Tel./faks +370 5 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

IEA ICCS 2022

IEA ICCS 2022

 

ICCS (International Civic and Citizenship Education Study) – Tarptautinis pilietinio ugdymo ir pilietiškumo tyrimas.

 

Tyrimą organizuoja IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) – Tarptautinė švietimo pasiekimų vertinimo asociacija.

 

Tyrimo ICCS tikslas – nustatyti, kaip 8 klasės jaunuoliai yra rengiami tapti piliečiais, ir įvertinti, kokią įtaką mokinių pasiekimams ir pilietinėms nuostatoms turi švietimo sistemos bei mokyklos ypatybės įvairiose šalyse.

 

Mūsų mokykla yra atrinkta dalyvauti IEA ICCS 2022 (Tarptautinis pilietinio ugdymo ir pilietiškumo tyrimas) testavime, kuris Lietuvoje vyks nuo 2022 m. balandžio 25 d. iki birželio 3 d. Sutartą šiuo laikotarpiu dieną (ar dienomis)  mokykloje vyks testavimas kompiuteriais, kurio metu mokiniai atliks su pilietiniu ugdymu ir pilietiškumu susijusias užduotis bei atsakys į klausimynų klausimus. Testavimui atsitiktiniu būdu bus atrinkta viena arba kelios 8 klasės.

 

Tyrimo metu surinkti duomenys yra konfidencialūs. Nė vieno tyrime dalyvavusio asmens vardas ir nė vienos mokyklos pavadinimas nebus atskleisti.

 

Mokyklos koordinatorius – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta Stručkienė, informacinių technologijų (IT) koordinatorius – Pavel Purpurovič, atsakingi už tyrimo  IEA ICCS 2022 tyrimo organizavimą mokykloje.

 

https://www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/tyrimai/tarptautiniai-tyrimai/iea-iccs/

 

IEA ICCS 2022 lankstinukas mokykloms

 

ICCS 2022 duomenų apsaugos deklaracija mokinio tėvams, globėjams