Tel./faks (8-5) 2478447
Adresas: S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Mėnesių veiklos planai

2018 - 2019 MOKSLO METAI

 

PATVIRTINTA

Mokyklos direktoriaus 

įsakymu Nr. V-117

2018-12-28

 

 

VILNIAUS „ATEITIES“ MOKYKLOS

 

2019 M. SAUSIO MĖN.

 

DARBO PLANAS

 

Eil. Nr.

RENGINYS

DIENA

VALANDA

VIETA

ATSAKINGAS ASMUO

PASTABOS

 

Mokinių Žiemos (Kalėdų) atostogos 2018 m. gruodžio 27 d. – 2019 m. sausio 2 d.

Neformalaus ugdymo diena – „Šeimos diena“ (Stačiatikių Kalėdos) sausio 7 diena
1.

METODINĖ VEIKLA

1.1.

Metodinių grupių susirinkimai tema „Gabių mokinių krūvio optimizavimas pamokų metu“. 2 d. Pagal atskirą grafiką  

L. Kobrina

S. Butautienė
 

1.2.

Mokyklos Tarybos veiklos 2018 m. aptarimas ir 2019 m. planai. Pagal atskirą grafiką   229 kab. V. Sadovskaja  
1.3. Dalyvavimas Lietuvos mokinių chemijos olimpiados II etape (Vilniaus miesto 9-12 klasių mokiniams) 11 d. 9.00 Vilniaus Naujininkų mokykloje V. Agafonova

V. Ceiko (10a)

E. Macel (10a)

A. Vankova (10a)

D. Olechnovič (9a)

P. Kisel (9b)

O. Vištorskis (9b)
1.4. Dalyvavimas Vilniaus miesto metodinėje konferencijoje „Gabių vaikų ugdymas mokant matematikos“ 15 d. 12.30 Vilniaus S. Kovalevska-jos mokykloje

J. Ignatovič

D. Lisovskaja

A. Mikelevič

A. Koltan

O. Ulevičiūtė
 
1.5. Dalyvavimas Lietuvos mokinių matematikos olimpiados II etape (Vilniaus miesto 9-12 klasių mokiniams) 16 d. 9.00 Vilniaus „Ąžuolyno“ progim.

D. Lisovskaja

A. Koltan

O. Ulevičiūtė

Pagal atskirą įsakymą

1.6. Dalyvavimas Lietuvos mokinių biologijos olimpiados II etape (Vilniaus miesto 9-12 klasių mokiniams) 18 d. 9.00   S. Kanapickienė

N. Kushch (9b)

V. Ceiko (10a)
1.7. Mokytojų supažindinimas su PUPP organizavimo ir vykdymo instrukcijomis. 29 d. 8.00 171 kab. L. Kobrina  
1.8. IV-asis Vilniaus miesto teatro festivalis „Zvenit Janvarskaja vjuga“. 23 d. 12.00 Aktų salė

B. Kozlov

L. Kobrina

P. Purpurovič

K. Ostapenko
 
1.9. Novatoriško verslumo ugdymo sampratos stendo formavimas (tikslai, mokyklos žingsniai, įgyvendinant sampratą) 29 d. 15.00 137 kab.

A. Mikelevič

V. Antanavičiūtė

B. Kozlov

L. Kobrina

S. Aleinikovas
 

2.

UGDYMO PROCESO INSPEKTAVIMAS IR ORGANIZAVIMAS

2.1.

Tarptautinis projektas „Dideli maži ekranai. Medijų raštingumas Lietuvos mokyklose“.

7 d.

17 d.

24 d.

31 d.

3 pamoka

5 pamoka

5 pamoka

5 pamoka

Integruotos istorijos,

etikos, lietuvių kalbos ir IT pamokos

B. Kozlov

D. Tučkovskij

R. Sinkevič
9b klasė

2.2.

Papildomų užsiėmimų (konsultacijų, namų darbų klubo, modulių, projektinių valandų ir t. t.) tikrinimas Visą mėnesį    

S. Butautienė

L. Kobrina
1-10 kl.

2.3.

Laisvės gynėjų dienos minėjimui skirtos integruotos pamokos, klasės valandėlės 7-11 d. Pamokų metu  

Klasės vadovai

Mokytojai dalykininkai
 

2.4.

10 klasių mokinių supažindinimas pasirašytinai su PUPP organizavimo ir vykdymo Aprašo instrukcijomis. 29 d. 12.30 171 kab.

L. Kobrina

N. Kirilova

V. Antanavičiūtė
10a, 10b kl.
2.5. Mokyklos 2018 m. įsivertinimo ir pažangos mokinių ir tėvų apklausos analizė. 24 d. 14.40 222 kab.

L. Kobrina

J. Ignatovič

A. Butnorienė

I. Jerofejeva

A. Mikelevič

R. Sinkevič

A. Ranceva
 

3.

NEFORMALIOJO UGDYMO IR KITI MOKYLOS RENGINIAI

3.1. Susitikimas su istorinių vaidmenų kūrimo žaidimo klubu. 8-10 kl. 3 d. 6-7 pamoka Aktų salė

B. Kozlov

P. Purpurovič

K. Ostapenko
8-10 kl.
3.2. Integruota pamoka Operos ir baleto teatre 3 d. 16.00 Už mokyklos ribų V. Kovger 4a klasė
3.3. Dalyvavimas Future live interaktyvioje nuotykių ir pramogų parodoje 3 d. 10.30-14.00 Už mokyklos ribų T. Mackelo 2v klasė
3.4. Neformalaus ugdymo diena – „Šeimos diena“ (Stačiatikių Kalėdos) 7 d.

10.00-12.00

(PUG-4 kl.)
Aktų salė

L. Kobrina

S. Butautienė

Klasės vadovai

Mokytojai dalykininkai
Išvykų grafikas pakabintas mokytojų kambaryje.
3.5. Stačiatikių Kalėdos. „Kalėdinės istorijos“ 2-3 kl. 11 d. 5 pamoka Aktų salė

N. Grudzinskienė

V. Nikulin

A. Voroncova

2-3 kl. vadovai
 
3.6. Laisvės gynėjų dienos minėjimas „Laisvės liepsna“(informacinių stendų apipavidalinimas) 10 d. 2 pamoka Mokyklos fojė A. Butnorienė 4b klasė
3.7. Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“ 11 d. 8.00  

N. Stundžytė

L. Kobrina

S. Aleinikovas
 
3.8. Vilniaus miesto 7-8 klasių futzal moksleivių čempionatas Visą mėnesį Po pamokų   J. Tarakanovas  
3.9. LRDT lėlių spektaklis „Šokanti princesė“. PUG-4 kl. 16 d.

10.10 val. – 0-2 klasės,

11.25 val. – 3-4 klasės
Aktų salė

A. Veršilo

Pradinių klasių mokytojai
Spektaklis mokamas
3.10. Išvyka – integruota pamoka Nacionaliniame dramos teatre 17 d. 16.00  

J. Stručkienė

J. Kudirkienė
9a, 9b kl.

4.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLA

4.1. Informacinio stendo, skirto mokinių lankomumui, apipavidalinimas Iki 2 d.   Prie mokytojų kambario

L. Kobrina

A. Nijazova-Elsayed
 
4.2. Tyrimai 7, 9 klasėse apie mikroklimatą mokykloje, klasėse, namuose (mokinių anketavimas, situacijos analizė) Visą mėnesį    

S. Butautienė

N. Serova
 

 

Paruošė:  S. Butautienė, L. Kobrina

 

ANKSTESNIŲ MĖNESIŲ DARBO PLANAI

 

Rugpjūčio - Rugsejo

 

Spalio

 

Lapkričio

 

Gruodžio