Tel./faks +370 5 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Veiksmų planas darbuotojo užsikrėtimo atveju

PATVIRTINTA

Vilniaus „Ateities“ mokyklos 

direktoriaus 2020 m. kovo 24 d.

įsakymu Nr. V-46

 

 

VEIKSMŲ PLANAS VILNIAUS „ATEITIES“ MOKYKLOS DARBUOTOJO UŽSIKRĖTIMO COVID-19 ATVEJU

 

Eil. Nr.

Veiksmai

Aprašymas

Atsakingi

1.

Sudaryta COVID-19 situacijų valdymo grupė.

Numatyta grupės susirinkimus organizuoti 1 kartą per savaitę, nustačius užsikrėtimo faktą grupės veikla koreguojama ir organizuaojam kartą per dieną. Vykdoma ir nuotoliniu būdu.

Vadovas

2.

Priemonės nustatyti COVID-19 užsikrėtimo atvejį darbuotojų tarpe.

Po karantino paskelbimo, kada buvo stabdoma kontaktinė įstaigos veikla, pradėtas organizuoti nuotolinis mokytojų darbas (darbas iš namų). Per elektronines kontakto su darbuotojais palaikymo, bei darbų organizavimo priemones, visiems darbuotojams, dirbantiems iš namų, buvo perduotas prašymas pateikti informaciją apie galimą kontaktą su viruso nešiotoju (arba įtarimus, kad taip galėjo būti).

Taip pat yra platinama informacija, kad darbuotojas galimo susirgimo metu informuotų įstaigą apie paimtą mėginį COVID-19 tyrimui, arba nustatytą susirgimo faktą.

Darbuotojai, kurie negali dirbti nuotoliniu būdu, turi didesnę riziką užsikrėsti ir daryti poveikį kitiems įstaigos darbuotojams. Šiam tikslui yra perskirstomi darbuotojų darbo grafikai, o darbuotojus dirbančius įstaigoje periodiškai prašoma informuoti apie sveikatos būklę.

Administracija

3.

Veiksmai dėl COVID-19 viruso nustatymo darbuotojų tarpe (jei prieš tai darbuotojas buvo patekęs ir rizikos grupę).

Saviizoliacija (14 parų laikotarpis nuo paskutinio apsilankymo paveiktoje teritorijoje arba galimo kontakto su užsikrėtusiu) nuotoliniu būdu derinama su įstaigos vadovu, ar atsakingu administracijos darbuotoju, dėl nedarbingumo pažymėjimo išdavimo arba kitų priemonių vykdymo.

Darbuotojas

4.

Veiksmai COVID-19 užkrato atveju

Informuoja NVSC ir toliau vykdo jų nurodymus (tel. + 370 618 79984 arba +370 616 94562), kitais atvejais informuojama „Koronos karštoji linija“ 1808.

Perduodama informacija įstaigos administracijai.

Darbuotojas

5.

Veiksmai nustačius COVID-19 viruso atvejį darbuotojų tarpe.

Jei yra galimybė palaikyti nuotolinį ryšį su užsikrėtusiu – nustatomas darbuotojų sąrašas, su kuriuo žmogus galėjo turėti tiesioginį ryšį.

Jei yra galimybė yra nustatomas laikas, kada užsikrėtęs žmogus bendravo (jei bendravo kontaktiniu būdu) su kitais darbuotojais.

Perduodamos rekomendacijos kitiems darbuotojams kreiptis į bendrąjį pagalbos centrą, arba „Koronos karštają linija“ 1808.

Administracija

6.

Nustatomos patalpos kuriose darbuotojas galėjo lankytis užsikrėtęs COVID-19

Jei užsikrėtęs darbuotojas galėjo lankytis įstaigos patalpose, nustatoma kada tai galėjo būti (data) ir patalpos kuriose lankėsi. Tose patalpose imamasi papildomos dezinfekcijos.

Administracija

7.

Nustatomos faktas, ar užsikrėtęs darbuotojas galėjo turėti tiesioginį kontaktą su įstaigos mokiniais, ar jų tėvais/globėjais.

Jei darbuotojas, dirbdamas įstaigoje dalinio darbo metu, lankydamasis įstaigoje dėl neatidėliotinos priežasties, ar esant kitoms aplinkybėms galėjo turėti kontaktą su mokiniu ar jo tėvais/golbėjais, būtina informuoti mokinio tėvus/gobėjus ir  Bendrajį pagalbos centrą arba „Koronos karštają liniją“ 1808.

Administracija

8.

Informacijos perdavimas darbuotojo susirgimo atveju.

Įstaigos administracija, išsiaiškinusi apie galimą susirgimo atvejį darbuotojų tarpe, arba turinti  pagrįstą įtarimą, kad kažkuris darbuotojas gali būti užsikrėtęs COVID-19, privalo informuoti Bendrajį pagalbos centrą arba „Koronos karštają liniją“ 1808.

Administracija

9.

Darbuotojų karantino nesilaikymo atveju.

Jei yra žinoma, kad darbuotojas, patenkantis į privalomą karantino laikotarpį, nesilaiko šios prievolės ir lankosi įstaigos patalpose arba viešosiose erdvėse, administracijos darbuotojai privalo informuoti  Bendrajį pagalbos centrą arba „Koronos karštają liniją“ 1808.

Administracija