Kraunasi...

Koordinacinė grupė

MOKYKLOS UGDYMO KARJERAI KOORDINACINĖ GRUPĖ

 

 

Mokyklos ugdymo karjerai grupė organizuoja ir koordinuoja ugdymo karjerai veiklą mokykloje:

 

 

 

NARIAI