Tel./faks +370 5 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

EDUTEN

 

Vilniaus „Ateities“ mokyklos pradinių klasių ir matematikos mokytojai dalyvauja projekte „Šiuolaikiškas matematinių gebėjimų ugdymas ir pažangos stebėsena“. 2020-2021 m. m.  dalyvauja Vilniaus „Ateities“ mokyklos 2 b  klasės mokiniai su mokytoja Margarita Stankevič ir 3 b klasės mokiniai su klasės auklėtoja Ana Jankovskaja, 5 a, 5 b, 5 c, 5 d klasių mokiniai su matematikos mokytojomis Ana Koltan ir Olga Ulevičiūte. 2021-2022 m. m. projekte minėtų klasių mokiniai su mokytojais tęsia veiklas, nauji dalyviai -  2 a klasės mokiniai su moytoja Irina Šaranova, 2 b klasės mokiniai su mokytoja Teresa Ustinovič ir 2 c klasės mokiniai su mokytoja Ana Ranceva bei 5 c klasės mokiniai su mokytoja Jelena Ignatovič.

 

Projekto tikslas – pagerinti Vilniaus 2, 3 ir 5 klasių mokinių matematikos mokymosi pasiekimus, palengvinti mokytojų darbą ugdant mokinių matematinius gebėjimus ir sustiprinti mokyklos lygmens mokinių mokymosi pažangos stebėseną, naudojant pažangią matematikos mokymo(si) platformą Eduten Playground.

 

Projekto tikslo siekiama – sudarant sąlygas projekte dalyvaujančioms atrinktoms mokykloms vienerius metus naudoti matematikos mokymo(si) platformą Eduten Playground, užtikrinant kvalifikacijos tobulinimą ir pagalbą platforma besinaudojantiems mokytojams.

 

 Projektas susideda iš:

 

  1. mokymų, susijusių su virtualios mokymo(si) platformos Eduten Playground taikymu ir šios aplinkos mokinių mokymosi duomenų analitika, koordinatoriams mokyklose ir mokytojams;
  2. konsultacijų mokytojams ir koordinatoriams mokyklose įvairiais klausimais, susijusiais su virtualios mokymo(si) platformos Eduten Playground naudojimu;
  3. konsultacijų mokytojams ir koordinatoriams mokyklose dėl darbo su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais mokymo(si) Eduten Playground platformoje;
  4. mokytojų kvalifikacijos tobulinimo naudojant inovatyvias mokymo(si) aplinkas ugdyme;
  5. aprūpinimo matematikos mokymo(si) Eduten Playground platformos naudojimo vadovu;
  6. projekte dalyvaujančių mokytojų telkimo į virtualią mokymosi bendruomenę.

 

Siekiami rezultatai: projekte dalyvaujantys mokiniai dirbdami bent kartą per savaitę virtualioje mokymo(si) Eduten Playground platformoje pagerins matematikos mokymo(si) rezultatus.