Tel./faks (8-5) 2478447
Adresas: S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Darbuotojų atlyginimai

VILNIAUS „ATEITIES“ MOKYKLOS

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)

DARBO UŽMOKESTIS

 

Pareigybės pavadinimas

2016 metai

2017 metai

darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

 

III ketv.

 

Direktorius

1240

1

1354

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1171

2

1191

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

568

1

568

Mokytojas

639

65

645

Pagalbos mokiniui specialistas (socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, psichologas, logopedas)

723

5

738

Bibliotekos darbuotojas (vedėjas, darbuotojas)

588

2

597

Priešmokyklinio ugdymo grupės vadovė

661

1

829

Mokytojo padėjėjas

383

1

422

Raštinės (vedėjas, darbuotojas)

405

2

457

Pastatų priežiūros darbininkai

365

3

392

Valytojas

365

19

380

Budintis (kiemsargis)

365

4

380

Rūbininkas

365

3

380

Inžinierius

365

1

396

Sargas

463

3

482

Laborantas

365

1

395