Tel./faks (8-5) 2478447
Adresas: S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Darbuotojų atlyginimai

VILNIAUS „ATEITIES“ MOKYKLOS

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)

DARBO UŽMOKESTIS

 

Pareigybės pavadinimas

2017 metai

2018 metai

darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

 

I ketv.

 

Direktorius

1354

1

1375

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1197

2

1243

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

568

1

635

Mokytojas

706

65

741

Pagalbos mokiniui specialistas (socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, psichologas, logopedas)

710

6

753

Bibliotekininkas

597

2

606

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

763

2

811

Mokytojo padėjėjas

420

1

438

Raštinės vadovas

453

1

558

Pastatų priežiūrėtojas

391

3

597

Valytojas

380

17

400

Kiemsargis

380

4

400

Rūbininkas

380

2

400

IT specialistas

398

2

400

Budėtojas-sargas

490

3

511

Laborantas

394

1

620