Tel./faks (8 5) 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Darbuotojų atlyginimai

VILNIAUS „ATEITIES“ MOKYKLOS

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)

DARBO UŽMOKESTIS

 

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

2017 metai

2018 metai

Direktorius

1

1354

1397

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

2

1197

1250

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

1

568

682

Mokytojas

62

670

776

Pagalbos mokiniui specialistas (socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, psichologas, logopedas)

5

710

781

Bibliotekininkas

2

597

642

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

2

763

811

Mokytojo padėjėjas

5

420

442

Raštinės vadovas

1

453

583

Sekretorius

1

400

636

Pastatų prižiūrėtojas

3

391

671

Valytojas

17

380

400

Kiemsargis

2

380

400

Rūbininkas

2

380

400

IT specialistas

2

398

449

Budėtojas-sargas

5

490

517

Laborantas

1

394

677

VDG pedagogas

6

-

973