Tel./faks (8 5) 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Pamokų tvarkaraštis

 

Vilniaus „Ateities“ mokyklos pamokų tvarkaraštis 2022 – 2023 m.m.

 

 

0A 1A 1B 1C 1D 2A 2B 2C 3A 3B 3C
4A 4B 4C 5A 5B 5C 6A 6B 6C 7A 7B
7C 7D 8A 8B 8C 9A 9B 9C 10A 10B 10C

 


 

0A klasė     Klasės auklėtoja Tatjana Levina (218 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

8.00-8.50

Individuali veikla su vaikais

8.50-9.25

Šokis Pasaulio pažinimas Kūno kultūra Gimtoji kalba Lietuvių kalba

9.45-10.20

Matematika Lietuvių kalba Lietuvių kalba Gimtoji kalba Muzika

10.30-11.05

Muzika Gimtoji kalba Matematika Matematika Kūno kultūra

11.15-11.50

Lietuvių kalba

Dailė ir darbeliai Gimtoji kalba Dailė ir darbeliai Matematika

12.00-12.35

 

    Lietuvių kalba  
12.35-14.30 Individuali veikla su vaikais

 

1A klasė     Klasės auklėtoja Jelena Semenovič (1061 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

        Konsultacinė pamoka  
1 Lietuvių kalba Gimtoji kalba Kūno kultūra Matematika Gimtoji kalba

2

Muzika Gimtoji kalba Muzika Lietuvių kalba Gimtoji kalba

3

Šokis Matematika Dorinis ugdymas Kūno kultūra Matematika

4

Matematika Dailė ir darbeliai Lietuvių kalba Gimtoji kalba Lietuvių kalba

5

Gimtoji kalba Dailė ir darbeliai Pasaulio pažinimas Gimtoji kalba Pasaulio pažinimas

6

Klasės valandėlė Lietuvių kalba     Kūno kultūra

 

1B klasė     Klasės auklėtoja Ana Jankovskaja (109 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

0   Konsultacinė pamoka Klasės valandėlė    

1

Matematika Matematika Muzika Kūno kultūra Matematika

2

Šokis Gimtoji kalba Lietuvių kalba Gimtoji kalba Lietuvių kalba

3

Muzika Lietuvių kalba Dorinis ugdymas Lietuvių kalba Gimtoji kalba

4

Lietuvių kalba Pasaulio pažinimas Kūno kultūra Dailė ir darbeliai Gimtoji kalba

5

Gimtoji kalba Kūno kultūra Matematika Dailė ir darbeliai Pasaulio pažinimas

6

Gimtoji kalba   Gimtoji kalba    

 

1C klasė     Klasės auklėtoja Viktorija Sadovskaja (229 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

0     Konsultacinė pamoka    

1

Matematika Gimtoji kalba Kūno kultūra Gimtoji kalba Lietuvių kalba

2

Gimtoji kalba Gimtoji kalba Dorinis ugdymas Kūno kultūra Matematika

3

Gimtoji kalba Matematika Gimtoji kalba Matematika Muzika

4

Šokis Lietuvių kalba Muzika Lietuvių kalba Gimtoji kalba

5

Lietuvių kalba Pasaulio pažinimas Lietuvių kalba Dailė ir darbeliai Pasaulio pažinimas

6

Kūno kultūra Klasės valandėlė   Dailė ir darbeliai  

 

1D klasė     Klasės auklėtoja Kateryna Domanska (271 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

0 Konsultacinė pamoka     Klasės valandėlė  

1

Muzika Matematika Matematika Lietuvių kalba Matematika

2

Lietuvių kalba Gimtoji kalba Dorinis ugdymas Muzika Gimtoji kalba

3

Gimtoji kalba Gimtoji kalba Gimtoji kalba Gimtoji kalba Lietuvių kalba

4

Matematika Kūno kultūra Pasaulio pažinimas Gimtoji kalba Dailė ir darbeliai

5

Šokis Lietuvių kalba Kūno kultūra Kūno kultūra Dailė ir darbeliai

6

  Pasaulio pažinimas Lietuvių kalba    

 

2A klasė     Klasės auklėtoja Irina Cizauskienė (106 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

0     Konsultacinė pamoka   Klasės valandėlė

1

Matematika Lietuvių kalba Lietuvių kalba Gimtoji kalba Šokis

2

Lietuvių kalba I gr.

Anglų kalba II gr.

Muzika Anglų kalba Gimtoji kalba Gimtoji kalba

3

Anglų kalba I gr.

Lietuvių kalba II gr.

Matematika Gimtoji kalba Matematika Matematika

4

Pasaulio pažinimas Gimtoji kalba Dorinis ugdymas Kūno kultūra Dailė ir darbeliai

5

Gimtoji kalba Pasaulio pažinimas Kūno kultūra Muzika Dailė ir darbeliai

6

Kūno kultūra Gimtoji kalba Matematika Lietuvių kalba  

 

2B klasė     Klasės auklėtoja Nina Dobrovolskaja (115 kab.)  

Nr.

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

0       Konsultacinė pamoka  

1

Gimtoji kalba Gimtoji kalba Gimtoji kalba Matematika Muzika

2

Gimtoji kalba Gimtoji kalba Matematika

Anglų kalba I gr.

Lietuvių kalba II gr.

Šokis

3

Lietuvių kalba Matematika Kūno kultūra Pasaulio pažinimas Matematika

4

Matematika Muzika Dorinis ugdymas

Lietuvių kalba I gr.

Anglų kalba II gr.

Gimtoji kalba

5

Pasaulio pažinimas Dailė ir darbeliai

Lietuvių kalba I gr.

Anglų kalba II gr.

Gimtoji kalba Kūno kultūra

6

Klasės valandėlė Dailė ir darbeliai

Anglų kalba I gr.

Lietuvių kalba II gr.

Kūno kultūra Lietuvių kalba

 

2C klasė     Klasės auklėtoja Tereza Mackelo  (114 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

0     Konsultacinė pamoka    

1

Gimtoji kalba Gimtoji kalba Lietuvių kalba Matematika Matematika

2

Gimtoji kalba Gimtoji kalba Kūno kultūra Pasaulio pažinimas Gimtoji kalba

3

Matematika Lietuvių kalba Anglų kalba Lietuvių kalba Šokis

4

Pasaulio pažinimas Matematika Dorinis ugdymas Kūno kultūra Muzika

5

Lietuvių kalba Dailė ir darbeliai Muzika Gimtoji kalba Anglų kalba

6

Kūno kultūra Dailė ir darbeliai Matematika Gimtoji kalba Klasės valandėlė

 

3A klasė     Klasės auklėtoja Irina Šaranova (105 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

0     Konsultacinė pamoka   Klasės valandėlė

1

Lietuvių kalba Kūno kultūra Dorinis ugdymas Gimtoji kalba Gimtoji kalba

2

Matematika Gimtoji kalba Gimtoji kalba Lietuvių kalba Gimtoji kalba

3

Gimtoji kalba Gimtoji kalba Kūno kultūra Anglų kalba Pasaulio pažinimas

4

Anglų kalba Matematika Lietuvių kalba Matematika Lietuvių kalba

5

Muzika Pasaulio pažinimas Matematika Dailė ir darbeliai Šokis

6

Kūno kultūra Lietuvių kalba Muzika Dailė ir darbeliai  

 

3B klasė     Klasės auklėtoja Teresa Ustinovič (108 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

0 Konsultacinė pamoka       Klasės valandėlė

1

Gimtoji kalba Matematika Dorinis ugdymas Gimtoji kalba Matematika

2

Gimtoji kalba Gimtoji kalba Matematika Gimtoji kalba Anglų kalba

3

Lietuvių kalba Gimtoji kalba Muzika Pasaulio pažinimas Lietuvių kalba

4

Matematika Lietuvių kalba Kūno kultūra Lietuvių kalba Šokis

5

Anglų kalba Pasaulio pažinimas Lietuvių kalba Dailė ir darbeliai Kūno kultūra

6

Muzika Kūno kultūra Gimtoji kalba Dailė ir darbeliai  

 

3C klasė     Klasės auklėtoja Ana Ranceva  (225 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

0       Konsultacinė pamoka  

1

Matematika Anglų kalba Dorinis ugdymas Lietuvių kalba Gimtoji kalba

2

Lietuvių kalba Šokis Kūno kultūra Matematika Lietuvių kalba

3

Gimtoji kalba Gimtoji kalba Muzika Gimtoji kalba Matematika

4

Gimtoji kalba Gimtoji kalba Matematika Gimtoji kalba Dailė ir darbeliai

5

Muzika Lietuvių kalba Pasaulio pažinimas Anglų kalba Dailė ir darbeliai

6

Pasaulio pažinimas Kūno kultūra Lietuvių kalba Klasės valandėlė Kūno kultūra

 

4A klasė     Klasės auklėtoja Ramilya Yakubova (113 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

0          

1

Gimtoji kalba Matematika Gimtoji kalba Matematika Anglų kalba

2

Matematika Lietuvių kalba Matematika Gimtoji kalba Matematika

3

Gimtoji kalba Muzika Lietuvių kalba Muzika Gimtoji kalba

4

Pasaulio pažinimas Šokis Gimtoji kalba Gimtoji kalba Kūno kultūra

5

Kūno kultūra Anglų kalba Dorinis ugdymas Lietuvių kalba Lietuvių kalba

6

Lietuvių kalba Dailė ir darbeliai Kūno kultūra Klasės valandėlė Pasaulio pažinimas
7   Konsultacinė pamoka      

 

4B klasė     Klasės auklėtoja Margarita Stankevič (107 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

0   Konsultacinė pamoka      

1

Gimtoji kalba Lietuvių kalba Matematika Kūno kultūra Lietuvių kalba

2

Gimtoji kalba Anglų kalba Lietuvių kalba Gimtoji kalba Matematika

3

Matematika Muzika Gimtoji kalba Muzika Gimtoji kalba

4

Lietuvių kalba Matematika Gimtoji kalba Matematika Gimtoji kalba

5

Kūno kultūra Šokis Dorinis ugdymas Pasaulio pažinimas Pasaulio pažinimas

6

Anglų kalba Klasės valandėlė Kūno kultūra Lietuvių kalba Dailė ir darbeliai

 

4C klasė     Klasės auklėtoja Jelena Pipirienė (227 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

0   Konsultacinė pamoka     Klasės valandėlė

1

Gimtoji kalba Matematika Gimtoji kalba Matematika Matematika

2

Matematika Lietuvių kalba Matematika Gimtoji kalba Gimtoji kalba

3

Gimtoji kalba Šokis Lietuvių kalba Gimtoji kalba Dailė ir darbeliai

4

Muzika Gimtoji kalba Pasaulio pažinimas Muzika Anglų kalba

5

Pasaulio pažinimas Kūno kultūra Dorinis ugdymas Lietuvių kalba Lietuvių kalba

6

Lietuvių kalba Anglų kalba Kūno kultūra Kūno kultūra  

 

5A klasė     Klasės auklėtoja Danuta Lisovskaja (136 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Dalykas

kab.

Antradienis

Dalykas

kab.

Trečiadienis

Dalykas

kab.

Ketvirtadienis

Dalykas

kab.

Penktadienis

Dalykas

kab.

0

 

Kons. pamoka (Matematika)

285

Mod./Kons./Kons.   (Liet.)/(Anglų)/(Liet.)

235 / 291 / 287

 

Kons. pamoka (Lietuvių k.)

285

1

Anglų kalba

291 / 253

Matematika

136

Lietuvių kalba

287 / 281

Anglų kalba

291 / 253

Lietuvių kalba

287 / 281

2

Technologijos

172

Gimtoji kalba

284

Lietuvių kalba

287 / 281

Kūno kultūra

264

Gamta ir žmogus

238

3

Technologijos

172

Kūno kultūra

264

Matematika

136

Žmogaus sauga

250

Matematika

136

4

Gimtoji kalba

284

Anglų kalba

291 / 253

Informacinės technologijos

220 / 222

Matematika

136

Istorija

140

5

Gimtoji kalba

284

Istorija

140

Dailė

170

Gimtoji kalba

284

Gimtoji kalba

284

6

Muzika

171

Lietuvių kalba

287 / 281

Gamta ir žmogus

238

Lietuvių kalba

287 / 281

Dorinis ugdymas

276 / 242

7

Kūno kultūra

264

 

 

 

Klasės valandėlė

136

 

5B klasė     Klasės auklėtoja  Tatjana Leškevič (138 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Dalykas

kab.

Antradienis

Dalykas

kab.

Trečiadienis

Dalykas

kab.

Ketvirtadienis

Dalykas

kab.

Penktadienis

Dalykas

kab.

0

 

 

Modulis/Kons. (Liet.) / (Anglų)

235 / 291

Klasės valandėlė

140

 

1

Matematika

138

Kūno kultūra

264

Lietuvių kalba

254 / 142

Matematika

138

Matematika

138

2

Anglų kalba

291 / 253

Technologijos

172

Lietuvių kalba

254 / 142

Anglų kalba

291 / 253

Gimtoji kalba

146

3

Istorija

141

Technologijos

172

Gimtoji kalba

146

Gimtoji kalba

146

Gimtoji kalba

146

4

Gimtoji kalba

146

Dailė

230

Istorija

141

Gamta ir žmogus

238

Lietuvių kalba

254 / 142

5

Gamta ir žmogus

238

Anglų kalba

291 / 253

Informacinės technologijos

220 / 222

Lietuvių kalba

254 / 142

Dorinis ugdymas

247 / 170

6

Kūno kultūra

264

Žmogaus sauga

250

Muzika

171

Lietuvių kalba

254 / 142

Kūno kultūra

264

7

 

Matematika

138

Kons. / Kons. (Liet.) / (Liet.)

235 / 142

Kons. pamoka (Matematika)

137

 

 

5C klasė     Klasės auklėtoja Inna Jerofejeva (274 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Dalykas

kab.

Antradienis

Dalykas

kab.

Trečiadienis

Dalykas

kab.

Ketvirtadienis

Dalykas

kab.

Penktadienis

Dalykas

kab.

0

 

 

Modulis / Kons. (Liet.) / (Anglų)

235 / 291

Klasės valandėlė

177

 

1

Gamta ir žmogus

238

Istorija

141

Anglų kalba

274 / 288

Lietuvių kalba

142 / 235

Muzika

177

2

Matematika

138

Gimtoji kalba

146

Gamta ir žmogus

238

Lietuvių kalba

142 / 235

Žmogaus sauga

250

3

Lietuvių kalba

142 / 235

Anglų kalba

274 / 288

Lietuvių kalba

142 / 235

Matematika

138

Anglų kalba

274 / 288

4

Lietuvių kalba

142 / 235

Technologijos

172

Gimtoji kalba

146

Informacinės technologijos

220 / 222

Matematika

138

5

Dailė

230

Technologijos

172

Gimtoji kalba

146

Gimtoji kalba

146

Istorija

141

6

Gimtoji kalba

146

Dorinis ugdymas

276 / 242

Matematika

138

Kūno kultūra

264

Kūno kultūra

264

7

Kūno kultūra

264

 

Kons. pamoka (Lietuvių k.)

142

Kons. pamoka (Matematika)

137

 

 

6A klasė     Klasės auklėtoja Irina Maslak (247 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Dalykas

kab.

Antradienis

Dalykas

kab.

Trečiadienis

Dalykas

kab.

Ketvirtadienis

Dalykas

kab.

Penktadienis

Dalykas

kab.

0

Kons. pamoka (Matematika)

138

Modulis    (Lietuvių k.)

235

Kons. pamoka (Lietuvių k.)

287

Kons. pamoka (Anglų k.)

291

 

1

Gimtoji kalba

247

Lietuvių kalba

287 / 235

Matematika

138

Gamta ir žmogus

238

Matematika

138

2

Gimtoji kalba

247

Lietuvių kalba

287 / 235

Gimtoji kalba

247

Kūno kultūra

264

Gamta ir žmogus

238

3

Geografija

241

Matematika

138

Informacinės technologijos

220 / 222

Gimtoji kalba

247

Lietuvių kalba

287 / 235

4

Technologijos

172

Kūno kultūra

264

Anglų kalba

274 / 253

Lietuvių kalba

287 / 235

Istorija

141

5

Technologijos

172

Muzika

177

Geografija

241

Matematika

138

Dailė

170

6

Kūno kultūra

264

Gamta ir žmogus

238

Lietuvių kalba

287 / 235

Istorija

141

Anglų kalba

274 / 253

7

Dorinis ugdymas

276 / 242

Anglų kalba

274 / 253

Kl. val. / Kons. (Lietuvių k.)

247 / 235

 

 

 

6B klasė     Klasės auklėtojas Boris Kozlov (141 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Dalykas

kab.

Antradienis

Dalykas

kab.

Trečiadienis

Dalykas

kab.

Ketvirtadienis

Dalykas

kab.

Penktadienis

Dalykas

kab.

0

 

Modulis / Kons.  (Liet.) / (Mat.)

235 / 285

Kons. pamoka (Lietuvių k.)

285

Kons. pamoka (Anglų k.)

291

 

1

Dorinis ugdymas

276 / 242

Gimtoji kalba

247

Anglų kalba

291 / 292

Istorija

141

Matematika

136

2

Kūno kultūra

264

Matematika

136

Informacinės technologijos

220 / 222

Lietuvių kalba

285 / 235

Anglų kalba

291 / 292

3

Anglų kalba

291 / 292

Lietuvių kalba

285 / 235

Gimtoji kalba

247

Kūno kultūra

264

Muzika

171

4

Gimtoji kalba

247

Lietuvių kalba

285 / 235

Gimtoji kalba

247

Gimtoji kalba

247

Dailė

170

5

Matematika

285

Kūno kultūra

264

Lietuvių kalba

285 / 235

Geografija

241

Lietuvių kalba

285 / 235

6

Geografija

241

Technologijos

172

Istorija

141

Matematika

136

Gamta ir žmogus

243

7

Gamta ir žmogus

241

Technologijos

172

Kons. pamoka (Lietuvių k.)

235

 

Klasės valandėlė

141

 

6C klasė     Klasės auklėtoja Jelena Ignatovič (285 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Dalykas

kab.

Antradienis

Dalykas

kab.

Trečiadienis

Dalykas

kab.

Ketvirtadienis

Dalykas

kab.

Penktadienis

Dalykas

kab.

0

 

Modulis / Kons.  (Liet.) / (Mat.)

235 / 285

Kons. pamoka (Lietuvių k.)

285

Kons. pamoka (Anglų k.)

291

 

1

Geografija

241

Matematika

285

Informacinės technologijos

220 / 222

Dorinis ugdymas

276 / 242

Gamta ir žmogus

241

2

Dailė

230

Kūno kultūra

264

Anglų kalba

291 / 292

Matematika

136

Matematika

136

3

Kūno kultūra

264

Gimtoji kalba

146

Geografija

241

Lietuvių kalba

285 / 235

Anglų kalba

291 / 292

4

Anglų kalba

291 / 292

Gimtoji kalba

146

Lietuvių kalba

285 / 235

Istorija

141

Muzika

171

5

Gimtoji kalba

146

Lietuvių kalba

285 / 235

Technologijos

172

Kūno kultūra

264

Gimtoji kalba

146

6

Matematika

136

Lietuvių kalba

285 / 235

Technologijos

172

Gimtoji kalba

146

Lietuvių kalba

285 / 235

7

Istorija

141

 

Gamta ir žmogus

242

 

Klasės valandėlė

285

 

7A klasė     Klasės auklėtoja Liudmila Jermolajeva (284 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Dalykas

kab.

Antradienis

Dalykas

kab.

Trečiadienis

Dalykas

kab.

Ketvirtadienis

Dalykas

kab.

Penktadienis

Dalykas

kab.

0

Klasės valandėlė

284

Kons. pamoka (Biologija)

238

Kons./Kons./Kons. (Mat.)/(Angl.)/(Liet.)

137 / 290 / 148

Modulis   (Lietuvių k.)

235

 

1

Lietuvių kalba

148 / 235

Istorija

140

Lietuvių kalba

148 / 235

Technologijos

172

Matematika

137

2

Lietuvių kalba

148 / 235

Muzika

177

Lietuvių kalba

148 / 235

Technologijos

172

Geografija

241

3

Anglų kalba

290 / 253

Anglų kalba

290 / 253

Fizika

243

Lietuvių kalba

148 / 235

Anglų kalba

290 / 253

4

Dorinis ugdymas

276 / 242

Gimtoji kalba

284

Matematika

137

Gimtoji kalba

284

Informacinės technologijos

220 / 222

5

Geografija

241

Gimtoji kalba

284

Biologija

238

Matematika

137

Kūno kultūra

264

6

Matematika

137

Kūno kultūra

264

Gimtoji kalba

284

Dailė

170

Gimtoji kalba

284

7

Biologija

238

 

Istorija

140

Kūno kultūra

264

 

 

7B klasė     Klasės auklėtoja Natalija Kirilova (147 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Dalykas

kab.

Antradienis

Dalykas

kab.

Trečiadienis

Dalykas

kab.

Ketvirtadienis

Dalykas

kab.

Penktadienis

Dalykas

kab.

0

 

Kons. pamoka (Biologija)

238

Kons. pamoka (Anglų k.)

290

Kons./Modul. (Mat.)/(Liet.)

138 / 235

Kons. pamoka (Lietuvių k.)

285

1

Lietuvių kalba

285 / 254

Matematika

138

Technologijos

172

Gimtoji kalba

147

Lietuvių kalba

285 / 254

2

Istorija

140

Dailė

170

Technologijos

172

Gimtoji kalba

147

Lietuvių kalba

285 / 254

3

Biologija

238

Gimtoji kalba

147

Anglų kalba

290 / 291

Anglų kalba

290 / 291

Kūno kultūra

264

4

Geografija

241

Kūno kultūra

264

Matematika

138

Kūno kultūra

264

Matematika

138

5

Anglų kalba

290 / 291

Dorinis ugdymas

276 / 242

Gimtoji kalba

147

Lietuvių kalba

285 / 254

Gimtoji kalba

147

6

Fizika

243

Informacinės technologijos

220 / 222

Lietuvių kalba

285 / 254

Biologija

238

Istorija

140

7

Muzika

177

Klasės valandėlė

147

Geografija

241

Matematika

138

 

 

7C klasė     Klasės auklėtojas Ruslan Sinkevič (276 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Dalykas

kab.

Antradienis

Dalykas

kab.

Trečiadienis

Dalykas

kab.

Ketvirtadienis

Dalykas

kab.

Penktadienis

Dalykas

kab.

0

 

Kons. pamoka (Biologija)

238

Kons./Kons./Kons. (Mat.)/(Angl.)/(Liet.)

137 / 290 / 148

Modulis   (Lietuvių k.)

235

Kons. pamoka (Lietuvių k.)

285

1

Istorija

141

Dorinis ugdymas

276 / 242

Anglų kalba

290 / 253

Fizika

243

Anglų kalba

290 / 253

2

Matematika

137

Lietuvių kalba

148 / 285

Geografija

241

Gimtoji kalba

146

Kūno kultūra

264

3

Lietuvių kalba

148 / 285

Istorija

141

Lietuvių kalba

148 / 285

Matematika

137

Matematika

137

4

Lietuvių kalba

148 / 285

Biologija

238

Dailė

170

Lietuvių kalba

148 / 285

Gimtoji kalba

146

5

Kūno kultūra

264

Gimtoji kalba

146

Matematika

137

Anglų kalba

290 / 253

Informacinės technologijos

220 / 222

6

Technologijos

172

Gimtoji kalba

146

Gimtoji kalba

146

Geografija

241

Muzika

171

7

Technologijos

172

Kūno kultūra

264

 

Biologija

238

Klasės valandėlė

276

 

7D klasė     Klasės auklėtoja Olga Ulevičiūtė (137 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Dalykas

kab.

Antradienis

Dalykas

kab.

Trečiadienis

Dalykas

kab.

Ketvirtadienis

Dalykas

kab.

Penktadienis

Dalykas

kab.

0

 

Kons. pamoka (Biologija)

238

Kons./Kons./Kons. (Mat.)/(Angl.)/(Liet.)

137 / 290 / 148

Modulis   (Lietuvių k.)

235

Kl. v. / Kons.  (Lietuvių k.)

137 / 142

1

Kūno kultūra

264

Lietuvių kalba

148 / 142

Muzika

177

Gimtoji kalba

247

Lietuvių kalba

148 / 142

2

Biologija

238

Gimtoji kalba

247

Anglų kalba

253 / 290

Gimtoji kalba

247

Anglų kalba

253 / 290

3

Matematika

137

Matematika

137

 

Matematika

137

Kūno kultūra

264

Geografija

241

4

Anglų kalba

253 / 290

Istorija

141

Lietuvių kalba

148 / 142

Technologijos

172

Gimtoji kalba

247

5

Lietuvių kalba

148 / 142

Kūno kultūra

264

Dailė

230

Technologijos

172

Matematika

137

6

Lietuvių kalba

148 / 142

Fizika

243

Gimtoji kalba

247

Dorinis ugdymas

276 / 242

Istorija

141

7

 

Informacinės technologijos

220 / 222

Biologija

238

Geografija

241

 

 


8A klasė     Klasės auklėtoja Agata Butnorienė (279 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Dalykas

kab.

Antradienis

Dalykas

kab.

Trečiadienis

Dalykas

kab.

Ketvirtadienis

Dalykas

kab.

Penktadienis

Dalykas

kab.

0

Modulis / Kons.  (Liet.) / (Mat.)

235 / 138

Kons. pamoka (Biologija)

238

Kons./Kons./Kons. (Liet.)/(Angl.)/(Liet.)

279 / 290 / 148

 

Klasės valandėlė

279

1

Matematika

136

Gimtoji kalba

147

Žmogaus sauga

250

Lietuviių k.

235 / 279

Lietuviių k.

235 / 279

2

Anglų kalba

290 / 291

Gimtoji kalba

147

Istorija

140

Anglų kalba

290 / 291

Geografija

141

3

Istorija

140

Fizika

243

Lietuviių k.

235 / 279

Gimtoji kalba

147

Chemija

250

4

Biologija

238

Matematika

136

Chemija

250

Kūno kultūra

264

Kūno kultūra

264

5

Lietuviių k.

235 / 279

Anglų kalba

290 / 291

Matematika

136

Matematika

136

Technologijos

172

6

Lietuviių k.

235 / 279

Dailė

170

Gimtoji kalba

147

Muzika

177

Gimtoji kalba

147

7

Fizika

243

Kūno kultūra

264

Geografija

141

Dorinis ugdymas

276 / 242

 


8B klasė     Klasės auklėtoja Violeta Antanavičiūtė (172 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Dalykas

kab.

Antradienis

Dalykas

kab.

Trečiadienis

Dalykas

kab.

Ketvirtadienis

Dalykas

kab.

Penktadienis

Dalykas

kab.

0

Modulis / Kons.   (Liet.) / (Mat.)

235 / 138

Kons. pamoka (Biologija)

238

Kons./Kons. (Angl.)/(Liet.)

290 / 148

 

Kons. pamoka (Lietuvių k.)

285

1

Kūno kultūra

264

Anglų kalba

291 / 290

Gimtoji kalba

284

Gimtoji kalba

284

Chemija

250

2

Dorinis ugdymas

276 / 242

 

Kūno kultūra

264

Matematika

136

Gimtoji kalba

284

Lietuvių kalba

148 / 279

3

Matematika

136

Lietuvių kalba

148 / 279

Biologija

238

Matematika

136

Kūno kultūra

264

4

Fizika

243

Lietuvių kalba

148 / 279

Anglų kalba

291 / 290

Dailė

170

Anglų kalba

291 / 290

5

Istorija

140

Matematika

136

Istorija

140

Lietuvių kalba

148 / 279

Geografija

241

6

Chemija

250

Gimtoji kalba

284

Lietuvių kalba

148 / 279

Fizika

243

Technologijos

172

7

Gimtoji kalba

284

Geografija

241

Muzika

171

Žmogaus sauga

250

Klasės valandėlė

172

 

8C klasė     Klasės auklėtojas Daniel Tučkovskij (140 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Dalykas

kab.

Antradienis

Dalykas

kab.

Trečiadienis

Dalykas

kab.

Ketvirtadienis

Dalykas

kab.

Penktadienis

Dalykas

kab.

0

Modulis / Kons. (Liet.) / (Mat.)

235 / 136

Kons. pamoka (Biologija)

238

Kons./Kons. (Angl.)/(Liet.)

290 / 279

 

Kons. pamoka (Lietuvių k.)

285

1

Anglų kalba

292 / 274

Fizika

243

Lietuvių kalba

285 / 279

Anglų kalba

292 / 274

Kūno kultūra

264

2

Lietuvių kalba

285 / 279

Biologija

238

Lietuvių kalba

285 / 279

Dorinis ugdymas

279 / 242

Gimtoji kalba

147

3

Gimtoji kalba

147

Kūno kultūra

264

Gimtoji kalba

147

Geografija

241

Lietuvių kalba

285 / 279

4

Gimtoji kalba

147

Anglų kalba

292 / 274

Matematika

136

Chemija

250

Technologijos

172

5

Matematika

136

Geografija

241

Chemija

250

Kūno kultūra

264

Matematika

136

6

Istorija

140

Matematika

136

Dailė

170

Gimtoji kalba

147

Muzika

177

7

Žmogaus sauga

250

Istorija

140

Fizika

243

Lietuvių kalba

285 / 279

Klasės valandėlė

140

 

9A klasė     Klasės auklėtoja Ana Koltan (138 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Dalykas

kab.

Antradienis

Dalykas

kab.

Trečiadienis

Dalykas

kab.

Ketvirtadienis

Dalykas

kab.

Penktadienis

Dalykas

kab.

0

Kons. pamoka (Lietuvių k.)

281

Modulis/Kons./Kons.     (Liet.)/(Fizika)/(Mat.)

279 / 243 / 138

Kons. pamoka (Chemija)

250

 

Kons. pamoka (Anglų k.)

292

1

Biologija

238

Kūno kultūra

264

Istorija

140

Informacinės technologijos

220 / 222

Fizika

243

2

Chemija

250

Anglų kalba

291 / 253

Gimtoji kalba

284

Lietuvių kalba

281 / 279

Matematika

138

3

Lietuvių kalba

281 / 279

Chemija

250

Gimtoji kalba

284

Dorinis ugdymas

276 / 242

Dailė

170

4

Lietuvių kalba

281 / 279

Matematika

138

Fizika

243

Anglų kalba

291 / 253

Gimtoji kalba

284

5

Matematika

138

Lietuvių kalba

281 / 279

Anglų kalba

291 / 253

Biologija

238

Kūno kultūra

264

6

Gimtoji kalba

284

Geografija

241

Geografija

241

Istorija

140

Ekonomika

136

7

Pilietiškumo pagrindai

140

Technologijos

VSRC

Matematika

138

Muzika

177

Klasės valandėlė

138

       

Kons. pamoka (Lietuvių k.)

279

 

 

9B klasė     Klasės auklėtoja Ona Jankauskaitė (148 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Dalykas

kab.

Antradienis

Dalykas

kab.

Trečiadienis

Dalykas

kab.

Ketvirtadienis

Dalykas

kab.

Penktadienis

Dalykas

kab.

0

Kons. pamoka (Lietuvių k.)

148

Modulis / Kons.    (Liet.) / (Fizika)

279 / 243

Kons. pamoka (Chemija)

250

Kons. pamoka (Matematika)

137

Kl. val./Kons./Kons.(Liet.)/(Angl.)

148 / 287 / 292

1

Anglų kalba

288 / 290

Geografija

241

Matematika

137

Lietuvių kalba

148 / 287

Kūno kultūra

264

2

Kūno kultūra

264

Fizika

243

Biologija

238

Lietuvių kalba

148 / 287

Fizika

243

3

Informacinės technologijos

220 / 222

Gimtoji kalba

284

Chemija

250

Gimtoji kalba

284

Lietuvių kalba

148 / 287

4

Istorija

140

Anglų kalba

288 / 290

Gimtoji kalba

284

Matematika

137

Matematika

137

5

Matematika

137

Lietuvių kalba

148 / 287

Gimtoji kalba

284

Geografija

243

Chemija

250

6

Dorinis ugdymas

276 / 242

 

Muzika

171

Pilietiškumo pagrindai

140

Anglų kalba

288 / 290

Biologija

238

7

Ekonomika

136

Dailė

170

Technologijos

VSRC

Istorija

140

 

 

9C klasė     Klasės auklėtoja Sofija Smirnova (241 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Dalykas

kab.

Antradienis

Dalykas

kab.

Trečiadienis

Dalykas

kab.

Ketvirtadienis

Dalykas

kab.

Penktadienis

Dalykas

kab.

0

 

Modulis/Kons./Kons.   (Liet.)/ (Fiziika)/(Mat.)

279 / 243 / 138

Kons./Kons. (Liet.)/(Chemija)

142 / 250

 

Kons. pamoka (Anglų k.)

292

1

Gimtoji kalba

146

Biologija

238

Fizika

243

Gimtoji kalba

146

Anglų kalba

291 / 292

2

Gimtoji kalba

146

Lietuvių kalba

279 / 142

Gimtoji kalba

146

Fizika

243

Istorija

140

3

Dorinis ugdymas

276 / 242

Anglų kalba

291 / 292

Matematika

138

Lietuvių kalba

279 / 142

Biologija

238

4

Informacinės technologijos

220 / 222

Istorija

140

Geografija

241

Lietuvių kalba

279 / 142

Chemija

250

5

Kūno kultūra

264

Chemija

250

Lietuvių kalba

279 / 142

Anglų kalba

291 / 292

Matematika

138

6

Dailė

230

Pilietiškumo pagrindai

140

Ekonomika

136

Matematika

138

Geografija

241

7

Matematika

138

Muzika

171

Technologijos

VSRC

Kūno kultūra

264

Klasės valandėlė

241

8      

Kons. pamoka (Lietuvių k.)

279

 

 

10A klasė     Klasės auklėtojas Jurijus Tarakanovas (264 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Dalykas

kab.

Antradienis

Dalykas

kab.

Trečiadienis

Dalykas

kab.

Ketvirtadienis

Dalykas

kab.

Penktadienis

Dalykas

kab.

0

Kons. pamoka (Lietuvių k.)

281

Kons./Kons. (Fizika)/(Mat.)

243 / 137

Modulis/Kons. (Liet.)/(Chemija)

281 / 250

 

Kons./Kons. (Liet.)/(Angl.)

287 / 292

1

Matematika

137

Matematika

137

Dailė

170

Kūno kultūra

264

Gimtoji kalba

247

2

Istorija

141

Geografija

241

Matematika

137

Matematika

137

Gimtoji kalba

247

3

Chemija

250

Lietuvių kalba

287 / 281

Anglų kalba

253 / 292

Fizika

243

Fizika

243

4

Kūno kultūra

264

Lietuvių kalba

287 / 281

Biologija

238

Dorinis ugdymas

276 / 242

Anglų kalba

253 / 292

5

Pilietiškumo pagrindai

141

Informacinės technologijos

220 / 222

Lietuvių kalba

287 / 281

Lietuvių kalba

287 / 281

Muzika

177

6

Anglų kalba

253 / 292

Gimtoji kalba

247

Chemija

250

Technologijos

VSRC

Lietuvių kalba

287 / 281

7

Gimtoji kalba

247

Istorija

141

Žmogaus sauga

250

Technologijos

VSRC

Klasės valandėlė

264

8    

Kons. pamoka (Rusų k.)

247

   

 

10B klasė     Klasės auklėtoja Antonina Voroncova (242 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Dalykas

kab.

Antradienis

Dalykas

kab.

Trečiadienis

Dalykas

kab.

Ketvirtadienis

Dalykas

kab.

Penktadienis

Dalykas

kab.

0

Kons. pamoka (Lietuvių k.)

281

Kons./Kons. (Fizika)/(Rusų)

243 / 147

Modulis/Kons./Kons.   (Liet.)/ (Chemija)/(Mat.)

281 / 250 / 138

 

Kons./Kons. (Liet.)/(Angl.)

287 / 292

1

Chemija

250

Anglų kalba

253 / 292

Istorija

141

Geografija

241

Pilietiškumo pagrindai

141

2

Matematika
138

Matematika
138

Chemija

250

Matematika
138

Kūno kultūra

264

3

Fizika

243

Biologija

238

Lietuvių kalba

287 / 281

Anglų kalba

253 / 292

Gimtoji kalba

147

4

Kūno kultūra

264

Dorinis ugdymas

276 / 242

Lietuvių kalba

287 / 281

Muzika

171

Lietuvių kalba

287 / 281

5

Anglų kalba

253 / 292

Gimtoji kalba

147

Matematika
138

Dailė

170

Lietuvių kalba

287 / 281

6

Gimtoji kalba

147

Istorija

141

Fizika

243

Technologijos

VSRC

Žmogaus sauga

250

7

Gimtoji kalba

147

Lietuvių kalba

287 / 281

Informacinės technologijos

220 / 222

Technologijos

VSRC

 
   

Klasės valandėlė

242

     

 

10C klasė     Klasės auklėtoja Teresa Zubova (142 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Dalykas

kab.

Antradienis

Dalykas

kab.

Trečiadienis

Dalykas

kab.

Ketvirtadienis

Dalykas

kab.

Penktadienis

Dalykas

kab.

0

Kons. pamoka (Lietuvių k.)

281

Kons. pamoka (Fizika)

243

Modulis/Kons./Kons.   (Liet.)/ (Chemija)/(Mat.)

281 / 250 / 138

Kons. pamoka (Lietuvių k.)

142

 

Kons. pamoka (Anglų k.)

288

1

Lietuvių kalba

281 / 142

Muzika

171

Matematika

136

Matematika

136

Biologija

238

2

Lietuvių kalba

281 / 142

Dorinis ugdymas

276 / 242

Istorija

141

Geografija

241

Lietuvių kalba

281 / 142

3

Kūno kultūra

264

Gimtoji kalba

247

Dailė

170

Informacinės technologijos

220 / 222

Lietuvių kalba

281 / 142

4

Matematika

136

Gimtoji kalba

247

Anglų kalba

288 / 292

Anglų kalba

288 / 292

Matematika

136

5

Gimtoji kalba

247

Fizika

243

Pilietiškumo pagrindai

141

Chemija

250

Fizika

243

6

Istorija

141

Kūno kultūra

264

Lietuvių kalba

281 / 142

Technologijos

VSRC

Gimtoji kalba

247

7

Anglų kalba

288 / 292

Chemija

250

Žmogaus sauga

250

Technologijos

VSRC

Klasės valandėlė

243

8    

Kons. pamoka      (Rusų k.)

247