Tel./faks (8 5) 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Dėl ugdymo proceso organizavimo

Nuo lapkričio 3 d. priešmokyklinis ir pradinis ugdymas organizuojamas įprastu kontaktiniu būdu mokykloje, jeigu Vilniaus m. savivaldybė nenusprendžia kitaip.

 

Nuo lapkričio 3 d. 5-10 klasių mokiniams ugdymas vykdomas nuotoliniu būdu mokyklos virtualioje aplinkoje Teams platformoje pagal įprastą pamokų tvarkaraštį. Vilniaus „Ateities“ mokyklos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas. 

 

Bendrais mokyklos veiklos klausimais galite kreiptis tel. (8-5) 247 8447, rastine@ateities.vilnius.lm.lt

 

Mokytojai ir mokiniai gali kreiptis dėl skaitmeninių technologijų techninės pagalbos:

 

 

Tėvai gali kreiptis dėl pagalbos aprūpinant mokinius kompiuteriais: L. e. p. direktorė  Liudmila Kobrina, liudmila.kobrina@ateities.lt,

tel. 8 682 37 670.