Tel./faks (8-5) 2478447
Adresas: S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Mėnesių veiklos planai

2018 - 2019 MOKSLO METAI

 

PATVIRTINTA

Mokyklos direktoriaus 

įsakymu Nr. V-99

2018-10-26

 

 

VILNIAUS „ATEITIES“ MOKYKLOS

 

2018 M. LAPKRIČIO MĖN.

 

DARBO PLANAS

 

Eil. Nr.

RENGINYS

DIENA

VALANDA

VIETA

ATSAKINGAS ASMUO

PASTABOS

 
Atostogos spalio 29 d. – lapkričio 4 d.
  Pilietiškumo ugdymo diena – ekskursijos, išvykos, edukacinės pamokos – lapkričio 23 d.
1.

METODINĖ VEIKLA

1.1.

Kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Aktyvių  mokymo metodų panaudojimas pamokoje, mokytojo ryšys su mokiniais“, lektorė Olga Sitos

spalio 30 d.

9.30 – 13.30 171 I. Prosniakovas  

1.2.

Kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Mokymo proceso stiprybė – modernieji mokymo (-si) metodai“, lektorė Vilma Leonavičienė

spalio 31 d.

9.00-13.00 171 I. Prosniakovas  
1.3. Informatikos ir informacinio mąstymo konkursas „Bebras“, mokyklinis turas 6-10 kl. 5-16 d.    

A. Nijazova – Elsayed

J. Ignatovič

K. Ostapenko
Pagal atskirą grafiką
1.4. Lietuvos mokinių informatikos olimpiada, mokyklinis turas 8-10 kl. 16 d. 8.50  

A. Nijazova – Elsayed

J. Ignatovič

K. Ostapenko
Pagal atskirą grafiką
1.5. Atvira anglų kalbos pamoka II savaitė   291 I. Miler 9a klasė
1.6. Atvira rusų kalbos pamoka „Giminingi žodžiai“ 2 g  kl. III savaitė   232 I. Grigorieva  
1.7. Atvira rusų kalbos pamoka „Žodžio šaknys“ 3 a kl. 29 d. 10.40 105 I. Šaranova  
1.8. Rusų kalbos, istorijos, dorinio ugdymo dalykinė savaitė 19-23 d.     

N. Kirilova

Rusų k. metodinė grupė
 
1.8.1. Paroda „Dievo Motinos globoje“ 19-23 d.   242 A. Voroncova  
1.8.2.

Savaitės atidarymas. I. Krylovo pasakėčios

19 d. 7 pamoka 171 S. Tretjakova 5-10 klasių atstovai
1.8.3. Skaidrių šou „Žymiausiai rašytojai ir karvedžiai“ 19 d. Visą savaitė Mokyklos muziejus B. Kozlov 9 a klasė
1.8.4. Integruota rusų literatūros ir tikybos atvira pamoka „Bausti ar atleisti“ 19 d. 6 pamoka 147

A. Voroncova

N. Kirilova
10 b klasė
1.8.5. Diktorių konkursas 20 d. 6 pamoka 247

N. Kirilova

S. Tretjakova

I. Maslak
5-10 klasių atstovai
1.8.6. Brein-ringas „Kas? Kur? Kada?“ 20 d. 7 pamoka 141

B. Kozlov

D. Tučkovskij
9-10 klasės komandos
1.8.7.

Vertėjų konkursas. Susitikimas su vertėju

21 d. 7 pamoka 147 N. Kirilova 8-10 klasių atstovai
1.8.8.

Literatūrinė muzikinė kompozicija, skirta S. Jesenino kūrybai

22 d. 18.00 247 I. Maslak

Dalyvauja 8a klasė

1.8.9. Literatūrinis istorinis testas 22 d. 7 pamoka 146, 147

B. Kozlov

L. Jermolajeva
5-10 klasių atstovai
1.8.10. Problemos, sprendimas, nuomonė. Šiuolaikinių filmų aptarimas 23 d. 1 pamoka 235 R. Sinkevič 10a klasė
1.8.11. Savaitės uždarymas. Apdovanojimai 23 d. 7 pamoka 247

N. Kirilova

Metodinės grupės nariai
 
1.9. 1-ų klasių mokinių adaptacinio laikotarpio aptarimas 12 d. 8.00 171

S. Butautienė

L. Kobrina

T. Gvozdova
Dalyvauja mokytojai, dirbantys 1-ose klasėse
1.10. 5-tų klasių mokinių adaptacinio laikotarpio aptarimas 15 d. 8.00 171

S. Butautienė

L. Kobrina

N. Serova
Dalyvauja mokytojai, dirbantys 5-ose klasėse
1.11. 4-tų klasių tęstinis projektas „Liaudies menas – tautos dvasios išraiška“ (LIK „Linksmoji dažnutė“) 22 d. 12.50 Aktų salė

N. Grudzinskienė

I. Gurejeva

M. Presnova

V. Kovger

J. Semenovič

J. Pipirienė
 
1.12. Projektas „Ekologinė abėcėlė“. Kūrybinių darbų iš antrinių žaliavų pristatymas mokyklos bendruomenei III savaitė   I aukšto rekreacija

V. Sadovskaja

T. Mackelo

A. Pipirienė

Dalyviai:

1v, 2v, 4v

2.

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

2.1.

Tamo dienyno pildymo patikra 5-9 d.    

S. Butautienė

L. Kobrina
 

2.2.

Rusų kalbos ir 4 klasių mokytojų praktinės veiklos stebėjimas, analizė Visą mėnesį    

I. Prosniakovas

S. Butautienė

L. Kobrina
 

2.3.

Šalies pradinio ugdymo mokinių kūrybinių tapybos ir grafikos dailės darbų paroda „Klausausi, įsivaizduoju ir piešiu. Metų laikų spalvos“ 5-6 d.   Vilniaus Gerosios Vilties progimnazija A. Veršilo  

2.4.

Vilniaus m. bendrojo lavinimo rusų mokomąja kalba mokyklų 3-4 klasių mokinių raiškiojo skaitymo konkursas skirtas B. Zachodero šimtmečiui  „Apie viską pasaulyje“ 8 d.

10.40

I etapas
Aktų salė

A. Veršilo

J. Semenovič

3-4 klasių mokytojai

II etapas –

L. Karsavino mokykloje lapkričio 15d.
2.5. Tėvų supažindinimas su I-ojo trimestro signaliniais pažymiais Iki 9 d.    

S. Butautienė

L. Kobrina

Klasių vadovai
 
2.6. Pamokų ciklas, skirtas Padėkos dienos minėjimui III savaitė Pamokų metu  

I. Miler,

Anglų kalbos mokytojai
 
2.7. Mokymosi stilių nustatymas 5-ose klasėse 28 d.    

N. Serova

5-tų klasių vadovai
 
2.8. I-ojo trimestro matematikos kontroliniai darbai 5-10 kl. 12-16 d.    

S. Butautienė

D. Lisovskaja

Matematikos mokytojai
 
2.9.

I-ojo trimestro lietuvių kalbos kontroliniai darbai 5-10 kl.

19-23 d.    

I. Prosniakovas

A. Lesauskienė

Lietuvių kalbos mokytojai
 
2.10. I-ojo trimestro pažymių vedimas. Mokymosi kokybės analizė, lankomumas 30 d. - paskutinė I-ojo trimestro diena    

S. Butautienė

L. Kobrina

Mokytojai dalykininkai
Pedagogų posėdis vyks gruodžio 4 dieną 15.00 val.
2.11.

Mokytojų, dirbančių su besimokančiais namuose mokiniais, ataskaitų pristatymas

27 d.    

S. Butautienė

Mokytojai dalykininkai
 

3.

NEFORMALAUS UGDYMO IR KITI MOKYLOS RENGINIAI

3.1.

Sezoninio mokyklos pradinių klasių laikraščio „Umka“ leidimas

     

I. Grigorieva

A. Ranceva
 
3.2. PUG a, PUG b, 4 v klasės išvyka į teatrą 7 d. 9.00  

T. Levina

G. Ponadiožina

J. Pipirienė
 
3.3.

Mokiniai mokiniams. Koncertas

23 d.

9.45

10.40
Aktų salė

S. Butautienė

A. Veršilo

9.45 val. – PUG-2 klasės,

10.40 val. – 3-4 klasės.
3.4. Tarptautinės tolerancijos dienos minėjimas

16 d.

(II savaitė)
Pamokų metu  

R. Sinkevič,

Mokytojai dalykininkai 
 
3.5. Vilniaus miesto 5-7 klasių mokinių žaidynės Visą mėnesį Po pamokų  

J. Tarakanovas

M. Rudinskis
 
3.6. Vilniaus miesto 7-8 klasių salės futbolo pirmenybės Visą mėnesį Po pamokų   J. Tarakanovas  
3.7. Kvadrato varžybos tarp 5-tų klasių mokinių 23 d.     J. Tarakanovas  

4.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLA

4.1. Paskaitos 6-tų klasių mergaitėms „Aš – paauglė: fiziologiniai ir psichologiniai ypatumai“ 21 d. 8.50 171

L. Kobrina

VGK nariai

Pakviesta specialistė
4.2. Tarptautinė nerūkymo diena. Akcija „Saldainis vietoje cigaretės“ 16 d.    

VGK nariai

S. Kanapickienė
 
4.3.

Rizikos grupės mokinių mokymosi pasiekimų ir lankomumo analizė.

Mokinių, turinčių spec. poreikių, pasiekimų kitimas.

Mokinių, atvykusių iš užsienio, pasiekimų analizė
21 d. 8.00 238

S. Butautienė

L. Kobrina

A. Nijazova-Elsaed

N. Serova

Klasės vadovai

Mokytojai dalykininkai
 
4.4. Mitybos sutrikimai paauglystės amžiuje 12-16 d. Kl. val. metu   D. Zdanevičienė  
4.5. Žaidimas „Virusų medžiokle“ 12-16 d. Kl. val. metu   D. Zdanevičienė 1-os klasės

5.

KARJEROS UGDYMAS

5.1. Edukacinė išvyka į kepyklėlę „Mes mokomės kepti duoną“ 8 d. 1-3 pamoka   A. Mikelevič 6 b klasė
5.2. Ekskursija į Geležinkelio muziejų 16 d. 10.00   M. Stankevič 3 g klasė
5.3. Praktiniai užsiėmimai Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centre „Profesijų gidas“ 8-10 kl. 5-8 d.    

A. Mikelevič

8-10 klasių vadovai
Pagal atskirą grafiką
7 d.

5-6

pamoka
  I. Maslak 8 a klasė

 

Paruošė:  S. Butautienė, L. Kobrina

 

ANKSTESNIŲ MĖNESIŲ DARBO PLANAI

 

Rugpjūčio - Rugsejo

 

Spalio