Tel./faks +370 5 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Savu keliu

INFORMACIJA APIE PSICHOAKTYVIĄSIAS MEDŽIAGAS IR JŲ VARTOJIMĄ

 

 

Gerbiami tėveliai,

 

džiaugiamės galimybe prisistatyti! Esame Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro vykdomo projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ psichoaktyviųjų medžiagų prevencijos programos „Savu keliu“ komanda. Jūsų vaiko mokykla, atsižvelgdama į 2017 m. rugsėjo 1 d. LR Švietimo įstatymo pataisas (pagal kurias mokykla privalo sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui nuolat dalyvauti bent vienoje nuoseklioje, ilgalaikėje prevencinėje programoje, apimančioje smurto, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją) pasirinko įgyvendinti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos „Savu keliu“ programą.


Šios programos tikslas – įgalinti Jūsų vaiko mokyklos bendruomenę mažinti mokinių psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo riziką. Norint įtraukti kuo daugiau mokyklos bendruomenės narių, mokyklos programos koordinatoriai, klasių vadovai, dalykų mokytojai dalyvauja specialiuose „Savu keliu“ programos mokymuose, programa pristatoma tėvams ir mokiniams. Jūsų vaikas su programa susidurs klasių valandėlių metu: klasės vadovas ves nuoseklių užsiėmimų kursą, kurį sudaro 14 temų. Jo metu mokiniai per patyrimines užduotis ugdysis socialinius įgūdžius, bus supažindinti su psichoaktyviosiomis medžiagomis ir jų keliamais pavojais, analizuos, kokią įtaką socialinė aplinka daro jų pasirinkimams ir nuostatoms apie pasaulį. O Jus į susitikimus ir paskaitas apie psichoaktyviąsias medžiagas bei santykį su vaikais pakvies mokykloje dirbantys pagalbos mokiniui specialistai.


Norime pasidžiaugti, kad poveikio tyrimu, atliktu mokyklose, dalyvavusiose „Savu keliu“ programoje, nustatyta, kad pasikeitė mokinių žinios, nuostatos apie psichoaktyviąsias medžiagas bei savijauta mokykloje:


✓ pagerėjo žinios apie alkoholio, narkotikų ir tabako vartojimo poveikį bei pasekmes sveikatai;


✓ sumažėjo teigiamos nuostatos psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo atžvilgiu;


✓ mokiniai jautėsi saugiau, geriau vertino atmosferą klasėje nei programoje nedalyvavę mokiniai.


Matydami mokyklos ir tėvų bendradarbiavimo prasmę, maloniai kviečiame dalyvauti mokyklos organizuojamose su psichoaktyviųjų medžiagų prevencija susijusiose veiklose. O kol kas siūlome Jums susipažinti su pagrindine informacija apie psichoaktyviąsias medžiagas ir jų vartojimo problematiką, kurią rasite žemiau šiame laiške. Linkime prasmingo ir lengvo buvimo kartu sudėtingose temose.


Jei turite klausimų, mielai kviečiame rašyti mums el. paštu savukeliu@sppc.lt arba kreiptis į Jūsų vaiko mokyklos klasės vadovą, socialinį pedagogą ar psichologą.


Pagarbiai
„Savu keliu“ kūrybinė komanda