Tel./faks (8-5) 2478447
Adresas: S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Mėnesių veiklos planai

2018 - 2019 MOKSLO METAI

 

PATVIRTINTA

Mokyklos direktoriaus 

įsakymu Nr. V-23

2019-03-01

 

 

VILNIAUS „ATEITIES“ MOKYKLOS

 

2019 M. KOVO MĖN.

 

DARBO PLANAS

 

Eil. Nr.

RENGINYS

DIENA

VALANDA

VIETA

ATSAKINGAS ASMUO

PASTABOS

1.

II-ojo trimestro pabaiga – kovo 8 diena

 

Kovo 8 diena - Neformalaus ugdymo diena , skirta Kovo 11 d. -  Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimui  (pagal atskirą direktoriaus įsakymą)

2.

METODINĖ VEIKLA

2.1.

Susirinkimai          

2.1.1.

Pedagogų posėdis, skirtas II-ojo trimestro rezultatų aptarimui 12 d. 14.40 171

I. Prosniakovas

L. Kobrina
 
2.1.2. Mokyklos vidaus įsivertinimo rezultatų pristatymas. (Mokinio pasiekimai ir pažanga) 12 d. 15.30 171

L. Kobrina

J. Ignatovič

Darbo grupė
 
2.2. Vadovėlių ir programinės literatūros fondų papildymas 2019 – 2020 m. m. Iki 22 d.    

I. Prosniakovas

D. Mazėtienė

Metodinių grupių pirmininkai
 
2.3. Olimpiados, konkursai          
2.3.1. Dalyvavimas Vilniaus m. anglų kalbos olimpiadoje 9-10 klasių mokiniams 5 d. 12.00

Vilniaus M. Biržiškos gimnazijoje

I. Miler

I. Jerofejeva

Dalyvauja

D. Olechnovič, 9a,

V. Ceiko, 10a
2.3.2. Dalyvavimas Vilniaus m. 3-4 klasių mokinių rusų kalbos olimpiadoje 6 d.   Vilniaus darželyje-mokykloje „Svaja“

V. Kovger

A. Ranceva

Dalyvauja

A. Tkačuk, 4a

K. Petrulevič, 3v
2.3.3. Dalyvavimas tarptautiniame matematikos konkurse „Euklidas“ II ture 7 d. 12.00

Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazijoje

A. Koltan

Dalyvauja

E. Macel,

V. Ceiko,

10a
2.3.4. Dalyvavimas tarptautiniame matematikos konkurse „Pangea-2019“ II ture 9 d. 10.00

VIMS mokykloje

D. Lisovskaja

Dalyvauja

3-10 klasės
2.3.5. Dalyvavimas Vilniaus m. geografijos olimpiadoje 9-12 klasių mokiniams 12 d. 9.00 Vilniaus  Karoliniškių gimnazijoje V. Guk

Dalyvauja

V. Ceiko,

10a
2.3.6. Dalyvavimas Vilniaus m. 3-4 klasių mokinių pasaulio pažinimo olimpiadoje 13 d. 13.00 Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijoje

A. Veršilo

V. Kovger
 
2.3.7. Dalyvavimas Vilniaus m. anglų kalbos olimpiadoje 8 klasių mokiniams 18 d. 12.00

Vilniaus Šv. Kristoforo progimnazioje

I. Miler

I. Gončarova

Dalyvauja

E. Birney, 8b,

A. Alekseiko, 8a
2.3.8. Dalyvavimas Vilniaus m. 3-4 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiadoje 29 d.  

Vilniaus mokykloje-darželyje „Lokiukas“

V. Kovger

O. Valentienė

Dalyvauja

A. Tkačuk, 4a

M. Šostak, 3a
2.3.9. Dalyvavimas Vilniaus m. 5-9 klasių mokinių rusų kalbos (gimtosios) olimpiadoje 29 d.  

Vilniaus Naujamiesčio mokykloje

N. Kirilova

I. Maslak

S. Tretjakova

Dalyvauja

M. Agejevaitė,

A.Falkovskaya,

V. Pauč,

D. Jasiukaitytė, 

E. Shchedrina
2.4. Matematikos konferencija „Pasaulis aplink mus“ 28 d.  

Vilniaus S. Kovalevskajos progimnazijoje

A. Koltan

J. Ignatovič
 
2.5. Seminarai, susitikimai          
2.5.1. SPPC Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencinė programos „Savu keliu“ pristatymas bendruomenei 14 d. 8.00  

L. Kobrina

SPPC specialistė
Dalyvauja visi mokytojai ir klasės seniūnai

3.

UGDYMO PROCESO INSPEKTAVIMAS IR ORGANIZAVIMAS

3.1.

II-ojo trimestro pažymių vedimas. Mokymosi kokybės analizė, lankomumas 7 d. Pažangumo, lankomumo suvestines pateikti iki 17.00 val.  

L. Kobrina

Klasių vadovai
 

3.2.

Kontrolinių darbų grafiko laikymosi stebėsena Visą mėnesį     L. Kobrina  

3.3.

5-10 kl. mokinių socialinės – pilietinės veiklos atlikimo stebėjimas (pokalbiai su klasių vadovais, mokiniais) Visą mėnesį     L. Kobrina Patikrinimas įrašu apie socialinę-pilietinę veiklą TAMO dienyne

3.4.

Mokinių priėmimo į mokyklą komisijos sudarymas ir komisijos darbo tvarkos aprašo korekcija 21 d. 11.25  

J. Stručkienė

L. Kobrina

A. Veršilo

T. Gvozdova
 
3.5. PUPP          
3.5.1.

Užsienio kalbos (anglų) pasiekimų lygių testas

Iki 8 d.  

291

292

274

L. Kobrina

I. Miler

I. Gončarova

I. Jerofejeva
 
3.5.2. Gimtoji (rusų) kalba (žodžiu) 27-28 d. 9.00-14.00 147

I. Prosniakovas

N. Kirilova

L. Jermolajeva

S. Tretjakova
Pagal atskirą direktoriaus įsakymą
3.6. Atviros integruotos pamokos          
3.6.1.

Atvira integruota rusų kalbos ir muzikos pamoka „Svečiuojamės rusų liaudies pasakoje „Kiškio trobelė“

14 d. 2 pamoka 106

L. Triščenko

N. Grudzinskienė
2a klasė
3.6.2. Anglų kalbos ir biologijos integruota pamoka-debatai „Cat lovers vs dog lovers“. Kačių ir šunų mylėtojų dvikova 19 d. 1 pamoka     7a klasė
3.6.3. Atvira muzikos pamoka „Gamtos vaizdai muzikoje“ 19 d. 3 pamoka   M. Presnova 2v klasė
3.6.4. Atvira lietuvių kalbos ir literatūros pamoka „A. Baranausko poema „Anykščių šilelis“: teksto skaitymas ir suvokimas“ 20 d. 3 pamoka 281 A. Paragys 6v klasė
3.6.5. Atvira fizikos pamoka-praktinis darbas „Nuožulniosios plokštumos naudingumo koeficiento nustatymas“ 22 d. 4 pamoka 243 T. Zubova 8a klasė
3.6.6. „Literatūrinis Vilnius“ pagal A. Kuprino apysaką „Granatų apyrankė“ 20 d. 2 pamoka 147 N. Kirilova 10a klasė
3.6.7. Atvira integruota rusų kalbos ir geografijos pamoka „Metafora E. Asadovo eilėraštyje „Ledinė baladė“ 25 d. 6 pamoka 247

S. Smirnova

I. Maslak
6v klasė
3.6.8. Atvira pamoka-renginys „Spalvotos vaikystės pasakos“ 26 d. 1 pamoka 279 A. Butnorienė 5v klasė
3.6.9. Matematikos ir informacinių technologijų integruota pamoka „Lygčių sistemų sprendimas grafiniu būdu“ 26 d. 4 pamoka 254

A. Nijazova-Elsayed

D. Lisovskaja
10a klasė
3.6.10 Atvira matematikos pamoka „Erdvinės figūros“ 27 d. 3 pamoka 137 A. Mikelevič 8a klasė
3.6.11. Atvira kūno kultūros pamoka „Bendras fizinis pasirengimas: pratimų įvairovė per kūno kultūros pamokas“ 29 d. 4 pamoka

Sporto

salėje
J. Tarakanovas 5a klasė
3.7. Mokyklinės olimpiados, konkursai, projektai          
3.7.1. 3-4 klasių mokinių pasaulio pažinimo olimpiada (I turas) 4 d. 3 pamoka 227

A. Veršilo

V. Kovger
Pagal atskirą direktoriaus įsakymą
3.7.2. Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 2019“ 6 d. 2-3 pamoka 136, 137, 138, 140

A. Mikelevič

Dalyviai 3-10 kl. mokiniai
3.8. Tarptautinis projektas „Dideli maži ekranai. Medijų raštingumas Lietuvos mokyklose“

12 d.

13 d.

14 d.
9.00-15.00 141

B. Kozlov

D. Tučkovskij

R. Sinkevič

9b klasė Integruotos 

pamokos

3.9. „Didžiuojuosi puikiai mokėdamas lietuviškai!“ Lietuvių kalbos savaitės apibendrinimas, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti 12 d. 6 pamoka Aktų salė

A. Lesauskienė

Lietuvių kalbos metodinė grupė
Lietuvių kalbos savaitės nugalėtojai 
3.10. Dalyvavimas TIMSS 2019 (Tarptautinis ketvirtų ir aštuntų klasių mokinių matematikos ir gamtos mokslų gebėjimų tyrimas)
3.10.1. TIMSS mokyklos, 8b ir 4a klasės mokytojų klausimyno pildymas Iki 13 d.    

I. Prosniakovas

L. Kobrina

V. Kovger

J. Ignatovič

T. Zubova

S. Kanapickienė

V. Agafonova

S. Smirnova
3.10.2. TIMSS 4a klasės mokinių tėvų  klausimyno pildymas Iki 13 d.     V. Kovger  
3.10.3. TIMSS 4a klasės mokinių klausimyno pildymas  12 d. 2 pamoka 113 V. Kovger  
3.10.4. TIMSS 8b klasės mokinių klausimyno pildymas  13 d. 2 pamoka 172 J. Ignatovič  
3.10.5. TIMSS 4a klasės mokinių testavimas 15 d. 9.00-11.30

220

222

P. Purpurovič

K. Ostapenko
 
3.10.6. TIMSS 8b klasės mokinių testavimas 15 d. 12.00-14.30

220

222

P. Purpurovič

K. Ostapenko
 
3.11. Anglų kalbos dalykinė savaitė      

I. Miler

Anglų kalbos metodinė grupė

Pagal atskirą grafiką
3.11.1. Dalyvavimas edukaciniame konkurse Olympis Visą mėnesį    

Dalyvauja

1-10 kl.
3.11.2. Dalyvavimas projekte „Kalbų kengūra“ 5-6 kl. mokiniams 6-7 d.    
3.11.3. Dalyvavimas kvalifikaciniame ture olimpiadoje KINGS Iki 8 d.    
3.11.4. Respublikinis 5-12 klasių mokinių (anglų kalbos ir meninės raiškos) konkurso „Anglų kalbos posakių vizualizavimas“ Iki 31 d.      
3.12.

Bandomasis lietuvių kalbos PUPP

21 d.

9.00-13.30

247

250

L. Kobrina

A. Lesauskienė

N. Stundžytė

J. Kudirkienė

O. Jankauskaitė

Pagal atskirą direktoriaus įsakymą

4.

NEFORMALAUS UGDYMO IR KITI MOKYLOS RENGINIAI

4.1. Vilniaus miesto ir Vilniaus rajonų komandinis šokių konkursas/festivalis „Fantazijos akimirkos - II“ 1 d. 12.00 Aktų salė

I. Gurejeva

L. Kobrina

B. Kozlov

O. Valentienė

N. Grudzinskienė

Techninis aprūpinimas:

P. Purpurovič,

K. Ostapenko
4.2. Atsisveikinimas su Abėcėle 1 d. 1 pamoka 107 A. Veršilo 1a klasė
4.3.

Užgavėnių šventė

4 d. 5 pamoka Aktų salė

N. Grudzinskienė

4-klasių vadovai
3 - 4 klasės
4.4.

Europos pasas. Edukacinis renginys performansas „Linksmasis mokslas su Lietuvos himnu“

5 d. 8.00-12.45 171

T. Mackelo

3-4 klasių vadovai
3 - 4 klasės
4.5. 7-10 klasių dailės būrelio paroda Iki kovo 8 d.   Prie mokytojų kambario N. Riabčuk  
4.6. Informaciniai stendai, skirti Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atkūrimo dienai minėti 7 – 8 d.   Mokyklos fojė

A. Butnorienė

A. Paulauskaitė

V. Antanavičiūtė

 
4.7. Klasės susitikimas-koncertas, skirtas mamoms (projektas „Mano šeima“) 8 d. 1 pamoka   M. Stankevič 3g klasė
4.8. Edukacinis užsiėmimas „Animacinio filmo peržiūra lietuvių kalba “ 8 d. 10.00

Akropolis

„Forum cinema“
T. Levina PUGa
4.9. Kompiuterinės animacijos būrelių darbų paroda, skirta Tarptautinei moters dienai minėti 8 d, Visą dieną

Mokyklos

muziejuje
A. Nijazova-Elsayed 2-4 klasės
4.10. Klasių valandėlės, skirtos LR Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimui 1 – 8 d. Per klasių valandėles   Klasių vadovai  
4.11. Kūrybinio literatūrinio konkurso „Vaikiškas pasakojimas „Kalėdų šviesa“ laureatų apdovanojimas 9 d. 13.00

Vilniaus Šv. Dvasios vienuolyne

M. Stankevič

3g ir 3v klasių mokiniai

4.12. Sezoninio mokyklos pradinių klasių laikraščio „Umka“ leidimas 13 d.    

I. Grigorieva

A. Ranceva
 
4.13. Spektaklio „Vaistai nuo godumo“ peržiūra 26 d. 10.00-11.00

Moksleivių rūmuose

  2g, 3v, 4a, 4v klasės
4.14. Edukacinė pamoka už mokyklos ribų „Seniausieji Lietuvos žaislai“ 27 d. 11.00-13.30 Žaislų muziejuje T. Mackelo 2v klasė
4.15. Edukacinis užsiėmimas „Sena skrynutė – nauja dėžutė“ 28 d. 12.00-13.30 Taikomosios dailės muziejuje A. Veršilo 1a klasė

5.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLA

5.1. Veiksmo savaitė „BE PATYČIŲ“ 18-22 d.    

L. Kobrina

VGK, BP nariai
Pagal atskirą grafiką
5.2. Vaikų, demonstruojančių elgesio ir drausmės sunkumus, sistemos pristatymas Vaiko gerovės komisijai 20 d. 8.00 238

N. Serova

VGK nariai
 
5.3. „Ar saugus jaučiuosi mokykloje?“ 7-ų ir 9-ų klasių mokinių pakartotinas anketavimas Visą mėnesį    

N. Serova

 
5.4. Klasės valandėlės 8 – 9 klasių mokiniams savęs pažinimo temomis Pagal susitarimą    

N. Serova

8-9 klasių vadovai
 

Moksleivių rūmuose

Paruošė:  L. Kobrina

 

ANKSTESNIŲ MĖNESIŲ DARBO PLANAI

 

Rugpjūčio - Rugsejo

 

Spalio

 

Lapkričio

 

Gruodžio

 

Sausio

 

Vasario

 

Kovas