Tel./faks +370 5 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Mėnesių veiklos planai

2023 - 2024 MOKSLO METAI

 

PATVIRTINTA

Vilniaus „Ateities“ mokyklos

direktoriaus 2024-04-29

įsakymu Nr. V-39

 

VILNIAUS „ATEITIES“ MOKYKLOS

 

2024 M. GEGUŽĖS MĖN.

 

DARBO PLANAS

 

Eil. Nr.

RENGINYS

DIENA

VALANDA

VIETA

ATSAKINGAS ASMUO

PASTABOS

1.

METODINĖ VEIKLA

1.1.

Dalyvavimas įtraukiojo ugdymo ilgalaikėje programoje:

Mokymai „Universalaus dizaino mokymuisi principų taikymas mokykloje“ Virtualus vizitas į Espoo International school Suomijoje

Balandžio 2 d. – spalio 16 d.

 

7 d.

 

 

 

15:00-16:00

Nuotoliniu būdu

https://www.ugdymo

meistrai.lt
 

 

  Dalyvavimas būtinas 
Mokymai „Vaikų turinčių foneminio suvokimo sutrikimą ugdymas“ 15 d. 15:00-17:00   Lektorė Diana Anušauskė-Švederauskienė  
Virtualus vizitas į Vilniaus Antano Vienuolio progimnaziją 21 d. 15:00-16:00      
Mokymai „Emocijų sutrikimai ir agresyvus elgesys. Kaip elgtis mokytojui?“ 28 d. 15:00-17:00  

Lektorė Darija Bambalaitė

 
1.2.

Metodinių grupių metinių ataskaitų rengimas ir pateikimas

Iki 31 d.    

A. Nijazova-Elsayed

J. Stručkienė

M/g pirmininkai
Atsiųsti kuruojančiai pavaduotojai
1.3. Miesto konkursai, projektai
1.3.1.

Vilniaus miesto tautinių bendrijų mokyklų pradinių klasių mokinių lietuvių kalbos meninio skaitymo konkursas „Gražiausi žodžiai mamai ir žemei“

Data tikslinama     R. Tichonova Pavel B., 4a
1.3.2. Dalyvavimas Edu Vilnius projekto pamokoje „Eduten pažangos iššūkis II“ 10-17 d.    

J. Ignatovič

A. Koltan
7a, 7b, 7c
1.4. Dalyvavimas seminaruose, konferencijose, programose, vertinimo komisijose
1.4.1.

MO muziejaus ir Britų tarybos projektas - mokymai

„Bendrųjų kompetencijų ugdymas pasitelkiant vizualinio mąstymo strategiją“
2, 10, 17, 23 d.     V. Antanavičiūtė  
1.4.2.

Vaikų emocinių ir elgesio problemų prevencijos programos „Zipio draugai“ baigiamieji seminarai

9 d. 12:30-15:30 Šv. Ignoto g. 5, 260 kabinetas J. Pipirienė  
10 d. M. Stankevič  
1.4.3.

Dalyvavimas konferencijoje „Bendraujant įtraukties kalba: nacionalinių konsultavimo centrų dialogo diena“

9 d. 10:00-15:20 Ateities g. 44 J. Stručkienė  
1.4.4. Nacionalinio diktanto (LRT) vertintoja 11 d.     A. Lesauskienė  
1.4.5. Vaikų emocinių ir elgesio problemų prevencijos programos „Obuolio draugai“ baigiamieji seminarai 15 d. 13:30-16:30 Šv. Ignoto g. 5, 260 kabinetas

A. Jankovskaja

K. Domanska

V. Sadovskaja

J. Semenovič
 

2.

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS IR INSPEKTAVIMAS

2.1. Atviros pamokos 
2.1.1. Atvira pasaulio pažinimo pamoka „Paprasčiausių elektros grandinių tyrimas“ 13 d. 5 pamoka 105 I. Šaranova 4a
2.1.2. Atvira pasaulio pažinimo pamoka „Bestuburių tyrinėjimas. Pažintis su slieku“ 16 d. 6 pamoka 225 A. Ranceva 4c
2.1.3. Atvira integruota pamoka už mokyklos ribų „Sukilimas 1830-1831 ir Mickevičiaus vaidmuo jame“ 23 d. 6-7 pamokos  

N. Kirilova

D. Tučkovskij
8b, 9c
2.2. Vilnius yra mokykla
2.2.1. Daiktavardžių linksniavimas. Pasakos kūrimas 2 d. 1-2 pamoka Vilniaus Cedrono aukštupio kraštovaizdžio draustinis I. Maslak 5b
2.2.2. I am what I eat 10 d.     I. Jerofejeva 7a
2.2.3. Piešiame trupmenas 14 d. 3 pamoka  

D. Lisovskaja

6a
2.2.4. Piešiame trupmenas 16 d. 5 pamoka   O. Ulevičiūtė 5a
2.2.5. Vilnius yra mokykla 23 d.     S. Nanevič 3b
2.2.6. Privaloma ar draudžiama? 23 d. 6 pamoka   I. Jerofejeva 4a
2.3. Pamokos / integruotos pamokos už klasės, mokyklos ribų
2.3.1. Pamoka-edukacinis užsiėmimas Okupacijų ir laisvės kovų muziejuje 2 d.

10:30-15:00

10:30-15:00

10:30-12:30
 

A. Butnorienė

O. Jankauskaitė

J. Kudirkienė

9b, 9c

9b

9c
2.3.2. Pamoka Planning a holiday 6 d. 1 pamoka   I. Jerofejeva 9c
2.3.3. Pamoka Geležinkelių muziejuje 8 d. 9:15   A. Ranceva 4c
2.3.4. Pamoka-edukacinis užsiėmimas V. Krėvės - Mickevičiaus memorialiniame muziejuje 8 d. 13:00-14:30   J. Kudirkienė 8c
2.3.5. Pamoka-edukacinis užsiėmimas „Nykstantys gyvūnai ir jų išsaugojimo galimybės“ 20 d.   Kauno zoologijos sodas

A. Ranceva

4c
Pamoka-edukacinis užsiėmimas „Vabzdžių karalystėje“ A. Jankovskaja 2b
2.4. Edukacinės pamokos
2.4.1.

Edukacinė pamoka „Smėlio atvirukai“

2 d.

9:00-10:00

10:00-11:00

11:00-12:00

12:00-13:00

13:00-14:00
 

T. Mackelo

J. Motkina

J. Pipirienė

R. Yakubova

T. Levina

3c

3b

1c

1d

PUG
2.4.2. Dargužių amatų centre edukacija „Kaip duonelė atsiranda?“ (Kultūros paso edukacija)  16 d. 8:45-14:00   T. Mackelo 3c
2.4.3. Edukacija Vilniaus zoologijos sode „Zoopark“ 22 d. 10:00 Verkių g. 27 M. Stankevič 1b
2.4.4. Edukacinė pamoka „Saldi edukacija“ 24 d.     J. Pipirienė 1c
2.5. PUPP
2.5.1. Lietuvių kalba ir literatūra (raštu) 8 d. 9:00-13:30 150

A. Nijazova-Elsayed

Vykdymo ir vertinimo komisijų nariai
Pagal atskirą direktoriaus įsakymą
9:00-12:00 220, 222
9 d. 9:00-12:00 220, 222
2.5.2.

Matematika

13 d. 9:00-11:20 220, 222, 254

J. Stručkienė

Vykdymo ir vertinimo komisijų nariai
9:00-12:30 150
2.5.3. Gimtoji (rusų) kalba (raštu) 16 d.

9:00-11:30

I dalis

12:15-13:15

II dalis
220, 222

A. Nijazova-Elsayed

Vykdymo ir vertinimo komisijų nariai
 

9.00-12:45

I dalis

13:30-14:30

II dalis
150
17 d.

9:00-11:30

I dalis

12:15-13:15

II dalis
220, 222
2.6. PROJEKTAI
2.6.1.

Projektas „Demokratinis ugdymas Lietuvoje“. Vaiko dienos minėjimas 

17 d. 5-6 pamokos Stadionas

V. Sadovskaja

A. Ranceva
PUG, 1-4 kl.
2.6.2. Projektas „Kuo norėtum būti? Profesijos“ 2-17 d.   218 T. Levina PUG
2.6.3. Edukacinio projekto ,,Rusų liaudies ir literatūrinės pasakos“ pristatymas. Piešinių paroda 24 d.   Prie 107 kab. M. Stankevič 1b
2.6.4. Projektas „Demokratinis ugdymas Lietuvoje“. Akcija „Ant peties kūrybiškas krepšys“ 31 d.    

V. Sadovskaja

A. Ranceva
1-4 kl.
2.6.5. Projekto „H. K. Andersono pasakos“ pristatymas. Piešinių paroda Visą mėnesį   Prie 108 kab. T. Ustinovič 4b
2.7. Signalinių pažymių vedimas, jų aptarimas su mokiniais, individualūs pokalbiai su tėvais Iki 17 d.     Klasių vadovai Rizikos grupės mokinių sąrašus pateikti pavaduotojoms
2.8. Mokinių, atvykusių iš užsienio, lietuvių kalbos (II-ieji mokymosi metai) įskaita 23 d. 8:00 276

V. Kaužinienė

O. Valentienė
Įskaitos protokolus pateikti pavaduotojai
24 d. 245

A. Paulauskaitė

R. Tichonova
28 d. 148

O. Jankauskaitė

J. Stručkienė
30 d. 216

D. Ponomarenko

J. Kudirkienė
2.9. Mokinių, atvykusių iš užsienio, lietuvių kalbos (I-ieji mokymosi metai) įskaita 23 d. 8:00 279

A. Butnorienė

J. Stručkienė
2.10.

Visuotinis 1-10 klasių tėvų susirinkimas:

- tėvų supažindinimas su signaliniais III trimestro ir metiniais pažymiais;

- tėvų prašymų dėl mokinių tolimesnio mokymo (modulių, konsultacinių valandų, neformalaus ugdymo valandų) pateikimas
23 d. 17:30 171

Administracija

Tėvų komiteto pirmininkai
 
18:00-20:00 Klasių kabinetai

Administracija

Klasių vadovai

Mokytojai dalykininkai laukia tėvų kabinetuose.

Tėvų prašymus pateikti pavaduotojoms
2.11. TAMO dienyno patikrinimas, elektroninio dienyno pildymo analizė Iki 31 d.    

A. Nijazova-Elsayed

J. Stručkienė

I. Miler
 
2.12. Būsimų 5-ų klasių vadovų pamokų / klasių valandėlių lankymas 4-ose klasėse  Visą mėnesį  

105

108

225

A. Koltan

O. Jankauskaitė

E. Mikhneva

4a

4b

4c
2.13.

Istorijos, pilietiškumo pagrindų, dorinio ugdymo 5-10 klasių mokytojų praktinės veiklos stebėjimas, analizė.

Tikslas – aktyvų mokymą(si) skatinančių priemonių taikymas ugdyme, individualios pažangos stebėjimas
Visą mėnesį    

A. Nijazova-Elsayed

 
2.14. Konsultacinių pamokų stebėjimas 2-10 kl. Tikslas – pagalbos mokiniui organizavimas Visą mėnesį     J. Stručkienė  

3.

NEFORMALAUS UGDYMO IR KITI MOKYLOS RENGINIAI

3.1. Šventinis koncertas, skirtas Motinos dienai  2 d. 6 pamoka 171

M. Presnova

I. Gurejeva

J. Semenovič
2a
3.2.

Spektakliai

3.2.1. Teatralizuota pasaka „Princesė ir kiauliaganys“, skirta Motinos dienai paminėti  2 d. 6 pamoka Aktų salė A. Ranceva 4c
3.2.2. 4-tų klasių  projekto „H. K. Andersono pasakos“ pristatymas, spektaklis „Coliukė“ 3 d. 4 pamoka Aktų salė I. Šaranova

4a

Žiūrovai: 3-4 kl., tėvai
3.2.4. Teatralizuota pasaka „Princesė ir kiauliaganys“, skirta Motinos dienai paminėti 3 d. 4 pamoka 108 T. Ustinovič 4b
3.3. Respublikinis mokinių ir ikimokyklinukų festivalis „Linksmosios dažnutės 2024“ 10 d. 10:00 Aktų salė

N. Grudzinskienė

M. Presnova

N. Riabčuk

D. Tučkovskij

Techninis aprūpinimas:

P. Purpurovič,

K. Ostapenko

Budinti klasė 9c
3.4. Išvykos / kelionės
3.4.1. Išvyka į Klaipėdos jūrų muziejų 10 d. 6:00-22:00   I. Šaranova 4a
3.4.2. Pažintinė kelionė į Kauno zoologijos sodą 23 d.     T. Ustinovič 4b
3.4.3. Pažintinė kelionė traukiniu į Kauno zoologijos sodą 24 d.     T. Leškevič 6b
3.4.4. Pažintinė kelionė  į Čekiją-Vokietiją 29 d.- birželio 1 d.    

A. Butnorienė

O. Ulevičiūtė
9a, 8d, 8c
3.5. Šventinis koncertas, skirtas mokslo metų pabaigai 30 d. 10:40 Aktų salė

T. Levina

N. Grudzinskienė

I. Gurejeva
PUG 
3.6. 6-8 kl. mokinių technologijų darbų paroda „Valio! Atostogos“ Visą mėnesį     V. Antanavičiūtė 6-8 kl.
3.7. Skautai
3.7.1. Turistinis skautų žygis 1 d.     N. Stundžytė  
3.7.2. Skautai mini Šeimos dieną 18 d.     N. Stundžytė  

4.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

4.1. 1 klasių mokinių pakartotinio adaptacinio laikotarpio aptarimas 22 d. 8:15-8:40 150 T. Gvozdova  
4.2. VGK posėdis 29 d. 14:40 Direktoriaus kab.

A. Nijazova-Elsayed

VGK nariai
 

5.

KARJEROS UGDYMAS

5.1. Vizitas į LRT televiziją 29 d. 13:00 Konarskio g. 49 V. Antanavičiūtė 9b
5.2. Informacijos sklaida dėl renginių/ pažintinių UK vizitų su 8-10 klasių vadovais,  su I. Cizaukienės kuruojama žurnalistų grupe      

B. Radvilavičienė

Klasių vadovai
8-10 kl.Paruošė: J. Stručkienė

 

ANKSTESNIŲ MĖNESIŲ DARBO PLANAI

 

GEGUŽĖ

 

BALANDIS

 

KOVAS

 

VASARIS

 

SAUSIS