Tel./faks (8-5) 2478447
Adresas: S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Laikinas planas

2018 - 2019 MOKSLO METAI

 

PATVIRTINTA

Mokyklos direktoriaus 

įsakymu Nr. V-73

2018-09-13

 

 

VILNIAUS „ATEITIES“ MOKYKLOS

 

2018 M. RUGSĖJO MĖN.

 

DARBO PLANAS

 

Eil. Nr.

RENGINYS

DIENA

VALANDA

VIETA

ATSAKINGAS ASMUO

PASTABOS

1.

Neformalaus ugdymo diena – Žinių diena – rugsėjo 3 diena

Neformalaus ugdymo diena – Informacinė diena – rugsėjo 4 diena

2.

METODINĖ VEIKLA

2.1. Pamokų PUG, 1-10 klasėms, užklasinei veiklai, konsultacinėms pamokoms tvarkaraščio sudarymas, derinimas, tvirtinimas 3 d.    

S. Butautienė

L. Kobrina

 
2.2. Mokinių, besimokančių namuose, ugdymo pamokų tvarkaraščių sudarymas 3 d.    

S. Butautienė

Kl. vadovai
 
2.3. Mokytojų dalykininkų, mokyklos specialistų, būrelių ir klasių vadovų, metodinių būrelių teminių planų ir mokymo namuose teminių planų tvirtinimas. Iki  17 d.    

I. Prosniakovas

S. Butautienė

L. Kobrina

 
2.4. Tarifikacijos sudarymas ir derinimas Iki 14 d.    

S. Butautienė

L. Kobrina
 
2.5.

Mokytojų, dirbančių su mokiniais, atvykusiais iš užsienio, susirinkimai:

20 d. 15.30 238

S. Butautienė,

L. Kobrina

Klasių vadovai
 
2.6. Lietuvių k. mokytojų, dirbančių su mokiniais, atvykusiais iš užsienio susirinkimas 12 d. 11.25 238

S. Butautienė

D. Ponomarenko

J. Kudirkienė
 

3.

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS IR INSPEKTAIMAS

3.1.

Tėvų susirinkimai PUG, 1-10 kl.:

1. veiklos planavimas;

2. einamieji klausimai
20 d. 17.30

Klasėse

S.Butautienė

L.Kobrina

Kl.vadovai

Mokytojai dalykininkai
 
3.2. Pamokų 1, 5 kl. stebėjimas, pokalbiai su tėvais, mokiniais ir mokytojais „Adaptacinis laikotarpis“ Nuo 17 d.    

S. Butautienė

L. Kobrina

Mokyklos specialistai
 
3.3. Pasiruošimas Konstitucijos egzaminui 2018 (5-10 kl.), testai Iki 27 d.   141

D. Tučkovskij

B. Kozlov

L. Kobrina
 
3.4. Konstitucijos egzaminas 2018 (1-4 kl.), kūrybinis konkursas.  Nuo 25 iki 10-02 d.   Klasėse 

L. Kobrina

A. Veršilo

I. Šaranova
 

4.

NEFORMALAUS UGDYMO IR KITI MOKYKLOS RENGINIAI

4.1. Mokslo ir žinių diena 3 d. 10.00 Mokyklos kiemas

Administracija

L. Kobrina 
 
4.2. Informacinė diena „Saugos taisyklės mokykloje, gatvėje, bendruomenėje, patyčioms – ne“, PUG-10 kl. 4 d.   Žymėti dienynuose kaip informacinė ugdymo diena

Administracija,

Klasių vadovai
 
4.3. 2017-2018 m. m. geriausiai lankiusios pamokas klasės išvyka 11 d.    

L. Kobrina

T. Zubova
 
4.4. Dailės darbų paroda ir kelionės į Rusiją pristatymas. 3 d.   Mokyklos foje J. Antonovas  

5.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

5.1. Prevencinės ir intervencinės komisijos posėdis „Veiklos planavimas“ 21 d. 15.15 Direkt. kabinetas

I. Prosniakovas

I. Grigorieva

VGK nariai
 
5.2. Mokytojų, dirbančių 5 klasėse, pasitarimas 18 .d 8.15 171

S. Butautienė

L. Jankovskaja
 
5.3.

Akcija „Saugiai į mokyklą. Saugiai į namus“ PUG, 1 kl. Susitikimas su policijos atstovais

6 d. 8.50  

L. Kobrina

A. Nijazova-Elsayed

PUG, 1-ų klasių vadovai
 

6.

KARJEROS UGDYMAS

6.1. Karjeros ugdymo darbo plano derinimas ir tvirtinimas Iki 17 d.    

S. Butautienė

L. Kobrina

A. Mikelevič

 

 

Paruošė: S. Butautienė, L. Kobrina