Tel./faks (8 5) 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Mėnesių veiklos planai

2022 - 2023 MOKSLO METAI

 

PATVIRTINTA

direktoriaus

įsakymu Nr. V-26

2022-02-28

 

VILNIAUS „ATEITIES“ MOKYKLOS

 

2023 M. KOVO MĖN.

 

DARBO PLANAS

 

Eil. Nr.

RENGINYS

DIENA

VALANDA

VIETA

ATSAKINGAS ASMUO

PASTABOS

 

II-ojo trimestro pabaiga – kovo 10 diena

Neformalaus ugdymo diena – Kovo 10 diena – Kultūros renginių ir muziejų diena, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti

1.

METODINĖ VEIKLA

1.1.

Susirinkimas „Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)“

1 d. 16:00 Teams

A. Nijazova-Elsayed

Metodinė taryba

UTA komandos nariai
Dalyvavimas būtinas
1.2. Demokratinis susirinkimas 13 d. 5 pamoka Aktų salė

A. Ranceva

V. Sadovskaja
1-4 klasės
1.3.

Pedagogų posėdis, skirtas II-ojo trimestro rezultatų aptarimui

14 d. 15:30 Teams

L. Kobrina

A. Nijazova-Elsyed

J. Stručkienė

I. Bačinskienė
Dalyvavimas būtinas (vyksta 6 pamokos pagal tvarkaraštį)
1.4. Gamtamokslinio ugdymo ir geografijos mokslo metodinės grupės susirinkimas 17 d. 15:30 Teams T. Zubova  
1.5.

Metodinės tarybos susirinkimas „Tvarkos aprašų atnaujinimas“

22 d. 12:30 Direktoriaus kabinetas

L. Kobrina

Metodinė taryba
 
1.6. Miesto olimpiados
1.6.1. Vilniaus miesto geografijos olimpiada (9–12 kl.) 21 d.     V. Guk

Artiom Šaranov, 10a

Kanstantsin Pauliuk, 10a

Artem Podolsky, 10b

Artem Jefimavičius, 9c
1.6.2. Vilniaus miesto 3-4 klasių mokinių rusų kalbos olimpiada 23 d. 13:00 Darželis-mokykla „Svaja“ M. Stankevič

1-2 mokiniai iš 3 klasės ir 1-2 mokiniai iš 4 klasės

1.6.3. Vilniaus miesto 2-4 klasių mokinių matematikos olimpiada Data tikslinama    

M. Stankevič

Po 1 mokinį iš 2, 3 ir 4 klasės
1.6.4. Vilniaus miesto 5-8 klasių mokinių matematikos olimpiada 29 d. 12:00

Tuskulėnų gimnazija

Emilijos Pliaterytės progimnazija

D. Lisovskaja

Matematikos mokytojai
Po 3 mokinius iš 5, 6, 7, 8 klasės
1.6.5. Vilniaus miesto 3-4 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiada 31 d. 10:00 Darželis-mokykla „Lokiukas“

M. Stankevič

Vienas 3 ir 4 kl. 
1.7. Tarptautiniai, respublikiniai, miesto konkursai
1.7.1. Vilniaus miesto 6 klasių matematikos konkursas „Skaičiuok ir mąstyk“ 14 d. 13:00-15:00 254

A. Nijazova-Elsayed

J. Ignatovič

A. Koltan

Karolina Radivilovičiūtė, 6b

Dominyka Miklaševičiūtė, 6a
1.7.2. Tarptautinis pradinių klasių mokinių kūrybinių darbų konkursas „Tvarus margutis“ Iki 17 d.     M. Stankevič 4b klasė
1.7.3. Respublikinis pradinių klasių mokinių piešinių konkursas „Gyvenimas pasakoje. Mano mėgstamiausias personažas“ Iki 20 d.    

M. Stankevič

4b klasė
1.7.4. Vyskupijos literatūros ir meno konkursas „Gėlės Gelbėtojui-2023“. Literatūrinė nominacija „Dievo meilės sparnai“ Iki 31 d.     M. Stankevič 4b klasė
1.7.5. KINGS kvalifikacinis olimpiadų etapas (matematika, anglų k., lietuvių k., informacinės technologijos, pasaulio pažinimas, logika) 1-12 d.    

O. Ulevičiūtė

Mokytojai dalykininkai
 
1.7.6. Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“ 16 d.     O. Ulevičiūtė Pagal atskirą direktoriaus įsakymą
1.7.7. Miesto tautinių bendrijų mokyklų konkursas, skirtas KNYGNEŠIO dienai, KNYGOS SKIRTUKAS (5-6, 7-8 kl.)  1-16 d.   I a. fojė

I. Fondienė

A. Lesauskienė

V. Antanavičiūtė

N. Riabčuk
 
1.8. Dalyvavimas mokymuose, seminaruose
1.8.1. NŠA įgyvendindama ESF projektą „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (per. Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-03-0001) organizuoja kvalifikacijos tobulinimo mokymus pasirengimui dirbti pagal atnaujintas bendrąsias programas 1, 8, 16, 29 d.  16:00  

S. Tretjakova

N. Kirilova

V. Antanavičiūtė
 
1.8.2.

Dalyvavimas Erasmus+ projekte „Training of Youth Multipliers on Peace and Human Rights Education“ Project name: MasterPEACE

8-16 d.   Atėnuose, Graikijoje J. Ignatovič  
1.8.3. Psichikos sveikatos kompetencijų stiprinimo mokymai 13 d. 16:00 Teams

A. Nijazova-Elsayed

O. Gric

M. Groza

V. Gruodienė

R. Guk

J. Ignatovič

I. Jerofejeva

N. Serova

J. Stručkienė
Paskutinis susitikimas
1.8.4. Dalyvavimas lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų 9-12/I-IV gimnazijos klasių mokiniams šalies etapo vertinimo komisijos darbe 16-17 d.   Druskininkų „Ryto“ gimnazija A. Lesauskienė  
1.8.5. Vilniaus miesto 5-8 klasių mokinių olimpiados vertinimas 30 d. 14:00 Tuskulėnų gimnazija

D. Lisovskaja

J. Ignatovič
 

2.

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS IR INSPEKTAVIMAS

2.1. II-ojo trimestro pažymių vedimas. Mokymosi kokybės analizė, lankomumas 10 d.    

A. Nijazova-Elsayed

J. Stručkienė

Klasių vadovai
Iki 9 d. 17.00 val. atnešti kuruojančiai pavaduotojai pasirašytas pažangumo suvestines
2.2. Matematikos PUPP bandomasis patikrinimas 13 d. 9:00-11:00

220

222

254

150

A. Nijazova-Elsayed

P. Purpurovič

K. Ostapenko

Vykdymo komisijų nariai

Klasių vadovai
Pagal atskirą direktoriaus įsakymą
2.3. Pamokos už klasės, mokyklos ribų
2.3.1. Nuotolinė edukacija iš ciklo „Žaliasis raštingumas“. Kūrybinės dirbtuvės „Kaziuko mugės dirbiniai“ 2 d. 10:00-10:45 114

T. Mackelo

V. Sadovskaja

2c klasė

1c klasė
2.3.2. Edukacinė pamoka „Сhačapuri kepimas“. Tikslas - ugdyti pažinimo ir menines kompetencijas per tautinių mažumų kulinarinį paveldą  16 d.     J. Pipirienė 4c klasė
2.4. Protmūšis 9c-10c kl.  17 d.

5-6 pam.

Aktų salė

S. Smirnova

T. Zubova

S. Kanapickienė
 
2.5.

Ekologinių pamokų ciklas: „Padėk Žemei išlikti“

Visą mėnesį Pamokų metu   Gamtamokslinio ugdymo grupės mokytojai 5-10 klasės
2.6. Mokyklinės olimpiados, konkursai
2.6.1. 2-4 klasių mokinių matematikos olimpiados I etapas mokykloje 2 d.

12:50–13:35

9:45–10:30

10:40–11:25

2 kl. 106

3 kl. 105

4 kl. 107

M. Stankevič

Pradinio ugdymo mokytojos
Po 3 mokinius iš kiekvienos 2, 3 ir 4 klasės
2.6.2 Meninio skaitymo konkursas ,,Gražiausi žodžiai mamai ir žemei“ 3 d. 3 pamoka 150

I. Fondienė

A. Paulauskaitė

5-6klasės

1-4 klasės
2.6.3. 3-4 klasių mokinių rusų kalbos olimpiados I etapas mokykloje 7 d.

12:50–13:35

10.40–11.25

3 kl. 225

4 kl. 227

M. Stankevič

Pradinio ugdymo mokytojos
Po 3 mokinius iš kiekvienos 3 ir 4 klasės
2.7. Pamokos kalbų laboratorijoje Visą mėnesį Pamokų metu (30 pamokų) 150 Kalbų mokytojai Pagal atskirą grafiką
2.8. Kontrolinių darbų grafiko laikymosi stebėsena Visą mėnesį    

A. Nijazova-Elsayed

J. Stručkienė
 
2.9.

Gamtamokslinio ugdymo ir geografijos 1-10 klasių mokytojų praktinės veiklos stebėjimas, analizė.

Tikslas – aktyvų mokymą(si) skatinančių priemonių taikymas ugdyme, individualios pažangos stebėjimas
Visą mėnesį    

A. Nijazova-Elsayed

J. Stručkienė

 

3.

NEFORMALAUS UGDYMO IR KITI MOKYLOS RENGINIAI

3.1. Išvyka į laikraščio „Obzor“ redakciją 2 d. 12:00   A. Ranceva

Tatjana Ruseckaja 10a

Artiom Šaranov 10 a

Danil Antoni 10b

Evelina Maskajeva 10b

Dajana Kuckevič 10b
3.2.

Šventinis koncertas, skirtas Tarptautinei moters dienai paminėti

8 d. 

5 pamoka

6 pamoka
Aktų salė

B. Kozlov

N. Grudzinskienė

M. Presnova

6-7 klasės

8-10 klasės
3.3. Renginys, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti 9 d.

5 pamoka

Aktų salė

I. Bačinskienė

O. Valentienė

Lietuvių k. mokytojai
 
3.4.

Neformalaus ugdymo diena - Kultūros renginių ir muziejų diena, skirta Lietuvos

Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti
10 d.    

Klasių vadovai

Mokytojai dalykininkai
Pagal atskirą grafiką
3.4.1. Valdovų rūmai. Edukacinis užsiėmimas „Simbolių paslaptys“ 10:00   T. Ustinovič 3b
3.4.2. Kultūros paso renginys ,,Ant ko mes vaikštome?“ 9:00-10:30 113 R. Yakubova 4a
3.4.3. 10:40-12:10 107 M. Stankevič 4b
3.4.4. Kultūros paso edukacinė veikla „Senieji odos dirbiniai“ 10:00-11:00 136 D. Lisovskaja 5a
3.4.5. Išvyka į žaislų muziejų 10:00   T. Leškevič 5b
3.4.6. Kultūros pasas: ekskursija „Senojo Vilniaus paslaptys“  11:00   I. Jerofejeva 5c
3.4.7. Kultūros pasas: M. K. Čiurlionio galerija 10:00   B. Kozlov 6b
3.4.8. Išvyka į boulingą (Mada) 10:30   L. Jermolajeva 7a
3.4.9. Viktorina „Aš – vilnietis“ 10:00-12:00 147 N. Kirilova 7b
3.4.10. Išvyka į Muitinės mokymo centrą 11:00   O. Ulevičiūtė 7d
3.4.11. Kultūros paso edukacinė veikla „Senieji odos dirbiniai“ 11:00-12:00 279 A. Butnorienė 8a
3.4.12. Išvyka į Skypark 10:00   V. Antanavičiūtė 8b
3.4.13. Nuotolinis susitikimas „Ugdyk pilietiškumą“ 11:00   A. Koltan 9a
  O. Jankauskaitė 9b
3.4.14. Išvyka į energetikos ir technikos muziejų 11:00   S. Smirnova 9c
3.4.15. Išvyka į boulingą 11:00   J. Tarakanovas 10a
3.5. Parodos, projektai
3.5.1. Mokyklos 5-8 klasių paroda, skirta KNYGNEŠIO dienai, KNYGOS SKIRTUKAS 6-16 d.   Prie mokytojų kambario I. Fondienė 5-8 klasės
3.5.2. Paroda „Pavasario nuotaika“ 8 d.     N. Riabčuk 5-10 klasės
3.5.3. Grafikos darbų paroda „Mano Vilnius“ 13 d.     J. Antonov 7, 9 lasės
3.5.4. Tradicinė 5-8 kl. mokinių technologijų darbų paroda „Pavasario linksmybės“ 27-31 d.   I a. fojė V. Antanavičiūtė 5-8 klasės
3.5.5. Paroda-koliažas „Mintys apie knygas ir skaitymą“, skirta Knygnešio dienai paminėti Visą mėnesį   Prie 279 A. Butnorienė 8 klasė
3.5.6. Tęstinis projektas „O ,sporte, tu – taika“ (laiškai Lietuvos čempionams). Stendo apipavidalinimas Visą mėnesį   147 N. Kirilova 7b klasė
3.6. Sporto varžybos
3.6.1. Vilniaus miesto tinklinio varžybos 8-10 kl. 6-10 d.   Grigiškių „Šviesos“ gimnazija M. Rudinskis  
3.6.2. Grindų riedulio varžybos 5-9 kl. Data tikslinama     J. Tarakanovas  

4.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLA

4.1. Mokytojų, dirbančių 6 b klasėje susirinkimas. Tikslas - aptarti darbo klasėje strategiją, siekiant pagerinti mokinių drausmę, pažangą ir tarpusavio santykius 1 d.   141

N. Serova

B. Kozlov

Mokytojai dalykininkai
 
4.2. Susitikimas/užsiėmimas mokytojams su metaforinėmis asociatyvinėmis kortelėmis 8 d. 14:40 Mokytojų kambarys N. Serova  
4.3. VGK ir PPIK (patyčių prevencijos ir intervencijos komisija) susirinkimas, „Savaitės be patyčių 2023“ plano kūrimas 16 d. 15:00  

L. Kobrina

A. Nijazova-Elsyed

J. Stručkienė

VGK ir PPIK nariai
 
4.4. Klasės valandėlės 6 b klasėje, siekiant skatinti mokinius atrasti ir taikyti efektyvesnius tarpusavio bendravimo būdus. Klasės valandėlės kitose klasėse pagal poreikį 17, 24 d. 7 pamoka 141

N. Serova

B. Kozlov

 
4.5. VGK posėdis „Rizikos grupės mokinių mokymosi pasiekimų ir lankomumo analizė“ 23 d. 14:40 Direktoriaus kabinetas

A. Nijazova-Elsayed

L. Jankovskaja

VGK nariai
 
4.6. „Savaitė be patyčių 2023“ 27-31 d.    

A. Nijazova-Elsayed

I. Cizauskiene Klasės vadovai

VGK ir PPIK nariai
Programa pagal atskirą planą

5.

KARJEROS UGDYMAS

5.1. Nuotolinis susitikimas „Ugdyk pilietiškumą“ (savo darbą pristato ugniagesys, policininkas, karys, karo medikas, pasienietis) 10 d. 11:00 Teams

B. Jakovleva

Klasių vadovai
9-10 klasės; dalyvių skaičius neribotas, gali jungtis visi
5.2. Atvirų durų diena Sofijos Kovalevsjkajos mokykloje 22 d. 14:30  

V. Agafonova

J. Tarakanovas

A. Voroncova

T. Zubova
Išeina po 5 pam.
5.2. Pažintinis vizitas į Profesinio mokymo centrą „Žirmūnai“ 23, 29 d. 13:00  

B. Jakovleva

Klasių vadovai
 
5.3. Renginys „Pasimatuok profesiją mokykloje: Art of Beauty“ 24 d. 15:00  

B. Jakovleva

Klasių vadovai
 Paruošė: J. Stručkienė

 

ANKSTESNIŲ MĖNESIŲ DARBO PLANAI

 

Kovas

 

Vasaris

 

Sausis

 

Gruodis

 

Lapkritis

 

Spalis

 

Rugsėjis

 

2021 – 2022 m.m.

 

2020 – 2021 m.m.

 

2019 – 2020 m.m.