Tel./faks (8-5) 2478447
Adresas: S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Mėnesių veiklos planai

2017 - 2018 MOKSLO METAI

 

PATVIRTINTA

Mokyklos direktoriaus 

įsakymu Nr. V-104

2017-11-02

 

 

VILNIAUS „ATEITIES“ MOKYKLOS

 

2017 M. LAPKRIČIO MĖN.

 

DARBO PLANAS

 

Eil. Nr.

RENGINYS

DIENA

VALANDA

VIETA

ATSAKINGAS ASMUO

PASTABOS

  Mokinių atostogos spalio 30 d. – lapkričio 3 d.
  Atradimų diena – ekskursijos, išvykos, edukacinės pamokoslapkričio 17 diena

1.

METODINĖ VEIKLA

1.1.

Metodinis seminaras „Tarpdalykiniai ryšiai ir mokomųjų dalykų integracija“
3 d. 10.00 171 I. Prosniakovas
Dalyvauja visi mokyklos mokytojai

1.2.

Projektas „Kompetencijų kėlimas, apsikeitimas žiniomis, patirtimi ir gerąja praktika rizikos grupės vaikų ir jaunimo srityje Norvegijoje ir Lietuvoje“.
10 d. 13.00 - 15.00
Dienos centras „Ateities vaikai“
I. Prosniakovas
L. Kobrina
S. Butautienė
 
1.3.
Olimpiada „Bebras“, mokyklinis turas 6-10 kl.
6-17 d.  

220

222

A. Nijazova-Elsayed
J. Ignatovič
K. Ostapenko
Pagal atskirą grafiką

1.4.

Lietuvos mokinių informatikos olimpiada, mokyklinis turas 8-10 kl.
14 d.  

220

222

A. Nijazova-Elsayed
J. Ignatovič
K. Ostapenko
Pagal atskirą grafiką
1.5.
Atvira rusų kalbos pamoka 1g kl.
9 d. 8.50 231 I. Grigorieva  
1.6.
Atvira integruota anglų kalbos ir matematikos pamoka „Laikrodis“ 4v kl.
13 d. 12.50 229
V. Sadovskaja
I. Jerofejeva
 
1.7.
Atvira klasės valandėlė „Draugystė – tai ne darbas“ 2a kl.
14 d. 8.00 105 I. Šaranova  
1.8.
Rusų kalbos dalykinė savaitė
20-24 d.    
N. Kirilova
Rusų k. metodinė grupė
Pagal atskirą grafiką
1.9.
1-ų klasių mokinių adaptacinio laikotarpio aptarimas
20 d. 8.00 171
I. Prosniakovas
S. Butautienė
L. Kobrina
A. Pilkionienė
Dalyvauja mokytojai, 
dirbantys 1-ose klasėse
1.10.
5-tų klasių mokinių adaptacinio laikotarpio aptarimas.
21 d. 8.00 171
I. Prosniakovas
S. Butautienė
L. Kobrina
A. Pilkionienė
Dalyvauja mokytojai, 
dirbantys 5-ose klasėse
1.11.
4-tų klasių tęstinis projektas „Liaudies menas – tautos dvasios išraiška“ (LIK „Linksmoji dažnutė“)
23 d. 12.50 Aktų salė
N. Grudzinskienė
I. Gurejeva
M. Presnova
A. Veršilo
S. Nanevič
V. Sadovskaja
 
1.12.
Bendras 5b ir 7b klasės tėvų susirinkimas „Kompiuteris vaiko gyvenime“.
IV savaitė
18.00  
A. Mikelevič
J. Ignatovič
 

2.

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

2.1.
Tamo dienyno pildymo patikra
6-10 d.    
S. Butautienė
L. Kobrina
 
2.2.
Rusų kalbos ir IV klasių mokytojų praktinės veiklos
stebėjimas, analizė
Visą mėnesį
   
I. Prosniakovas
S. Butautienė
L. Kobrina
 
2.3.
Dalyvavimas UPC ir Britų tarybos programoje
„Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms
mokykloms“.
7 d.
 
9 d.
 
 
 
 
 
12.30-15.30
 
8.00
 
 
 
8.50-11.25
 
147
136
137
171
 
 
 
Pamokų metu
 
L. Kobrina
N. Kirilova
A. Mikelevič
D. Lisovskaja
Susitikimas su 9a kl. mokiniais
Susitikimas su
mokytojais,
dalyvaujančiais
projekte
Susitikimas su 9a kl. mokiniais
2.4.
Lietuvos 100-mečiui skirtas rašinių, piešinių ir
skaitovų konkursas „Aš myliu Lietuvą“ 5-10 kl.
9 d. 13.45 171
R. Tichonova
H. Prosniakova
J. Stručkienė
A. Lesauskienė
A. Paragys
A. Stogienė
 
2.5.
Vilniaus m. bendrojo lavinimo rusų mokomąja kalba mokyklų 3-4 klasių mokinių raiškiojo skaitymo konkursas „Vaikeliams apie žvėrelius“
13 d. 11.45 Aktų salė
S. Butautienė
A. Veršilo
3-4 klasių mokytojai
 
2.6.
Tėvų supažindinimas su I trimestro signaliniais pažymiais
Iki 17 d.    
S. Butautienė
L. Kobrina
Klasių vadovai
 
2.7.
Mokymosi stilių nustatymas 5-ose klasėse.
III savaitė
   
A. Pilkionienė
5-ų klasių
vadovai
 
2.8.
I-ojo trimestro matematikos kontroliniai darbai. 5-10 kl.
13-17 d.    
S. Butautienė
D. Lisovskaja
Matematikos mokytojai
 
2.9.
I-ojo trimestro lietuvių kalbos kontroliniai darbai. 5-10 kl.
20-24 d.    
I. Prosniakovas
R. Tichonova
Lietuvių kalbos mokytojai
 
2.10.
I-ojo trimestro pažymių vedimas. Mokymosi kokybės analizė, lankomumas 
30 d. - paskutinė     I-ojo trimestro diena    
S. Butautienė
L. Kobrina
Mokytojai dalykininkai
Pedagogų posėdis vyks gruodžio 4 dieną 15.00 val.
2.11.
Mokytojų, dirbančių su besimokančiais namuose mokiniais, ataskaitų pristatymas
27 d.    
S. Butautienė
Mokytojai dalykininkai
 

3.

NEFORMALAUS UGDYMO IR KITI MOKYKLOS RENGINIAI

3.1.
Sezoninio mokyklos pradinių klasių laikraščio „Umka“ leidimas
     
A. Veršilo
I. Grigorieva
V. Kovger
 
3.2.
Lietuvos vaikų ir jaunimo centro nacionalinis piešinių konkursas „Balta pasaka“. Dalyviai - 4a kl. mokiniai
Visą mėnesį
    A. Veršilo Dalyviai - 4a kl. mokiniai
3.3.
Pradinių klasių projektas „Metų laikai“ – „Rudens spalvos“ I dalis
6-10 d.  
Pradinių klasių rekreacijoje
T. Mackelo
V. Sadovskaja
J. Pipirienė
 
3.4.
Socialinis projektas: „Jaunimas – už gyvenimą ir šeimos vertybes“ 10b kl.
10 d. 13.45 242
L. Kobrina
V. Nikulin
G. Svirobovič
R. Sinkevič
 Tema: Priklausomybė. Būkite budrūs
3.5.
Socialinis projektas: „Jaunimas - už gyvenimą ir šeimos vertybes“ 8a, 8b, 8v kl.
15. d.
8.50 (8v)
9.45 (8a)
10.40 (8b)
238
L. Kobrina
S. Kanapickienė
V. Nikulin
G. Svirobovič
Tema: Gyvybės stebuklas
3.6.
Tarptautinės tolerancijos dienos minėjimas
16 d.    
Klasių vadovai, dorinio ugdymo mokytojai
 
3.7.
Lietuvių kalbos intelektualių žaidimų klubo rungtynės 5 kl.
29 d. 14.40 171 A. Paragys
Žiūrovai – 6 kl.

4.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLA

4.1.
Paskaitos organizavimas 6-tų klasių mergaitėms „Aš – paauglė: fiziologiniai ir psichologiniai ypatumai“.
6 d. 8.50 238
L. Kobrina
VGK nariai
Pakviesta specialistė
4.2.
Tarptautinė nerūkymo diena. Akcija „Saldainis vietoje cigaretės“
17 d.    
VGK nariai 
S. Kanapickienė
 
4.3.
Rizikos grupės mokinių mokymosi pasiekimų ir lankomumo analizė. Mokinių, turinčių spec. poreikių, pasiekimų kitimas. Mokinių, atvykusių iš užsienio, pasiekimų analizė
Spalio 31 d. 9.00-13.00 171
S. Butautienė
L. Kobrina
A. Nijazova-Elsaed
A. Pilkionienė
Klasės vadovai
Mokytojai dalykininkai
 

5.

KARJEROS UGDYMAS

5.1.
Supažindinimas su kinologo profesija. 2-3 kl.
9 d. 13.45 Mokyklos stadione S. Butautienė  
5.2.
Projektas „Literatūrinė klasika kitaip“. A. Čechovas „Meška“. Spektaklio peržiūra ir susitikimas su aktoriais.
23 d. 18.30
Rusų dramos teatras
S. Butautienė
L. Kobrina
A. Koltan
V. Mardosienė
 
5.3.
Išvyka į Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro padalinį „Profesijų gidas“ 9-10 kl.
Pagal atskirą grafiką
   
S. Smirnova
9-10 klasių vadovai
 

6.

ŪKIO DARBAI

6.1.

Durų keitimas klasėse

Visą mėnesį, po pietų
 
I aukšto kabinetai
S. Aleinikovas  
6.2.
Sanitarinių mazgų remontas
Visą mėnesį
 
Choreografijos salė
S. Aleinikovas  

 

Paruošė:  S. Butautienė, L. Kobrina

 

ANKSTESNIŲ MĖNESIŲ DARBO PLANAI

 

Rugpjūčio - Rugsejo

 

Spalio