Tel./faks (8 5) 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Mėnesių veiklos planai

2022 - 2023 MOKSLO METAI

 

PATVIRTINTA

direktoriaus

įsakymu Nr. V-114

2022-11-29

 

VILNIAUS „ATEITIES“ MOKYKLOS

 

2022 M. GRUODŽIO MĖN.

 

DARBO PLANAS

 

Eil. Nr.

RENGINYS

DIENA

VALANDA

VIETA

ATSAKINGAS ASMUO

PASTABOS

 

Mokinių Žiemos (Kalėdų) atostogos 2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d.

Neformalaus ugdymo diena – Verslumo diena (Kalėdinė mugė) – gruodžio 12 d.

Kūrybiškumo dienos (Kalėdiniai, Naujametiniai renginiai) – gruodžio 21, 22 d. (1-4, 5 kl.); gruodžio 23 d. (6-10 kl.)

1.

METODINĖ VEIKLA

1.1. Pedagogų posėdis, skirtas I-ojo trimestro rezultatų aptarimui 5 d. 15:30 171

L. Kobrina

A. Nijazova-Elsayed

J. Stručkienė

I. Bačinskienė

Dalyvavimas

būtinas
1.2.

Nuotoliniai darbuotojų civilinės ir priešgaisrinės saugos mokymai

5 d.   Elektroninė erdvė S. Burim  
1.3. Mokyklos vidaus įsivertinimo grupės susirinkimas 6 d. 11:25 Direktoriaus kabinetas

A. Nijazova-Elsayed

J. Stručkienė

S. Burim

A. Paragys

O. Gric

T. Mackelo

 
1.4.

Atestacijos komisijos posėdis

19 d.

11:25

12:30
Direktoriaus kabinetas

L. Kobrina

A. Lesauskienė

V. Antanavičiūtė

T. Mackelo

J. Tarakanovas

T. Zubova

Atestuojasi

D. Ponomarenko

J. Kudirkienė

Kuruojantis vadovas –

J. Stručkienė
1.5. Mokyklos vidaus įsivertinimo apklausa „Asmeninės pažangos įsivertinimas ir mokymasis“ iš mokyklos kultūros srities Iki 20 d.    

A. Nijazova-Elsayed

Įsivertinimo grupė
Mokiniai, mokytojai, tėvai
1.6. Pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės susirinkimas „II pusmečio planavimas. Einamieji reikalai“ 23 d.   107 M. Stankevič

Dalyvavimas

būtinas
1.7. Mokytojų metodinė veikla 27-30 d.     L. Kobrina Rekomenduojama nuotoliniu būdu
1.8. Dalyvavimas konkursuose, projektuose
1.8.1. Tarptautinis pradinių klasių mokinių piešimo konkursas „Kalėdų Senelio pagalvė“ Iki 9 d.   Simono Konarskio gimnazija

M. Stankevič

T. Ustinovič

I. Šaranova

I. Cizauskiene
 
1.8.2. Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklų rusų mokomąja kalba 5-12 klasių mokinių raiškiojo skaitymo konkursas („Mūsų Vilniui 700“) 13 d. 10:00 Vasilijaus Kačialovo gimnazija

N. Kirilova

L. Jermolajeva

I. Maslak

Denisas Jančevskis, 8c

Milana Nadopta Pupkova, 6a

Agata Ramanauskaitė, 9a
1.8.3. Respublikinė pradinio ugdymo įstaigų mokinių, tėvų ir pedagogų kūrybinių darbų paroda „Kalėdinis eglutės žaisliukas iš antrinių žaliavų“ Iki 19 d.   Darželis-mokykla „Šaltinėlis“

T. Ustinovič

I. Šaranova,

M. Stankevič
 
1.8.4. Prezidentūros projektas „Namų jaukumui“ I savaitė     V. Antanavičiūtė 8 klasės
1.9. Dalyvavimas seminaruose, mokymuose, projektuose, vertinimo komisijose
1.9.1. Vaikų emocinių ir elgesio problemų prevencijos programos „Zipio draugai“ seminarai

5 d.

6 d.

9 d.
12:30-15:30 Šv. Ignoto g. 5, 260 kabinetas

V. Sadovskaja

A. Jankovskaja

J. Semenovič
 
1.9.2. Psichikos sveikatos kompetencijų stiprinimo mokymai 1, 8 d. 16:00-18:00  

A. Nijazova-Elsayed

V. Antanavičiūtė

O. Gric

M. Groza

V. Gruodienė

R. Guk

J. Ignatovič

I. Jerofejeva

N. Serova

J. Stručkienė

Lektorius Tadas Mindaugas Matijošaitis

1.9.3. Projekto „Demokratinis ugdymas Lietuvoje“ baigiamasis renginys

1 d.

2 d. 

10:00-16:30

9:00-14:30
 

A. Ranceva

V. Sadovskaja
 
1.9.4. Dalyvavimas Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklų rusų mokomąja kalba 5-12 klasių mokinių raiškiojo skaitymo konkurso vertinimo komisijoje 13 d. 10:00-16:00  

N. Kirilova

S. Tretjakova
 

2.

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS IR INSPEKTAVIMAS

2.1.

Atviros pamokos

2.1.1. Lietuvių kalbos ir literatūros pamokos 6 d. 3-6 pamokos 285 J. Kudirkienė  
2.1.2. Kalėdinis susitikimas 16 d. 2 pamoka  

S. Tretjakova

M. Presnova
5b klasė
2.2. Mokyklinės olimpiados
2.2.1. I turo jaunųjų matematikų olimpiada  13 d. 1-3 pamoka 136 D. Lisovskaja 5-10 klasės
2.3. Mokykliniai projektai, konkursai, parodos
2.3.1. Tarptautinei savanorių dienai skirta kūrybinė aplikacija „Sėkime gerumo sėklas...“ 5 d.   279 A. Butnorienė 8b klasė
2.3.2.

Vilniaus 700-ojo gimtadienio proga eilėraščių apie Vilnių konkursas – pateikčių pristatymas ir raiškusis skaitymas

9 d.   235 I. Fondienė 7a klasė
2.3.3. Kalėdinių atvirukų konkursas 14-23 d.   274

I. Jerofejeva

S. Nanevič
3-4 klasės
2.3.4. Tęstinis projektas „Vilnius-700“. Ekskursija po Vilniaus senamiestį ‚Once upon a time at Christmas‘ 17 d.     O. Gric 7-9 klasės
2.3.5. Projektai „Biblija visada su manimi“, „Vilniaus šventyklos“, „Gėris ir tiesa filmuose“. Paroda Kalėdos ir kalėdiniai sveikinimai, skirti mokytojams Visą mėnesį     A. Voroncova 7-9 klasės
2.3.6. Tęstinis projektas „O ,sporte, tu – taika“ (mūsų čempionai). Stendo apipavidalinimas Visą mėnesį   147 N. Kirilova 7b klasė
2.4. Užsienio kalbos (anglų) dalykinė savaitė 13-23 d.
2.4.1.

The Contest of announcements "Christmas Events in Vilnius 2022"

13-23 d. Pamokų metu 290 O. Gric 6-8 klasės
2.4.2.

Kalėdinės dirbtuvės ir prezentacijos

14-20 d. Pamokų metu 274 I. Jerofejeva 2-6 klasės
2.4.3.

Kalėdinės prezentacijos klasėse “Travelling Christmas”

14-20 d. Pamokų metu 291

I. Miler

9a, 9c klasių mokiniai
4-10 klasės
2.4.4. Kalėdinės pasakos inscenizavimas  15 d. Pamokų metu 287

S. Nanevič

3b klasės mokiniai
2-4 klasės
2.4.5. Viktorina “Christmas in different countries" 16 d. Pamokų metu 287 S. Nanevič 5c klasė
2.4.6. Kalėdinis žodynas - Bingo games 19 d. Pamokų metu 292 I. Gončarova 6b, 6c klasės
2.4.7 Kalėdinių rašinių konkursas: ‚The best Christmas gift I’ve ever received’, ‚Once upon a time at Christmas‘ 19 d. 12:40 290 O. Gric 7-9 klasės
2.4.8. Kalėdinės prezentacijos ir viktorinos 19-22 d. Pamokų metu 290 O. Gric 7-8 klasės
2.4.9. ‘A Christmas Carol’ (Č. Dikensas) skaitymas, užduočių atlikimas 20 d. Pamokų metu 292 I. Gončarova 9c klasė
2.4.10. Kalėdinės viktorinos  20 d. Pamokų metu

291

274

292

I. Miler

I. Jerofejeva

I. Gončarova
8 klasės
2.4.11. Užsienio kalbos (anglų) dalykinės savaitės dalyvių ir laimėtojų apdovanojimas  21 d. 14:30 274 I. Jerofejeva anglų kalbos mokytojos  
2.4.12. ‘A Christmas Carol’ filmo peržiūra 22 d. Pamokų metu 290 O. Gric 9a klasė
2.5.

Anglų k. 2-10 klasių mokytojų praktinės veiklos stebėjimas, analizė.

Tikslas – aktyvų mokymą(si) skatinančių priemonių taikymas ugdyme, individualios pažangos stebėjimas

Visą mėnesį     J. Stručkienė Pagal atskirą grafiką
2.6. Elektroninio dienyno pildymas, mokinių pasiekimų, lankomumo stebėjimas, darbo su klase stebėjimas, nekontaktinių valandų pildymas 27-30 d.    

A. Nijazova-Elsayed

J. Stručkienė

I. Miler
 
2.7. Kontrolinių darbų grafiko laikymosi stebėsena Visą mėnesį    

A. Nijazova-Elsayed

J. Stručkienė
 

3.

NEFORMALAUS UGDYMO IR KITI MOKYLOS RENGINIAI

3.1.

Ekskursija į Žaislų muziejų

2 d. 10:00-13:00   T. Mackelo 2c klasė
3.2. Kultūros pasas. Chemijos laboratorija 7 d. 12:00 147 N. Kirilova 7b klasė
3.3.

Mokyklos šventinis papuošimas

Iki 9 d.    

N. Riabčuk

Klasių vadovai

Mokytojai
 
3.4. Ekskursija ‘7 wonders of Christmas’ 10 d. 12:00   O. Gric  
3.5. Išvyka į čiuožyklą Akropolyje 12 d.     I. Maslak 6a klasė
3.6. Ekskursija „Kalėdų paslapčių dienoraštis“ (Kultūros pasas) 12 d. 10:00   I. Jerofejeva 5c klasė
3.7. Naujametinė kūrybinių darbų paroda „Kalėdinis eglutės žaisliukas“ 12 d. 9:00 Pradinių klasių fojė

T .Mackelo

J. Pipirienė

V. Sadovskaja

N. Riabčuk

N. Grudzinskienė
PUG, 1-4 klasės
3.8. Neformalaus ugdymo diena – Verslumo diena (Kalėdinė mugė)  12 d. 10:00-12:00 Pradinių klasių fojė

J. Semenovič

K. Domanska

Klasių vadovai

PUG, 1-4 klasių

mokiniai
5-10 klasių mokiniams – pamokos už mokyklos ribų
3.9. Kultūros pasas - Lietuvos nacionalinis muziejus, edukacija - Vaikai ir žaislai 15 d.     I. Cizauskiene 2a klasė
3.10. Edukacinė pamoka „Minkštos spalvos. Vilnonis žaisliukas šventėms“ 16 d. 12:00 Vytauto Kasiulio muziejus M. Stankevič 4b klasė
3.11. Naujametinė puota „2, 3 ir 4 klasių proginių šokių (valsas ir čia čia čia) konkursas“ 16 d.

3 pamoka

4 pamoka

5 pamoka
Choreografijos salė I. Gurejeva

2a, 2b, 2c

3a, 3b, 3c

4a, 4b, 4c
3.12. Dailės darbų paroda „Žiemos nuotaika“ 16 d.   Prie mokytojų kambario N. Riabčuk 5-10 klasės
3.13. Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatrasUžburtos akys“  17 d. 12:00   J. Pipirienė 4c klasė
3.14. Ekskursija  į Iliuzijų muziejų 20 d. 11:00   T. Leškevič 5b klasė
3.15. Kalėdinis koncertas 20 d. 11:25 Aktų salė Anglų kalbos mokytojos 6-8 klasės
3.16. Šventinė pasaka „Naujametiniai nuotykiai sapnų šalyje“ 20 d. 10:00 Vilniaus Senasis teatras

I. Cizauskiene

I. Šaranova

A. Ranceva
2a, 3a, 3c klasės
21 d. 10:00 M. Stankevič 4b klasė
22 d. 10:00

T. Levina

V. Sadovskaja

T. Ustinovič

PUG, 1c klasė

3b klasė
3.17. Naujųjų metų spektaklio peržiūra Rusų dramos teatre 23 d.     R. Yakubova 4a klasė
3.18. Edukacija Maišiagalos dvare: Kalėdinių meduolių kepimas 23 d. 10:00   I. Jerofejeva 5c klasė
3.19. Mokinių paroda „Žiemos rapsodija“ Visą mėnesį V. Antanavičiūtė   5-8 klasės  
3.20. Kūrybiškumo dienos (Kalėdiniai, Naujametiniai renginiai) 
3.20.1. Naujametė pasaka 21 d. 10:00 Aktų salė

N. Grudzinskienė

M. Presnova

I. Gurejeva

K. Ostapenko

P. Purpurovič
0-1 klasės
12:00 2-3 klasės
22 d. 10:00 4 klasės
12:00 5 klasės
3.20.2. Šlovės minutė 23 d. 10:00 Aktų salė

B. Kozlov

Klasių vadovai
6-7 klasės
12:30 8-10 klasės

4.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLA

4.1. Paskaita „Akių mankšta“ Visą mėnesį Klasių valandėlių metu   D. Zdanevičienė 4 klasės
4.2.

Paskaita „Saugus elgesys su pirotechnikos priemonėmis“

Visą mėnesį Klasių valandėlių metu   D. Zdanevičienė 6-7 klasės
4.3. Klasių valandėlės bendravimo tema Visą mėnesį Klasių valandėlių metu   N. Serova 6b, 7c  klasės
4.4. Projektas „Tuk tuk širdelė“ 5 d. 1-4 pamoka Aktų salė

A. Nijazova-Elsayed

D. Zdanevičienė

Dalykų mokytojai
8a, 8b, 8c
4.5. VGK posėdis 15 d. 14:40 Direktoriaus kabinetas

A. Nijazova-Elsayed

VGK nariai
 

5.

KARJEROS UGDYMAS

5.1. Klasės valandėlė „Savęs pažinimas“ I savaitė Klasių valandėlių metu  

Karjeros specialistė

B. Jakovleva

Klasių vadovai
10c, 10b,10a
5.2. 10 klasių vizitas į Swedbank laboratoriją 7 d. 13:00  

B. Jakovleva

Klasių vadovai
 
5.3. Susipažinimas su žurnalisto darbu. Išvyka į Delfi redakciją 12 d.

10:00

12:30
 

N. Kirilova

V. Antanavičiūtė

7b klasė

8b klasė
5.4. Gruodis - iššūkių ir gerumo mėnuo. Iniciatyvos startas gruodžio 5 dieną Visą mėnesį    

B. Jakovleva

Klasių vadovai
 
5.5. Balso lavinimo dirbtuvės (būtina išankstinė registracija) Visą mėnesį    

B. Jakovleva

Klasių vadovai
 
5.6. Atrask savyje galią. Siekiant paminėti daugelyje pasaulio šalių  minimą Tarptautinę neįgaliųjų dieną Visą mėnesį    

B. Jakovleva

Klasių vadovai
 

Paruošė: J. Stručkienė

 

ANKSTESNIŲ MĖNESIŲ DARBO PLANAI

 

Gruodis

 

Lapkritis

 

Spalis

 

Rugsėjis

 

2021 – 2022 m.m.

 

2020 – 2021 m.m.

 

2019 – 2020 m.m.