Kraunasi...

Laisvos darbo vietos

Prašome susipažinti su mokytojų priėmimo į darbą ir atleidimo iš darbo tvarka, taip pat su konkursų į Vilniaus „Ateities“ mokyklos pareigas, įtrauktas į konkursinių pareigų sąrašą, organizavimo tvarka.