Tel./faks +370 5 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

IEA TIMSS 2023

 
IEA TIMSS (angl. Trends in International Mathematics and Science Study) – tai tarptautinis ketvirtų ir aštuntų klasių mokinių matematikos ir gamtos mokslų pasiekimų tyrimas, kurį inicijuoja Tarptautinė švietimo vertinimo asociacija IEA (angl. International Association for the Evaluation of Educational Achievement) ir kuris atliekamas kas ketverius metus. Šiemet, jau aštuntajame šio tyrimo cikle, dalyvauja daugiau nei 60 pasaulio šalių. Lietuva šiame tyrime dalyvauja nuo Nepriklausomybės atkūrimo pradžios. Atsakingu už šio tarptautinio tyrimo vykdymą Lietuvoje paskirtas Nacionalinės švietimo agentūros Stebėsenos ir vertinimo departamento Švietimo politikos analizės ir tyrimų skyrius.  

 

Tyrimo tikslas – analizuoti ketvirtų ir aštuntų klasių mokinių matematikos ir gamtos mokslų pasiekimų tendencijas nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu. 

 

Mokykla yra atrinkta dalyvauti IEA TIMSS 2023 tyrime, kuris Lietuvoje vyks nuo 2023 m. balandžio 15 d. iki 2023 m. birželio 1 d. Tyrime dalyvaus 191 atsitiktiniu būdu atrinkta mokykla. Sutartą šio laikotarpio dieną (ar dienomis) mokykloje vyks mokinių testavimas. 

 

Tyrime dalyvaus viena ketvirta klasė, kuri atsitiktiniu būdu  atrinkta iš visų  mokyklos ketvirtų klasių. Testavimas vyks kompiuteriais. Mokiniai atliks matematikos ir gamtos mokslų užduotis bei atsakys į klausimyno klausimus. Užpildyti elektroninius klausimynus bus paprašyti ir mokyklos direktorius, atrinktų klasių matematikos ir gamtos mokslų mokytojai bei šių klasių mokinių tėvai (globėjai). 

 

Tyrimo metu surinkti duomenys yra konfidencialūs, atskirų mokinių rezultatai netiriami ir neskelbiami. Nė vieno tyrime dalyvaujančio asmens vardas ir nė vienos mokyklos pavadinimas nebus atskleisti. 

 

Mokyklos koordinatorius – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta Stručkienė, informacinių technologijų (IT) koordinatorius – Pavel Purpurovič, atsakingi už sklandų IEA TIMSS 2023 tyrimo įgyvendinimą mokykloje. Mokyklos koordinatorius – tai kontaktinis asmuo, su kuriuo Nacionalinė švietimo agentūra derins testavimo laiką ir spręs kitus su tyrimu susijusius klausimus. IT koordinatorius – tai asmuo, gebėsiantis patikrinti kompiuterių techninį tinkamumą testavimui ir paruošti juos darbui testavimo dieną bei būsiantis kontaktiniu asmeniu mokinių testavimo dieną, į kurį galima kreiptis, jei kiltų techninių klausimų.

 

Daugiau informacijos apie šį tyrimą (ataskaitas, atvirų TIMSS užduočių leidinius ir kt.) galite rasti Nacionalinės švietimo agentūros tinklalapyje adresu:

https://www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/tyrimai/tarptautiniai-tyrimai/iea-timss/.