pagal išlyginamąją programą (1-ieji lietuvių kalbos mokymosi metai).
23 d. 8.00 - 8.40 240
J. Kudirkienė –
pirmininkė
L. Jankovskaja
J. Stručkienė
 
1.17.
Pradinių klasių pedagogų posėdis.
28 d. 14.40 171
S. Butautienė
L. Kobrina
 

2.

METODINĖ VEIKLA

2.1.

Dalyvavimas Vilniaus m. lietuvių kalbos konkurse 7-8 klasių mokiniams iš tautinių mažumų mokyklų „Lietuviškai rašyti moku!“
3 d. 10.00
Vilniaus
Kačialovo
g-ja
A. Lesauskienė
H. Prosniakova
Dalyvauja 7b
klasės mokinė
Radoslava
Sucharukova,
8b kl. mokinė
Emilija
Tomko

2.2.

Dalyvavimas Respublikinėje geografijos olimpiadoje.
2-4 d.   Kaunas S. Butautienė
Dalyvauja 10a klasės
mokinys
N. Stecenko

2.3.

Dalyvavimas Šalies lietuvių kalbos olimpiadoje tautinių mažumų mokyklų 9-10 klasių mokiniams.
11-12 d.   Visaginas A. Lesauskienė
Dalyvauja 10a
klasės mokinė
M. Janovič

2.4.

Lietuvos kultūros tarybos finansuojamas projektas „Meniniai užsiėmimai VYDŪNO KELIAS“
22 d. 12.00
Vilniaus
rotušė
A. Lesauskienė
J. Kudirkienė
7a kl. mokiniai
2.5. Integruotos pamokos:          
2.5.1.
Integruota lietuvių kalbos ir gimtosios kalbos pamoka „Ką mes žinome apie kalbos dalis?“
3 d. 2 pamoka  
R. Tichonova
V. Kovger
3a klasė
2.5.2.
Integruota gimtosios kalbos, muzikos ir etikos pamoka „Poezijos pavasaris“ (Mūsų kūryba).
28 d. 6 pamoka 147
N. Kirilova
M. Presnova
R. Sinkevič
 
2.6.
Metodinės veiklos įsivertinimas (anketų pildymas).
Iki 05-30    
I. Prosniakovas
Metodinių
būrelių
pirmininkai
 
2.7.
Metodinių būrelių metinių ataskaitų rengimas ir pateikimas.
     
I. Prosniakovas
Metodinių
būrelių
pirmininkai
 

3.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLA

3.1. Gerojo lašelio diena 18 d. Visą dieną  
L. Kobrina
VGK nariai
Klasės  vadovai
Dalyvauja 
mokyklos 
bendruomenė
3.2. VGK posėdis 22 d. 14.30
Direktoriaus
kabinete
S. Butautienė
VGK nariai
 

4.

KARJEROS UGDYMAS

4.1. Ekskursija į pasienį. 3 d.    
T. Ustinovič
I. Šaranova
2b klasė
2a klasė
4.2.
Ekskursija į Pavilnių regioninį parką.
24 d.     V. Sadovskaja 4v klasė
4.3. Ekskursija į televizijos bokštą 30 d.     V. Kovger 3a klasė
4.4. Išvyka į kinoteatrą 29 d.     V. Kovger 3a klasė
4.5. Ekskursija į šokolado fabriką. 26 d.     J. Pipirienė 3v klasė

5.

NEFORMALUS UGDYMAS

5.1. Atvirų durų diena. 10 d. 18.00
Aktų
salė
S. Butautienė
L. Kobrina
4-tų klasių
vadovai,
būrelių vadovai
 
5.2.
Šventinis koncertas, skirtas Motinos dienai.
4 d. 12.50 105 I. Šaranova 2a klasė
5.3.
Mokyklos pradinių klasių laikraščio „Umka“ pavasarinis leidimas.
II-III
savaitė
   
I. Grigorieva
V. Kovger
A. Veršilo
 
5.4.
Dalyvavimas akcijoje „Ar tu plauki?“
Visą
mėnesį
    A. Veršilo 4a klasė
5.5.
Ekskursija į literatūrinį A. Puškino muziejų Markučiuose.
10 d. 10.00   M. Stankevič 3g klasė
5.6.
Išvyka į Baltarusijos teatrą „Derzi chvost pistoletom“.
9 d.    
T. Levina
G. Ponadiožina
J. Pipirienė
PUGa,
PUGb,
3v klasė
5.7.
Ekskursija į Lietuvos nacionalinį muziejų.
24 d.     S. Nanevič 4b klasė
10 d.     V. Sadovskaja 4v klasė
5.8. Išvyka į VPGT muziejų. 16 d.     T. Levina PUGa
5.9.
Ekskursija „Koks gražus šis žydintis pasaulis“ į Kairėnų botanikos sodą
23 d.     A. Mikelevič 5B klasė
5.10.
Išleistuvių vakaras „Mažasis genijus“ klasėje.
25 d.   107 A. Veršilo 4a klasė
5.11. Ekskursija į Bernardinų sodą. 30d.     I. Šaranova 2a klasė

6.

PASKUTINIO SKAMBUČIO ŠVENTĖS

6.1. PUG, 1 klasės 31 d. 10.00 Aktų salė
Mokyklos
administracija
Klasės vadovai
 
6.2. 2 klasės 31 d. 11.30 Aktų salė
Mokyklos
administracija
Klasės vadovai
 
6.3. 3 klasės 31 d. 13.00 Aktų salė Mokyklos
administracija
Klasės vadovai
 
6.4. 4 klasės 29 d. 10.00 Aktų salė Mokyklos
administracija
Klasės vadovai
 
6.5. 5 klasės 15 d. 9.30 Aktų salė Mokyklos
administracija
Klasės vadovai
 
6.6. 6-7 klasės 15 d. 11.00 Aktų salė Mokyklos
administracija
Klasės vadovai
 
6.7. 8-9 klasės 15 d. 12.30 Aktų salė Mokyklos
administracija
Klasės vadovai
 
6.8. 10 klasės 18 d. 10.00 Aktų salė Mokyklos
administracija
Klasės vadovai
 

 

Paruošė:  S. Butautienė, L. Kobrina

 

ANKSTESNIŲ MĖNESIŲ DARBO PLANAI

 

Rugpjūčio - Rugsejo

 

Spalio

 

Lapkričio

 

Gruodžio

 

Sausio

 

Vasario