Tel./faks +370 5 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

PPIK veiklos planas

<- Grįžti

 

Patyčių prevencijos ir intervencijos komisijos (PPIK)  planas

2023/2024 m. m. 

 

PPIK VEIKLA

Eil. nr.

Veiklos turinys

Laikotarpis

Atsakingi

1.

Komisijos posėdžiai, analizuojant situaciją mokykloje, svarstant konkrečius patyčių atvejus.

Pagal poreikį

Komisijos nariai

2.

 Mokinių, tėvų ir mokytojų anketavimas: „Mokyklos pažanga“.

Lapkritis - gruodis

Įsivertinimo grupės nariai

PREVENCINĖ VEIKLA IR RENGINIAI

3.

Tolerancijos diena

Lapkritis

Klasės vadovai,

komisijos nariai

4.

Klasių valandėlės su mokyklos psichologe patyčių prevencijos klausimais

Visus metus

N. Serova

T. Gvozdova

5.

Visuotinis tėvų susirinkimas – Informacinis pranešimas tėvams: „Ką turi žinoti tėvai apie patyčias? Kaip išvengti patyčių?“

Kovas

Mokyklos administracija

N. Serova

T. Gvozdova

6.

Savaitė „Prieš patyčias“ (pagal atskirą planą)

Kovas

VGK, PPIK, Irina Cizauskienė

7.

Klasės valandėlės skirtos patyčių prevencijai ir intervencijai

1 kartą per mėnesį visus metus

Klasės vadovai

8.

Mokytojų kvalifikacijos kėlimo kursai

Visus metus

Mokyklos administracija

9.

Ankstyvoji prevencijos programa „Zipio draugai“

Visus metus

J. Pipirienė (1 kl.)

M. Stankevič (1 kl.)

10.

Ankstyvoji prevencijos programa „Obuolio draugai“

Visus metus

A. Jankovskaja (2 kl.)

V. Sadovskaja (2 kl.)

J. Semenovič (2 kl.)

K. Domanska (2 kl.)

11.

Socialinių klasių pasų rengimas

spalis

T. Nechamkina

Klasių vadovai

12.

Sporto ir sveikatingumo projektas „Spartakiada 2023-2024“

Vasaris

Birželis

A. Ranceva

I. Šaranova

B. Kozlov

J. Tarakanov

M. Rudinskis

I. Gurejeva

A. Jankovskaja

V. Kovger

I. Cizauskienė

13.

Mokytojų bei tėvų švietimas apie įtraukujį ugdymą

Visus metus

A. Nijazova-Elsayed

L. Jankovskaja