Tel./faks (8 5) 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Pamokų tvarkaraštis

 

Vilniaus „Ateities“ mokyklos pamokų tvarkaraštis 2021 – 2022 m.m.

 

 

0A 0B 1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C
4A 4B 4C 5A 5B 5C 6A 6B 6C 6D 7A
7B 7C 8A 8B 8C 9A 9B 9C 10A 10B  

 


 

0A klasė     Klasės auklėtoja Tatjana Levina (218 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

8.00-8.50

Individuali veikla su vaikais

8.50-9.25

Lietuvių kalba Kūno kultūra Kūno kultūra Šokis Muzika

9.45-10.20

Lietuvių kalba

Muzika Logopedė Logopedė Dailė ir darbeliai

10.30-11.05

Matematika

Pasaulio pažinimas Gimtoji kalba Gimtoji kalba Matematika

11.15-11.50

Gimtoji kalba

Dailė ir darbeliai Matematika Gimtoji kalba Gimtoji kalba

12.00-12.35

Gimtoji kalba

Matematika Gimtoji kalba Matematika  
12.35-14.30 Individuali veikla su vaikais

 

1A klasė     Klasės auklėtoja Irina Šaranova (105 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

      Konsultacinė pamoka    
1 Gimtoji kalba Gimtoji kalba Lietuvių kalba Gimtoji kalba Lietuvių kalba

2

Gimtoji kalba Gimtoji kalba Lietuvių kalba Gimtoji kalba Lietuvių kalba

3

Muzika Matematika Dorinis ugdymas Šokis Matematika

4

Muzika Matematika Kūno kultūra Matematika Gimtoji kalba

5

Pasaulio pažinimas Dailė ir darbeliai Kūno kultūra Lietuvių kalba Pasaulio pažinimas

6

Klasės valandėlė Dailė ir darbeliai      

 

1B klasė     Klasės auklėtoja Teresa Ustinovič (108 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

0       Klasės valandėlė  

1

Gimtoji kalba Matematika Gimtoji kalba Lietuvių kalba Matematika

2

Gimtoji kalba Gimtoji kalba Matematika Lietuvių kalba Gimtoji kalba

3

Lietuvių kalba Muzika Dorinis ugdymas Matematika Lietuvių kalba

4

Lietuvių kalba Muzika Kūno kultūra Gimtoji kalba Gimtoji kalba

5

Dailė ir darbeliai Pasaulio pažinimas Kūno kultūra Šokis Pasaulio pažinimas

6

Dailė ir darbeliai Konsultacinė pamoka      

 

1C klasė     Klasės auklėtoja Ana Ranceva  (225 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

0     Konsultacinė pamoka   Klasės valandėlė

1

Gimtoji kalba Pasaulio pažinimas Gimtoji kalba Matematika Gimtoji kalba

2

Gimtoji kalba Matematika Gimtoji kalba Gimtoji kalba Gimtoji kalba

3

Šokis Lietuvių kalba Dorinis ugdymas Lietuvių kalba Muzika

4

Matematika Lietuvių kalba Kūno kultūra Lietuvių kalba Muzika

5

Lietuvių kalba Dailė ir darbeliai Kūno kultūra Pasaulio pažinimas Matematika

6

  Dailė ir darbeliai  

 

 

 

2A klasė     Klasės auklėtoja Viktorija Kovger (113 kab.) 

Nr.

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

0  

Konsultacinė pamoka

    Klasės valandėlė

1

Gimtoji kalba Anglų kalba Dorinis ugdymas Gimtoji kalba Gimtoji kalba

2

Matematika Anglų kalba Kūno kultūra Gimtoji kalba Gimtoji kalba

3

Lietuvių kalba Matematika Lietuvių kalba Muzika Šokis

4

Lietuvių kalba Gimtoji kalba Lietuvių kalba Muzika Dailė ir darbeliai

5

Matematika Kūno kultūra Matematika Matematika Dailė ir darbeliai

6

Pasaulio pažinimas   Gimtoji kalba Pasaulio pažinimas  

 

2B klasė     Klasės auklėtoja Margarita Stankevič (107 kab.) 

Nr.

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

0       Klasės valandėlė Konsultacinė pamoka

1

Lietuvių kalba Lietuvių kalba Dorinis ugdymas Muzika Gimtoji kalba

2

Lietuvių kalba Lietuvių kalba Kūno kultūra Muzika Gimtoji kalba

3

Matematika Matematika Anglų kalba Gimtoji kalba Matematika

4

Matematika Matematika Anglų kalba Gimtoji kalba Šokis

5

Gimtoji kalba Gimtoji kalba Gimtoji kalba Kūno kultūra Pasaulio pažinimas

6

Pasaulio pažinimas Dailė ir darbeliai Dailė ir darbeliai    

 

2C klasė     Klasės auklėtoja Jelena Pipirienė (227 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

0   Konsultacinė pamoka      

1

Gimtoji kalba Matematika Dorinis ugdymas Muzika Anglų kalba

2

Matematika Gimtoji kalba Kūno kultūra Muzika Anglų kalba

3

Gimtoji kalba Gimtoji kalba Lietuvių kalba Matematika Matematika

4

Šokis Pasaulio pažinimas Lietuvių kalba Gimtoji kalba Gimtoji kalba

5

Dailė ir darbeliai Lietuvių kalba Matematika Gimtoji kalba Kūno kultūra

6

Dailė ir darbeliai Lietuvių kalba Pasaulio pažinimas Klasės valandėlė  

 

3A klasė     Klasės auklėtoja Jelena Semenovič (106/1 kab.) 

Nr.

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

0         Klasės valandėlė

1

Gimtoji kalba Kūno kultūra Lietuvių kalba Gimtoji kalba Gimtoji kalba

2

Gimtoji kalba Kūno kultūra Lietuvių kalba Dailė ir darbeliai Gimtoji kalba

3

Muzika Lietuvių kalba Gimtoji kalba Dailė ir darbeliai Anglų kalba

4

Muzika Lietuvių kalba Gimtoji kalba Šokis Anglų kalba

5

Matematika Pasaulio pažinimas Matematika Matematika Matematika

6

Pasaulio pažinimas   Dorinis ugdymas Lietuvių kalba Konsultacinė pamoka

 

3B klasė     Klasės auklėtoja Ana Jankovskaja (109 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

0       Konsultacinė pamoka Klasės valandėlė

1

Lietuvių kalba Matematika Muzika Matematika Gimtoji kalba

2

Lietuvių kalba Gimtoji kalba Muzika Lietuvių kalba Gimtoji kalba

3

Matematika Anglų kalba Matematika Lietuvių kalba Lietuvių kalba

4

Gimtoji kalba Anglų kalba Dorinis ugdymas Gimtoji kalba Pasaulio pažinimas

5

Gimtoji kalba Kūno kultūra Dailė ir darbeliai Gimtoji kalba Šokis

6

Pasaulio pažinimas Kūno kultūra Dailė ir darbeliai    

 

3C klasė     Klasės auklėtoja Viktorija Sadovskaja (229 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

0 Konsultacinė pamoka     Klasės valandėlė  

1

Gimtoji kalba Matematika Matematika Gimtoji kalba Lietuvių kalba

2

Matematika Gimtoji kalba Gimtoji kalba Šokis Lietuvių kalba

3

Anglų kalba Kūno kultūra Gimtoji kalba Dailė ir darbeliai Gimtoji kalba

4

Anglų kalba Kūno kultūra Dorinis ugdymas Dailė ir darbeliai Gimtoji kalba

5

Pasaulio pažinimas Muzika Lietuvių kalba Matematika Pasaulio pažinimas

6

Lietuvių kalba Muzika Lietuvių kalba    

 

4A klasė     Klasės auklėtoja Liudmila Triščenko (106 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

0         Konsultacinė pamoka

1

Anglų kalba Lietuvių kalba Matematika Kūno kultūra Matematika

2

Anglų kalba Lietuvių kalba Gimtoji kalba Gimtoji kalba Gimtoji kalba

3

Matematika Matematika Lietuvių kalba Gimtoji kalba Muzika

4

Gimtoji kalba Gimtoji kalba Lietuvių kalba Matematika Muzika

5

Šokis Gimtoji kalba Dorinis ugdymas Pasaulio pažinimas Dailė ir darbeliai

6

Klasės valandėlė Pasaulio pažinimas Kūno kultūra Lietuvių kalba  

 

4B klasė     Klasės auklėtoja Svetlana Chizovec (115 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

0       Konsultacinė pamoka Klasės valandėlė

1

Kūno kultūra Muzika Anglų kalba Gimtoji kalba Matematika

2

Matematika Muzika Anglų kalba Gimtoji kalba Šokis

3

Gimtoji kalba Matematika Kūno kultūra Matematika Gimtoji kalba

4

Gimtoji kalba Gimtoji kalba Matematika Lietuvių kalba Gimtoji kalba

5

Lietuvių kalba Lietuvių kalba Dorinis ugdymas Lietuvių kalba Pasaulio pažinimas

6

Dailė ir darbeliai Lietuvių kalba Pasaulio pažinimas    

 

4C klasė     Klasės auklėtoja Tereza Mackelo (114 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

0     Konsultacinė pamoka    

1

Matematika Gimtoji kalba Gimtoji kalba Gimtoji kalba Matematika

2

Šokis Gimtoji kalba Dorinis ugdymas Gimtoji kalba Pasaulio pažinimas

3

Gimtoji kalba Muzika Kūno kultūra Anglų kalba Dailė ir darbeliai

4

Gimtoji kalba Muzika Matematika Anglų kalba Lietuvių kalba

5

Pasaulio pažinimas Matematika Lietuvių kalba Matematika Lietuvių kalba

6

Lietuvių kalba Klasės valandėlė Lietuvių kalba Kūno kultūra  

 

4D klasė     Klasės auklėtoja Irina Grigorieva (232 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

0       Klasės valandėlė Konsultacinė pamoka

1

Gimtoji kalba Gimtoji kalba Gimtoji kalba Lietuvių kalba Šokis
2

Gimtoji kalba

Gimtoji kalba Dorinis ugdymas Gimtoji kalba Pasaulio pažinimas

3

Lietuvių kalba Matematika Matematika Matematika Gimtoji kalba

4

Lietuvių kalba Matematika Kūno kultūra Matematika Lietuvių kalba

5

Pasaulio pažinimas Muzika Anglų kalba Dailė ir darbeliai Lietuvių kalba

6

Kūno kultūra Muzika Anglų kalba    

 

5A klasė     Klasės auklėtojas Jurijus Tarakanovas (177 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Dalykas

kab.

Antradienis

Dalykas

kab.

Trečiadienis

Dalykas

kab.

Ketvirtadienis

Dalykas

kab.

Penktadienis

Dalykas

kab.

0

Klasės valandėlė

 

Kons. pamoka (Anglų k.)

290

Modulis (Lietuvių k.)

285

 

1

Lietuvių kalba

177 / 235

Matematika

Lietuvių kalba

177 / 235

Gamta ir žmogus

Kūno kultūra

264

2

Lietuvių kalba

177 / 235

Matematika

Lietuvių kalba

177 / 235

Gamta ir žmogus

Dorinis ugdymas

177 / 170

3

Gimtoji kalba

Anglų kalba

177 / 253

Muzika

Anglų kalba

177 / 253

Matematika

4

Gimtoji kalba

Lietuvių kalba

177 / 235

Gimtoji kalba

Anglų kalba

177 / 253

Matematika

5

Kūno kultūra

264

Technologijos

172

Istorija

Informacinės technologijos

220 / 222

Gimtoji kalba

6

Kūno kultūra

264

Technologijos

172

Istorija Dailė Gimtoji kalba

7

Kons. pamoka (Matematika)

137

Kons. pamoka (Lietuvių k.)

 

 

 

 

5B klasė     Klasės auklėtoja Irina Maslak (247 kab.) Natalija Kirilova (147 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Dalykas

kab.

Antradienis

Dalykas

kab.

Trečiadienis

Dalykas

kab.

Ketvirtadienis

Dalykas

kab.

Penktadienis

Dalykas

kab.

0

 

 

Kons. pamoka (Anglų k.)

290

Modulis (Lietuvių k.)

285

Kons. pamoka (Matematika)

1

Lietuvių kalba

147 / 254

Anglų kalba

290 / 147

Lietuvių kalba

147 / 254

Matematika

Dorinis ugdymas

147 / 170

2

Lietuvių kalba

147 / 254

Anglų kalba

290 / 147

Lietuvių kalba

147 / 254

Matematika

Kūno kultūra

264

3

Kūno kultūra

264

Matematika Gimtoji kalba

Technologijos

172

Informacinės technologijos

220 / 222

4

Kūno kultūra

264

Matematika Gimtoji kalba

Technologijos

172

Anglų kalba

290 / 147

5

Gimtoji kalba

Istorija

Gamta ir žmogus

238

Lietuvių kalba

147 / 254

Dailė

6

Gimtoji kalba

Istorija

Gamta ir žmogus

238

Gimtoji kalba Muzika

7

Klasės valandėlė

 

 

 

 

 

5C klasė     Klasės auklėtojas Jelena Ignatovič (285 kab.) Ruslan Senkevič (276 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Dalykas

kab.

Antradienis

Dalykas

kab.

Trečiadienis

Dalykas

kab.

Ketvirtadienis

Dalykas

kab.

Penktadienis

Dalykas

kab.

0

 

 

Kons. pamoka (Anglų k.)

290

Modulis (Lietuvių k.)

285

Klasės valandėlė

1

Kūno kultūra

264

Istorija Matematika Gimtoji kalba Dailė

2

Kūno kultūra

264

Istorija Matematika Gimtoji kalba

Anglų kalba

276 / 253

3

Lietuvių kalba

276 / 254

Gimtoji kalba

Lietuvių kalba

276 / 254

Lietuvių kalba

276 / 254

Anglų kalba

276 / 253

4

Lietuvių kalba

276 / 254

Gimtoji kalba

Informacinės technologijos

220 / 222

Lietuvių kalba

276 / 254

Gamta ir žmogus

238

5

Matematika

Kūno kultūra

264

Anglų kalba

276 / 253

Technologijos

172

Gamta ir žmogus

238

6

Matematika

Dorinis ugdymas

276 / 170

Muzika

Technologijos

172

Gimtoji kalba

7

Kons. pamoka (Liet.)/(Mat.)

276 / 137

 

 

 

 

 

5D klasė     Klasės auklėtoja Olga Ulevičiūtė (137 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Dalykas

kab.

Antradienis

Dalykas

kab.

Trečiadienis

Dalykas

kab.

Ketvirtadienis

Dalykas

kab.

Penktadienis

Dalykas

kab.

0

 

 

Kons. pamoka (Anglų k.)

290

Modulis (Lietuvių k.)

285

Klasės valandėlė

1

Dorinis ugdymas

137 / 170

Dailė Istorija

Anglų kalba

137

Lietuvių kalba

137 / 254

2

Anglų kalba

137

Lietuvių kalba

137 / 254

Istorija

Anglų kalba

137

Lietuvių kalba

137 / 254

3

Gimtoji kalba

Lietuvių kalba

137 / 254

Matematika Matematika

Kūno kultūra

264

4

Gimtoji kalba

Kūno kultūra

264

Matematika Matematika

Kūno kultūra

264

5

Gamta ir žmogus

238

Informacinės technologijos

220 / 222

Technologijos

172

Lietuvių kalba

137 / 254

Gimtoji kalba

6

Gamta ir žmogus

238

Gimtoji kalba

Technologijos

172

Muzika Gimtoji kalba

7

Kons. pamoka (Matematika)

137

Kons. pamoka (Lietuvių k.)

137

 

 

 

 

6A klasė     Klasės auklėtoja Agata Butnorienė (279 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Dalykas

kab.

Antradienis

Dalykas

kab.

Trečiadienis

Dalykas

kab.

Ketvirtadienis

Dalykas

kab.

Penktadienis

Dalykas

kab.

0

Klasės valandėlė

Kons. pamoka (Anglų k.)

274

Kons. pamoka (Matematika)

136

Kons. pamoka (Lietuvių k.)

279

Modulis (Lietuvių k.)

279

1

Anglų / Lietuvių

288 / 279

Gimtoji kalba Gimtoji kalba

Gamta ir žmogus

238

Kūno kultūra

264

2

Lietuvių / Anglų

279 / 288

Gimtoji kalba Istorija

Gamta ir žmogus

238

Žmogaus sauga

3

Anglų / Lietuvių

292 / 279

Technologijos

172

Istorija

Info tech / Lietuvių

222 / 279

Matematika

4

Lietuvių / Anglų

279 / 292

Technologijos

172

Geografija

Info tech / Lietuvių

220 / 279

Matematika

5

Kūno kultūra

264

Matematika Geografija

Tikyba / Lietuvių

170 / 279

Gimtoji kalba

6

Kūno kultūra

264

Matematika

Anglų / Lietuvių

292 / 279

Etikaa / Lietuvių

253 / 279

Gimtoji kalba

7

 

Muzika

Anglų / Lietuvių

288 / 279

Dailė

 

 

6B klasė     Klasės auklėtoja Violeta Antanavičiūtė (171 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Dalykas

kab.

Antradienis

Dalykas

kab.

Trečiadienis

Dalykas

kab.

Ketvirtadienis

Dalykas

kab.

Penktadienis

Dalykas

kab.

0

Klasės valandėlė

Kons. pamoka (Anglų k.)

274

Kons. pamoka (Liet.)/(Mat.)

279 / 136

 

Modulis (Lietuvių k.)

279

1

Matematika

Gimtoji kalba Matematika

Technologijos

172

Informacinės technologijos

220 / 222

2

Matematika

Gimtoji kalba Matematika

Technologijos

172

Kūno kultūra

264

3

Kūno kultūra

264

Dailė Gimtoji kalba Gimtoji kalba

Lietuvių kalba

281 / 171

4

Kūno kultūra

264

Anglų kalba

171 / 291

Lietuvių kalba

281 / 171

Gimtoji kalba

Lietuvių kalba

281 / 171

5

Lietuvių kalba

281 / 171

Anglų kalba

171 / 291

Gamta ir žmogus

238

Anglų kalba

171 / 291

Dorinis ugdymas

171 / 170

6

Lietuvių kalba

281 / 171

Geografija

Gamta ir žmogus

238

Istorija Žmogaus sauga

7

 

Geografija

Muzika

Istorija

 

 

6C klasė     Klasės auklėtoja Daniel Tučkovskij (140 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Dalykas

kab.

Antradienis

Dalykas

kab.

Trečiadienis

Dalykas

kab.

Ketvirtadienis

Dalykas

kab.

Penktadienis

Dalykas

kab.

0

Kons. pamoka (Lietuvių k.)

140

Kons. pamoka (Anglų k.)

274

Kons. pamoka (Matematika)

136

 

Modulis (Lietuvių k.)

279

1

Kūno kultūra

264

Lietuvių kalba

140 / 287

Technologijos

172

Istorija

Lietuvių kalba

140 / 287

2

Kūno kultūra

264

Lietuvių kalba

140 / 287

Technologijos

172

Istorija

Lietuvių kalba

140 / 287

3

Gimtoji kalba

Matematika Matematika Gimtoji kalba Geografija

4

Gimtoji kalba

Matematika Matematika Gimtoji kalba Geografija

5

Anglų kalba

140 / 292

Kūno kultūra

264

Gimtoji kalba

Anglų kalba

140 / 292

Muzika

6

Anglų kalba

140 / 292

Gamta ir žmogus

238

Lietuvių kalba

140 / 287

Žmogaus sauga Dailė

7

 

Gamta ir žmogus

238

Informacinės technologijos

220 / 222

Dorinis ugdymas

140 / 170

Klasės valandėlė

 

7A klasė     Klasės auklėtoja Ana Koltan (138 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Dalykas

kab.

Antradienis

Dalykas

kab.

Trečiadienis

Dalykas

kab.

Ketvirtadienis

Dalykas

kab.

Penktadienis

Dalykas

kab.

0

 

Kons. pamoka (Liet.)/(Mat.)/(Angl.)

281 / 138 / 253

 

 

Modulis (Lietuvių k.)

281

1

Matematika

Geografija Gimtoji kalba

Lietuviių k.

138 / 281

Lietuviių k.

138 / 281

2

Matematika

Lietuviių k.

138 / 281

Gimtoji kalba Gimtoji kalba

Lietuviių k.

138 / 281

3

Anglų kalba

138 / 291

Lietuviių k.

138 / 281

Anglų kalba

138 / 291

Matematika

Technologijos

172

4

Dorinis ugdymas

138 / 170

Biologija

238

Anglų kalba

138 / 291

Matematika

Technologijos

172

5

Gimtoji kalba

Biologija

238

Informacinės technologijos

220 / 222

Geografija Istorija

6

Gimtoji kalba

Dailė Muzika

Kūno kultūra

264

Istorija

7

Kūno kultūra

264

 

Fizika

243

Kūno kultūra

264

Klasės valandėlė


7B klasė     Klasės auklėtoja Ona Jankauskaitė (148 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Dalykas

kab.

Antradienis

Dalykas

kab.

Trečiadienis

Dalykas

kab.

Ketvirtadienis

Dalykas

kab.

Penktadienis

Dalykas

kab.

0

Kons. pamoka (Lietuvių k.)

148

Kons. pamoka (Anglų k.)

253

Kons. pamoka (Matematika)

148

 

Modulis (Lietuvių k.)

281

1

Gimtoji kalba

Fizika

243

Anglų kalba

288 / 148

Lietuvių kalba

148 / 287

Matematika

2

Gimtoji kalba

Dailė

Anglų kalba

288 / 148

Lietuvių kalba

148 / 287

Matematika

3

Matematika

Gimtoji kalba

Biologija

238

Geografija

Kūno kultūra

264

4

Matematika

Kūno kultūra

264

Biologija

238

Istorija

Kūno kultūra

264

5

Anglų kalba

288 / 148

Lietuvių kalba

148 / 287

Gimtoji kalba Istorija

Lietuvių kalba

148 / 287

6

Technologijos

172

Lietuvių kalba

148 / 287

Gimtoji kalba Muzika Geografija

7

Technologijos

172

Dorinis ugdymas

148 / 170

Klasės valandėlė

Informacinės technologijos

220 / 222

 

 

7C klasė     Klasės auklėtoja Daniel Tučkovskij (140 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Dalykas

kab.

Antradienis

Dalykas

kab.

Trečiadienis

Dalykas

kab.

Ketvirtadienis

Dalykas

kab.

Penktadienis

Dalykas

kab.

0

Kons. pamoka (Biologija)

238

Kons. pamoka (Matematika)

136

 

Kons. pamoka (Lietuvių k.)

140

Kons./Modul. (Liet.)/(Liet.)

140 / 279

Kons. pamoka (Anglų k.)

274

1

Istorija

Matematika

Geografija

Lietuvių kalba

140 / 287

Informacinės technologijos

220 / 222

2

Istorija

Matematika Geografija

Lietuvių kalba

140 / 287

Biologija

238

3

Lietuvių kalba

140 / 287

Kūno kultūra

264

Lietuvių kalba

140 / 287

Gimtoji kalba

Biologija

238

4

Lietuvių kalba

140 / 287

Kūno kultūra

264

Technologijos

172

Gimtoji kalba

Kūno kultūra

264

5

Gimtoji kalba

Anglų kalba

274 / 292

Technologijos

172

Fizika

243

Matematika

6

Gimtoji kalba

Anglų kalba

274 / 292

Gimtoji kalba

Anglų kalba

274 / 292

Matematika

7

Muzika

Dailė  

Dorinis ugdymas

140 / 170

Klasės valandėlė

140


8A klasė     Klasės auklėtoja Ana Koltan (138 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Dalykas

kab.

Antradienis

Dalykas

kab.

Trečiadienis

Dalykas

kab.

Ketvirtadienis

Dalykas

kab.

Penktadienis

Dalykas

kab.

0

Kons./Kons. (Liet.)/(Biol.)

281 / 238

Kons./Kons. (Liet.)/(Matem.)

253 / 138

Kons. pamoka (Anglų k.)

253

Modulis  (Lietuvių k.)

254

 

1

Lietuviių k.

138 / 281

Dorinis ugdymas

138 / 170

Lietuviių k.

138 / 281

Anglų kalba

253 / 291

Biologija

238

2

Lietuviių k.

138 / 281

Lietuviių k.

138 / 281

Lietuviių k.

138 / 281

Anglų kalba

253 / 291

Gimtoji kalba

3

Kūno kultūra

264

Geografija

Chemija

250

Gimtoji kalba Gimtoji kalba

4

Kūno kultūra

264

Geografija

Chemija

250

Gimtoji kalba Dailė

5

Gimtoji kalba

Technologijos

172

Muzika Žmogaus sauga Matematika

6

Istorija

Anglų kalba

253 / 291

Matematika

Fizika

243

Matematika

7

Istorija

Kūno kultūra

264

Matematika

Fizika

243

Klasės valandėlė

138


8B klasė     Klasės auklėtoja Ona Jankauskaitė (148 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Dalykas

kab.

Antradienis

Dalykas

kab.

Trečiadienis

Dalykas

kab.

Ketvirtadienis

Dalykas

kab.

Penktadienis

Dalykas

kab.

0

Kons. pamoka (Biologija)

238

 

Kons./Kons. (Angl.)/(Matem.)

253 / 148

Kons./Kons./Modul. (Liet.)/(Liet.)/(Liet.)

148 / 287 / 254

Klasės valandėlė

148

1

Gimtoji kalba

Matematika Gimtoji kalba Matematika

Lietuvių kalba

148 / 287

2

Gimtoji kalba

Matematika Gimtoji kalba Matematika

Lietuvių kalba

148 / 287

3

Kūno kultūra

264

Gimtoji kalba Istorija

Anglų kalba

288 / 253

Fizika

243

4

Kūno kultūra

264

Anglų kalba

288 / 253

Istorija Žmogaus sauga

Fizika

243

5

Chemija

250

Anglų kalba

288 / 253

Lietuvių kalba

148 / 287

Technologijos

172

Geografija

6

Chemija

250

Dorinis ugdymas

148 / 170

Lietuvių kalba

148 / 287

Lietuvių kalba

148 / 287

Geografija

7

Muzika

Kūno kultūra

264

Dailė

Biologija

238

 

 

8C klasė     Klasės auklėtoja Sofija Smirnova (241 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Dalykas

kab.

Antradienis

Dalykas

kab.

Trečiadienis

Dalykas

kab.

Ketvirtadienis

Dalykas

kab.

Penktadienis

Dalykas

kab.

0

Kons. pamoka (Biologija)

238

Kons./Kons. (Liet.)/(Matem.)

241 / 138

Kons. pamoka (Anglų k.)

253

Modulis  (Lietuvių k.)

254

Kons. pamoka (Lietuvių k.)

241

1

Matematika

Fizika

243

Matematika

Kūno kultūra

264

Gimtoji kalba

2

Matematika

Fizika

243

Matematika

Kūno kultūra

264

Gimtoji kalba

3

Gimtoji kalba

Geografija Gimtoji kalba

Lietuvių kalba

281 / 241

Dorinis ugdymas

241 / 170

4

Gimtoji kalba

Geografija Istorija

Anglų kalba

291 / 241

Biologija

238

5

Anglų kalba

291 / 241

Lietuvių kalba

281 / 241

Istorija

Anglų kalba

291 / 241

Biologija

238

6

Muzika

Lietuvių kalba

281 / 241

Dailė

Chemija

250

Lietuvių kalba

281 / 241

7

Kūno kultūra

264

Technologijos

172

Žmogaus sauga

Chemija

250

Klasės valandėlė

241

 

9A klasė     Klasės auklėtojas Jurijus Tarakanovas (284 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Dalykas

kab.

Antradienis

Dalykas

kab.

Trečiadienis

Dalykas

kab.

Ketvirtadienis

Dalykas

kab.

Penktadienis

Dalykas

kab.

0

Kons. pamoka (Lietuvių k.)

284

Modulis  (Lietuvių k.)

281

Kons. pamoka (Anglų k.)

292

Kons. pamoka (Fizika)

243

Kons./Kons. (Liet.)/(Chemija)

287 / 250

1

Gimtoji kalba

Anglų kalba

292

Fizika

243

Lietuvių kalba

287 / 284

Dailė

2

Gimtoji kalba

Informacinės technologijos

220 / 222

Fizika

243

Lietuvių kalba

287 / 284

Matematika

3

Istorija

Matematika

Anglų kalba

292

Lietuvių kalba

287 / 284

Chemija

250

4

Istorija

Matematika

Anglų kalba

292

Gimtoji kalba

Chemija

250

5

Biologija

238

Lietuvių kalba

287 / 284

Geografija Gimtoji kalba

Kūno kultūra

264

6

Biologija

238

Lietuvių kalba

287 / 284

Geografija Matematika

Kūno kultūra

264

7

Dorinis ugdymas

284 / 170

Ekonomika Muzika

Technologijos

VSRC

Klasės valandėlė

284

 

9B klasė     Klasės auklėtoja Antonina Voroncova (242 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Dalykas

kab.

Antradienis

Dalykas

kab.

Trečiadienis

Dalykas

kab.

Ketvirtadienis

Dalykas

kab.

Penktadienis

Dalykas

kab.

0

Kons. pamoka (Lietuvių k.)

242

Modulis  (Lietuvių k.)

281

Kons./Kons. (Anglų)/(Matem.)

288 / 242

Kons. pamoka (Fizika)

243

Kons./Kons. (Liet.)/(Chemija)

287 / 250

1

Gimtoji kalba

Chemija

250

Anglų kalba

242 / 292

Biologija

238

Gimtoji kalba

2

Dorinis ugdymas

170 / 242

Chemija

250

Anglų kalba

242 / 292

Biologija

238

Anglų kalba

242 / 292

3

Matematika

Fizika

243

Matematika

Lietuvių kalba

242 / 287

Lietuvių kalba

242 / 287

4

Matematika

Fizika

243

Matematika

Lietuvių kalba

242 / 287

Lietuvių kalba

242 / 287

5

Muzika Gimtoji kalba Istorija Dailė

Kūno kultūra

264

6

Geografija

Gimtoji kalba Istorija Ekonomika

Kūno kultūra

264

7

Geografija

Pilietiškumo pagrindai

Informacinės technologijos

220 / 222

Technologijos

VSRC

Klasės valandėlė

242

 

9C klasė     Klasės auklėtoja Teresa Zubova (142 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Dalykas

kab.

Antradienis

Dalykas

kab.

Trečiadienis

Dalykas

kab.

Ketvirtadienis

Dalykas

kab.

Penktadienis

Dalykas

kab.

0

Kons. pamoka (Lietuvių k.)

281

Modulis  (Lietuvių k.)

281

Kons. pamoka (Anglų k.)

288

Kons. pamoka (Fizika)

243

Kons./Kons. (Matem.)/(Liet.)

142

1

Geografija

Istorija

Chemija

250

Kūno kultūra

264

Matematika

2

Geografija

 

Istorija

Chemija

250

Kūno kultūra

264

Matematika

3

Anglų kalba

288 / 142

Lietuvių kalba

281 / 142

Lietuvių kalba

281 / 142

Fizika

243

Gimtoji kalba

4

Anglų kalba

288 / 142

Lietuvių kalba

281 / 142

Lietuvių kalba

281 / 142

Fizika

243

Gimtoji kalba

5

Matematika

Matematika

Anglų kalba

288 / 142

Ekonomika

Biologija

238

6

Informacinės technologijos

220 / 222

Gimtoji kalba

Dailė

Dorinis ugdymas

254 / 142

Biologija

238

7

Pilietiškumo pagrindai

Gimtoji kalba

Muzika

Technologijos

VSRC

Klasės valandėlė

142

 

10A klasė     Klasės auklėtoja Danuta Lisovskaja (136 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Dalykas

kab.

Antradienis

Dalykas

kab.

Trečiadienis

Dalykas

kab.

Ketvirtadienis

Dalykas

kab.

Penktadienis

Dalykas

kab.

0

Kons. pamoka (Matematika)

136

Kons. pamoka (Gimtoji k.)

136

Modulis/Kons. (Liet.)/(Anglų)

235 / 290

Kons. pamoka (Fizika)

243

Kons./Kons. (Liet.)/(Chemija)

281 / 250

1

Fizika

243

Lietuvių kalba

281 / 136

Anglų kalba

136 / 290

Pilietiškumo pagrindai

Lietuvių kalba

281 / 136

2

Fizika

243

Geografija

Anglų kalba

136 / 290

Pilietiškumo pagrindai

Lietuvių kalba

281 / 136

3

Matematika

Gimtoji kalba Matematika Matematika Gimtoji kalba

4

Matematika

Gimtoji kalba

Informacinės technologijos

220 / 222

Dorinis ugdymas

136 / 170

Gimtoji kalba

5

Lietuvių kalba

281 / 136

Anglų kalba

136 / 290

Dailė Istorija Istorija

6

Lietuvių kalba

281 / 136

Chemija

250

Technologijos

VSRC

Kūno kultūra

264

Muzika

7

Biologija

238

Chemija

250

Technologijos

VSRC

Kūno kultūra

264

Klasės valandėlė

136

 

10B klasė     Klasės auklėtoja Svetlana Tretjakova (146 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Dalykas

kab.

Antradienis

Dalykas

kab.

Trečiadienis

Dalykas

kab.

Ketvirtadienis

Dalykas

kab.

Penktadienis

Dalykas

kab.

0

Kons. pamoka (Matematika)

136

 

Modulis/Kons. (Liet.)/(Anglų)

235 / 291

Kons. pamoka (Fizika)

243

Kons./Kons./Kons. (Liet.)/(Rusų)/(Chem.)

281 / 146 / 250

1

Dorinis ugdymas

146 / 170

Gimtoji kalba Istorija

Lietuvių kalba

235 / 146

Chemija

250

2

Gimtoji kalba

Gimtoji kalba Istorija

Lietuvių kalba

235 / 146

Chemija

250

3

Lietuvių kalba

235 / 146

Biologija

238

Lietuvių kalba

235 / 146

Anglų kalba

146 / 290

Informacinės technologijos

220 / 222

4

Lietuvių kalba

235 / 146

Dailė

Anglų kalba

146 / 290

Matematika

Kūno kultūra

264

5

Fizika

243

Geografija

Anglų kalba

146 / 290

Matematika Gimtoji kalba

6

Fizika

243

Pilietiškumo pagrindai

Technologijos

VSRC

Kūno kultūra

264

Muzika

7

Matematika Pilietiškumo pagrindai

Technologijos

VSRC

Kūno kultūra

264

Klasės valandėlė

146