Kraunasi...

Sveikos gyvensenos skatinimas

PROJEKTAS

Sveikos gyvensenos skatinimas ir moksleivių sveikatos raštingumo ugdymas Vilniaus mieste 

 
Dalyvauja – 8-10 klasių mokiniai 
Mokyklos projekto vadovė – socialinė pedagogė Regina Lipnevič
Projekto trūkmė – 2019-09-18 – 2022-07-18
PROJEKTO TIKSLAS – skatinti pozityvius Vilniaus miesto gyventojų sveikatos elgsenos pokyčius, didinant jų sveikatos raštingumo lygį.
PROJEKTO TIKSLINĖS GRUPĖS – Vilniaus mieste gyvenantys vaikai (14–17 metų) ir vyresnio amžiaus asmenys (55 metų ir vyresni).
Projekto aprašymas