Tel./faks +370 5 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Ugdymo proceso organizavimas

VILNIAUS „ATEITIES“ MOKYKLOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO TVARKOS 2021–2022 MOKSLO METAIS

 

2021 m. rugpjūčio 27 d. Nr. V-78

Vilnius

 

Ugdymo procesas Vilniaus „Ateities“ mokykloje organizuojamas, atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 25 d. įsakymą Nr. 1931 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“. Mokykloje maksimaliai laikomasi saugos priemonių, ribojami mokyklos bendruomenės kontaktai, laikomasi saugaus atstumo.

 

1. Priešmokyklinės ugdymo grupės vaikai, 1–4 klasių mokiniai į mokyklą įeina ir iš mokyklos išeina pro pagrindinį įėjimą, 5–10 klasių mokiniai – pro kitą įėjimą. Mokinių tėvai palydi vaikus iki mokyklos įėjimo. Pasibaigus ugdymo procesui mokytojai palydi mokinius iki išėjimo iš mokyklos.

 

2. Atvykimo į mokyklą grafikas:

 

 

3. Konsultacinės valandos prasideda 8.00 val., mokiniai ateina 7.50 val. Pagal galimybes laikomasi atvykimo į mokyklą grafiko.

 

4. Mokykloje privalu rūpintis asmenine higiena: kuo dažniau plauti rankas su muilu ir vandeniu, rankas muiluojant ne trumpiau nei 20 sek.; vengti liesti neplautomis rankomis veidą, akis, nosį, burną; laikytis atstumo bendraujant, neliesti kito žmogaus ar jo asmeninių daiktų; laikytis kosėjimo, čiaudėjimo etiketo (kosėti ar čiaudėti prisidengus vienkartine servetėle arba į sulenktos alkūnės vidinę pusę).

 

5. 5–10 klasių mokiniams būtina naudoti asmenines apsaugos priemones: dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones; dėvėti kaukes, kai yra pereinama iš vienos patalpos į kitą; nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių leidžiama nedėvėti asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės jų dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. Mokiniams privalu laikytis mokytojų nurodytų taisyklių vėdinant klasę.

 

6. Turintiems ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) reikia likti namuose ir  kreiptis į gydytoją, pasijutus blogai mokykloje nedelsiant kreiptis į klasės vadovą ar visuomenės sveikatos priežiūros specialistą. Tėveliai kasdien išleisdami vaiką į mokyklą įvertina jo sveikatos būklę (matuoja temperatūrą).

 

7. Mokiniai maitinami valgykloje tokiu grafiku:

 

Klasės

Laikas

PUG-1

10.20

2

11.00

5-6

11.25

3-4

12.00

7-8

12.30

9-10

13.35

 

Mokiniams priešpiečius ir / ar pietus galima atsinešti ir valgyti klasėje.

 

8. Mokinių srautų judėjimo grafikas:

 

Klasės

Laikas

PUG-1

11.25

2-3

12.30

4

10.30

5-6

12.30

7-8

11.25

9-10

11.25

 

9. Mokinių srautų judėjimas mokykloje vyksta ratu pagal rodykles. Būtina laikytis judėjimo link valgyklos, išėjimo ir pan.  krypčių nuorodų. Budintys mokytojai stebi mokinių srautus ir nukreipia juos reikiama kryptimi, užtikrindami, kad mokiniai nesibūriuotų bendrose erdvėse, eitų tiesiai į jiems paskirtą kabinetą.

 

10. Organizuojant ugdymo procesą laikomasi grupių, klasių atskyrimo principo (maksimaliai ribojamas skirtingose grupėse, klasėse esančių mokinių kontaktas tiek pamokų metu, tiek pertraukų metu, tiek po pamokų).

 

11. Vienos klasės (grupės, srauto) mokiniams ugdymo veiklos, kurioms nereikia specializuotų patalpų (pvz., laboratorijų ar kitų), visą dieną organizuojamos toje pačioje mokymo patalpoje (jei yra poreikis, skirtingi mokytojai turėtų atvykti į klasei (grupei, srautui) priskirtą patalpą, o ne mokiniai vykti pas mokytoją).

 

12. Švietimo pagalbos specialistų konsultacijos teikiamos individualiai ar vienu metu dirbama tik su tos pačios klasės (grupės, srauto) mokiniais. Po kiekvienos konsultacijos patalpos išvėdinamos ir nuvalomi dažnai liečiami paviršiai, naudotos priemonės.

 

13. Susitikimus su mokytojais ar pagalbos mokiniui specialistais būtina derinti su mokyklos administracija. Klasės mokinių tėvų susirinkimai, individualūs pokalbiai (administracijos atstovų, švietimo pagalbos specialistų, mokytojų) organizuojami nuotoliniu būdu arba lauke, mokykloje tik išimties atvejais ir iš anksto užsiregistravus bei suderinus savo atėjimo laiką, dėvėti kaukę.

 

 

direktorė                                                                       Liudmila Kobrina

 

 

SUDERINTA                                                                   SUDERINTA

Vilniaus „Ateities“ mokyklos                                             Vilniaus „Ateities“ mokyklos

Mokyklos tarybos pirmininkė                                            Profesinės sąjungos pirmininkė

 

Viktorija Sadovskaja                                                        Ona Valentienė

 

 

SUDERINTA

Vilniaus „Ateities“ mokyklos

Darbo tarybos pirmininkas

 

Jurijus Tarakanovas