Tel./faks +370 5 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Renginiai:

1. Vilniaus miesto 3-4 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiada

 

Dalyvauja: vienas 3 ir 4 kl. mokinys

Pradžia: 10:00

Vieta: Darželis-mokykla „Lokiukas“

Atsakinga: M. Stankevič

Renginiai:

1. Vilniaus miesto 5-8 klasių mokinių olimpiados vertinimas

 

Dalyvauja: D. Lisovskaja, J. Ignatovič

Pradžia: 14:00

Vieta: Tuskulėnų gimnazija

Renginiai:

1. Vilniaus miesto 5-8 klasių mokinių matematikos olimpiada

 

Dalyvauja: po 3 mokiniai iš 5-8 klasių

Pradžia:12:00

Vieta: Tuskulėnų gimnazija, Emilijos Pliaterytės progimnazija

Atsakingos: D. Lisovskaja, matematikos mokytojai

 

2. Pažintinis vizitas į Profesinio mokymo centrą „Žirmūnai“

 

Dalyvauja: 9-tų klasių mokiniai

Pradžia: 13:00

Vieta: mokymo centras „Žirmūnai“

Atsakingi: B. Jakovleva, klasių vadovai

 

3. NŠA įgyvendindama ESF projektą „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (per. Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-03-0001) organizuoja kvalifikacijos tobulinimo mokymus pasirengimui dirbti pagal atnaujintas bendrąsias programas

 

Dalyvauja: S. Tretjakova, N. Kirilova, V. Anatanavičiūtė

Pradžia: 16:00

Renginiai:

1. Klasės valandėlės 6 b klasėje, siekiant skatinti mokinius atrasti ir taikyti efektyvesnius tarpusavio bendravimo būdus. Klasės valandėlės kitose klasėse pagal poreikį

 

Dalyvauja: 6b klasės mokiniai

Laikas: 7 pamoka

Vieta: 141

Atsakingi: N. Serova, B. Kozlov

Renginiai:

1. Vilniaus miesto 3-4 klasių mokinių rusų kalbos olimpiada

 

Dalyvauja: 3-4 klasių mokiniai

Pradžia: 13:00

Vieta: Darželis-mokykla „Svaja“

Atsakinga: M. Stankevič

 

2. Pažintinis vizitas į Profesinio mokymo centrą „Žirmūnai“

 

Dalyvauja: 9-tų klasių mokiniai

Pradžia: 13:00

Vieta: mokymo centras „Žirmūnai“

Atsakingi: B. Jakovleva, klasių vadovai

 

3. VGK posėdis „Rizikos grupės mokinių mokymosi pasiekimų ir lankomumo analizė“

 

Dalyvauja: VGK nariai, mokiniai ir jų tėvai

Pradžia: 14:40

Vieta: Direktoriaus kabinetas

Atsakingos: A. Nijazova-Elsayed, L. Jankovskaja

Renginiai:

1. Metodinės tarybos susirinkimas „Tvarkos aprašų atnaujinimas“

 

Dalyvauja: metodinės tarybos nariai

Pradžia: 12:30

Vieta: direktoriaus kabinetas

Atsakinga: L. Kobrina

 

2. Atvirų durų diena Sofijos Kovalevsjkajos mokykloje

 

Dalyvauja: 10-tų klasių mokiniai

Pradžia: 14:30

Vieta: Sofijos Kovalevsjkajos gimnazija

Atsakingi: V. Agafonova, J. Tarakanovas, A. Voroncova, T. Zubova