Tel./faks +370 5 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

SOCIFACTION: SOCIALINIS VERSLAS

PROJEKTAS ,,SOCIFACTION: SOCIALINIS VERSLAS ĮVAIROVEI IR DALYVAVIMUI“

 

PROJEKTO APRAŠYMAS

 

Ši programa yra bendras NVO „Avilys“, VšĮ „Geri norai LT“ ir Britų tarybos projektas, įgyvendinamas bendradarbiaujant su Ugdymo plėtotės centru. Projektą finansuoja Britų taryba. Projekto vykdymo laikas – 2017 m. rugsėjo mėn. – 2018 m. kovo mėn.

 

Projekto tikslas – kurti palankią aplinką socialinio verslo sklaidai ir įsitvirtinimui regionuose, kaip pagrindines priemones naudojant ekspertinę paramą naujoms iniciatyvoms, stiprinant dialogą politiniu lygmeniu, didinant koncepcijos žinomumą visuomenėje ir integruojant socialinio verslo mokymą į formaliojo švietimo sistemą.

 

Projekto dalyviai

 

Mokyklos: Lietuvos bendrojo ugdymo ir profesinės mokyklos.

 

Mokytojai: Pažangūs mokytojai, norintys papildyti ugdymo programą, mokydami apie socialines inovacijas ir diegdami novatoriškus mokymo metodus.

 

Lietuva Europos Sąjungoje yra antra šalis pagal investicijas, skirtas socialinei sričiai, tačiau kas penktas šalies gyventojas gyvena žemiau skurdo ribos, o Lietuva pagal šį rodiklį yra ketvirtoje vietoje Europoje – ją „lenkia“ tik Rumunija, Bulgarija ir Latvija. Tradiciniai sprendimai nebeatitinka kompleksinių visuomenės problemų, o veikiau reikalauja tvaraus ir novatoriško požiūrio. Socialinis verslas – kasmet Lietuvoje vis labiau plėtojama koncepcija, kuri leidžia pažvelgti kitaip – problemose matyti galimybes, verslo modelį grįsti socialiniu poveikiu, bendruomenės išteklių sutelkimu.

 

Ši besiplėtojanti koncepcija Lietuvoje jau pribrendo žengti žingsnį į švietimo sistemą ir ugdyti ateities socialinio verslo lyderius dar mokyklos suole. Programa yra vykdoma antrus metus iš eilės. Metų pradžioje pritaikėme Britų tarybos sukurtą socialinio verslo mokymo metodiką* 10 Lietuvos mokyklų. Šis įrankis leido jaunuolius ugdyti novatoriškai, ne tik mokant verslo ar ekonomikos pagrindų, tačiau greta ugdant jų socialinį jautrumą, kritinį mąstymą, lyderystę, pilietiškumą. Kadangi programa pasiteisino, norime ją plėtoti ir kitose pažangiose Lietuvos mokyklose.

 

ATSAKINGAS MOKYTOJAS

 

Ana Mikelevič, matematikos ir ekonomikos mokytoja metodininkė

 

Veikla Planuojama data* Pastabos

Projekto komandos susitikimas su projekte dalyvaujančiais mokyklų mokytojais Vilniuje*.

2017 m. lapkričio 10 d. Vyksta socialinio verslo mokymų metodikos pristatymas ir aptarimas.

Pradedamas socialinio verslo mokymas projekte dalyvaujančiose mokyklose.

Pradedamas socialinio verslo mokymas projekte dalyvaujančiose mokyklose.

2018 m. sausio mėn.

Ekonomikos mokytojai kviečiami dalytis įžvalgomis apie tai, kaip praktiškai sekasi pritaikyti sukurtą metodiką.